• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 24 mei 2011

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

Raadsdeel

Tijdens dit deel van de vergadering kunnen alleen gemeenschapsraadsleden praten.

agendapunt

beschrijving

ingebracht door

link

0

Mededelingen van de voorzitter.

Sense Hofstede

1

Punten die vorige vergadering vooruitgeschoven waren, en openstaande actiepunten bespreken.

Thomas de Graaff

2

Toekomst Ubuntu-NL, hosting en servers

JohanVanDijk

http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/ubuntu-nl-de-toekomst/

http://wiki.ubuntu-nl.org/community/UbuntuNLServer/

3

Webteam is onderbezet, double12 verdient een medeteamgenoot, om doorgang van projecten te bevorderen

leoquant

4

Actieve deelname gemeenschapsraadleden

Thomas de Graaff

5

Telefoonnummer uitwisseling, wie verzamelt ze, en waar worden die bewaard/bewaakt? Heeft iedereen ze doorgegeven?

leoquant

6

Grote/grootse plannen verdienen meer introductie en informatie bij de leden, zodat de raad zich kan inlezen.

leoquant

7

Nieuw nieuws-team voor Ubuntu-NL?

Thomas de Graaff

Alleen gemeenschapsleden kunnen punten op de agenda zetten.

Toelichting agendapunten raadsdeel

agendapunt

toelichting

door

1

0. Voorstel doorschuiven/vervallen aantal agendapunten ivm. belangrijk onderwerp hosting, en gevolgen daarvan. Als er tijd over is aan het einde van de vergadering kunnen deze alsnog worden opgepakt, anders over twee weken.

(Doorschuiven 1.2. Community server, de meeting hierover is niet doorgegaan, 1.4 inventarisatie wensen gemeenschap, veel werk, kan later 1.5 Advies, informatie LTS, tussenrelease, niet urgent. Vervallen: 1.3 Beheer website, nu niet relevant ivm. nieuw beheerteam server dat er komt)

1. Bijhouden actiepunten. Op de mailinglijst zijn de volgende opties voorgesteld:
a) odt document
b)wiki
c)automatisch bijhouden via irc
Hierbij heeft Sense aangegeven dat er eigenlijk op twee manieren omgegaan kan worden met een actielijst. Ten eerste als een statisch document slechts om te kijken op de vergaderingen wat er aan acties besloten is, en welke acties uitgevoerd zijn. Tussen de vergaderingen door wijzigt dit document niet. Ten tweede als een dynamisch document waar voortdurend mensen kunnen bijhouden waar ze mee bezig zijn, en of ze al klaar zijn zodat de samenwerking gestroomlijnd kan worden. Wat voor medium geschikt is voor een actielijst is tevens afhankelijk van wat er mee gedaan wordt, dus of het een statische, dan wel dynamische lijst zal zijn.

2. VPS, update, wat is de status? Actiepunt Ronnie

3. Websitebeheer
Wat is de status? Actiepunt Johan

4. Inventarisatie wensen gemeenschap. Update. Zie voor het voorstel: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Gemeenschapsraad/Vergadering20110524/inventarisatiewensen

5. Advies, informatie LTS release of tussenrelease. Update

6. Stichting: beslispunt: Rob Snelders (Ertai) heeft aangegeven het proces van oprichting weer te willen oppakken, en er leiding aan te geven. Gaan we hiermee akkoord?

Thomas de Graaff

2

http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/ubuntu-nl-de-toekomst/ De hosting door XS4all en het gebruik van de servers van booking.com stoppen in juli. Overleg over nieuwe hosting en servers. Dit zal waarschijnlijk het grootste deel van de vergadering innemen.

JohanVanDijk

2

Besluitpunten:

a) Willen we zelf hardware beheren of niet? (zondag voorbesproken, kan nu door de gemeenschapsraad als besluit bekrachtigd worden)

b) Hoe willen we een overeenkomst sluiten met een provider? Zelf betalen met donaties, en een contract op naam van een lid. Dit kan dan later overgezet worden naar de stichting. Of kiezen we voor een sponsor waar we een afspraak mee maken.

c) Aanvulling van het beheerteam met nieuwe leden, een nieuw team dus. Wie gaan de nieuwe server beheren? Het voorstel is om een nieuw team samen te stellen van mensen met ervaring in beheer, en het team zelf te laten bepalen wie er leiding aan geeft. Bij de meeting zondag waren er drie leden met ervaring in kritieke omgevingen die het beheer zouden willen oppakken: RawChid, JanC en UnDiFineD. Daarnaast heeft SWAT, de huidige beheerder veel ervaring, en kennis van de huidige configuratie.

d) Besluiten met welke partij in zee wordt gegaan voor de hosting van Ubuntu-NL. Er zijn meerdere aanbiedingen gedaan, welke past het best, ook ivm. besluit punt a. en b. Voorstel hierbij is om de beheerders uit punt c. hierbij hun voorkeur te laten aangeven (met motivatie) zodat de raad een gedegen besluit kan nemen.

e) Besluiten dat het nieuwe beheerteam de verdere verantwoordelijkheid krijgt om samen met Dennis het verdere proces uit te voeren. Waarbij de gemeenschapsraad over vorderingen op de hoogte wordt gehouden.

Thomas de Graaff

4

Er is eerder opgemerkt dat de actieve deelname van gemeenschapsraadleden aan de discussies op de mailinglijst te wensen over laat. De vorige vergadering is dit aan de orde geweest. Hier enige statistieken van de mailinglijst over de afgelopen maand (12 april - 17 mei):

- Totaal aantal besproken onderwerpen: 13
- Gemiddeld aantal deelnemers per discussie, onderwerp: 2,8
- 3 meest actieve gemeenschapsraadleden posten 10 keer zo vaak als 3 minst actieve gemeenschapsraadleden.
- Slechts 3 leden van de gemeenschapsraad hebben nieuwe inhoudelijke onderwerpen ingebracht.

Nu weet ik wel dat statistieken niets zeggen over de kwaliteit van inbreng, maar desalniettemin, zonder inbreng ook geen kwaliteit.

Thomas de Graaff

5

Ik wacht nog op het telefoonnr van SenseZodra die er is stuur ik een mail naar alle gemeenschapsraadleden met een lijstje telefoonnr's. Dan mag iedereen er zelf voor zorgen dat ze deze bewaren wat mij betreft.

Thomas de Graaff

6

Ik vind dat zulke plannen wat meer uitgewerkt moeten in bijvoorbeeld een wiki. Anders moet de raad met te weinig informatie een oordeel geven. Begin gewoon met het vormgeven van plannen, in welke vorm dan ook. De raad is imho geen brainstorm orgaan. Wanneer heel grootse plannen niet worden voorbereid, in welke vorm dan ook, blijft het te vaag. Zorg bijvoorbeeld dat de infrastructuur van het project al staat, de doelstellingen, de resources of menskracht, stel termijnen, maak van het grote plan kleine stapjes, zodat ze haalbaar worden.

leoquant

8

Op irc bracht Leoquant ter sprak dat enige coördinatie in de nieuwsverspreiding door Ubuntu-NL wellicht goed zou zijn. Een centraal punt bijvoorbeeld waar nieuwtjes heen gestuurd kunnen worden zodat ze via verschillende kanalen namens Ubuntu-NL verspreid worden (forum, mailinglijst, twitter, en andere sociale media e.d. ). Het voorstel is om een nieuws team op te richten die de verantwoordelijkheid krijgt voor het verspreiden van nieuws namens Ubuntu-NL. Dat kan dus nieuws zijn dat het team zelf oppikt, en verzoeken van anderen binnen Ubuntu-NL om nieuwsberichten te verspreiden.

Thomas de Graaff

Publiek deel

Dit is het openbare deel van de vergadering. Iedereen kan meepraten, maar de alleen de gemeenschapsraadsleden stemmen.

agendapunt

beschrijving

ingebracht door

link

1

Als Ubuntu Fryslân mee zou worden verhuist zou DooitzedeJong graag dat gedeelte beheren.

DooitzedeJong

http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/ubuntu-fryslan-de-online-omgeving/

Iedereen kan een punt aan de agenda toevoegen, maar het moet gesteund worden door een gemeenschapsraadslid.

Toelichting agendapunten Publiek deel

agendapunt

toelichting

Ingebracht door:

Gesteund door:

1

Als Ubuntu Fryslân sponsoring zou krijgen hoeft dit niet maar ik zou bij een verhuizing naar de UbuntuNL server wel graag bepaalde rechten willen om het Friese gedeelte te beheren

DooitzedeJong

2

Notulen

Log van de vergadering

Actielijst

Aanwezige raadsleden: Thomas de Graaff (voorzitter), Ronnie, Johan van Dijk, leoquant, Gijsbert, Keimpde de Jong.

Afwezige raadsleden: Sense Hofstede.

Raadsdeel

Er is besloten een aantal punten vooruit te schuiven naar de volgende vergadering ivm. belangrijke kwestie hosting.

 1. Punten die vorige vergadering vooruitgeschoven waren, en openstaande actiepunten bespreken.
  1. Er is besloten actiepunten te gaan bijhouden in een odt document. Thomas zal bij deze vergadering een eerste actielijst toevoegen.
  2. vooruitgeschoven: VPS update Ronnie
  3. vervallen: Punt website beheer is vervallen ivm. nieuwe hosting server, nieuw beheerteam e.d.
  4. vooruitgeschoven: Inventarisatie wensen gemeenschap.
  5. vooruitgeschoven: Advies, informatie LTS release of tussenrelease. Update.
  6. Er is besloten dat Rob Snelders de leiding krijgt over het proces van oprichting van de stichting voor Ubuntu-NL.
 2. Toekomst Ubuntu-NL, hosting en servers
  Besluitpunten:

  1. Er is besloten niet zelf hardware te beheren
  2. Er is besloten om de hosting te laten uitvoeren door een sponsor.
  3. Er is een nieuw beheerteam gevormd samengesteld bestaande uit Rachid, JanC, UnDiFineD en SWAT. Dit team bepaald onderling wie de leiding heeft, en dus de eindverantwoordelijkheid draagt voor het serverbeheer.
  4. Er is besloten in te gaan op het aanbod van de HCC voor de hosting van Ubuntu-NL.
  5. Het juist gevormde beheerteam krijgt samen met Dennis de verantwoordelijkheid voor het overzetten van de oude naar de nieuwe server. Dit team houdt de gemeenschapsraad op de hoogte van de vorderingen.
 3. Er wordt door de gemeenschapsraad een vacature geplaatst voor ondersteuning van Double12 in het web team ivm. Ubuntu-NL'er van de maand.
 4. Punt actieve deelname gemeenschapsraadleden is gemaakt. Het is aan ieder lid zelf om hier iets mee te doen indien de activiteit te laag is.
 5. Thomas wacht nog op telefoonnr. Sense, dan wordt de lijst verspreid via email naar de raadsleden.
 6. vooruitgeschoven: Voldoende introductie/informatie verschaffing bij plannen zodat er ingelezen kan worden.
 7. Er is aan Luuk gevraagd of hij contact opneemt met Vistaus, Dooitze en ... om te peilen hoe hun staan tegenover het idee van een nieuwsteam voor Ubuntu-NL. De volgende vergadering horen we hier meer van.

Publieke deel

Er zijn geen onderwerpen besproken in het publieke deel.


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

log

log van de vergadering

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20110524 (laatst bewerkt op 2011-06-25 17:06:43 door ThomasDeGraaff)