• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 april 2011

Om 19.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

Raadsdeel

Tijdens dit deel van de vergadering kunnen alleen gemeenschapsraadsleden praten.

agendapunt

beschrijving

ingebracht door

link

0

mededelingen van de voorzitter

Sense Hofstede

1

aanwijzen twee leden gemeenschapsleiding

voorzitter

2

voorstel werken met actielijst

Thomas de Graaff

3

VPS voor Ubuntu-NL handig/nodig?

Thomas de Graaff

4

verzoek Artworkgroep (nieuwe) logo's te maken voor Ubuntu Nederland zelf en LP-teams gemeenschapsraad, gemeenschapsleiding en stemgerechtigden

Sense Hofstede

Canonical Design Team toolkit, met logobestanden en richtlijnen

5

voorstel oprichting websitegroep

Sense Hofstede

6

Hoe heten we in het Engels? Hoe vertalen we; "gemeenschapsraad"?

leoquant

7

opzet IRC-vergadering, en ook vastleggen wanneer de raadsleden tijd hebben om te vergaderen, denk aan andere hobby's, vakanties, ziekte. Dit moeten we ergens vastleggen. Ik kan bijvoorbeeld niet altijd op een zondagavond. Even afstemmen wat voor iedereen een gunstig moment is.

leoquant

Alleen gemeenschapsleden kunnen punten op de agenda zetten.

Publiek deel

Dit is het openbare deel van de vergadering. Iedereen kan meepraten, maar de alleen de gemeenschapsraadsleden stemmen.

beschrijving

ingebracht door

gesteund door raadslid

link

Wat moeten we doen met die VPS als die er komt?

DooitzedeJong

Iedereen kan een punt aan de agenda toevoegen, maar het moet gesteund worden door een gemeenschapsraadslid.

Toelichting agendapunten

Raadsdeel

agendapunt

toelichting

door

1

De twee overige leden van de gemeenschapsraad worden per stemming gekozen door de gemeenschapsraad uit de raadsleden die zich hiervoor kandidaat stellen.

Sense Hofstede

2

Ik heb bij LPI Nederland een paar bestuursmeetings mogen meekijken, en daar werkte men met een actielijst. Dat maakt het mogelijk om op een efficiënte manier bij te houden wie wat doet , en wanneer acties klaar zijn zodat anderen verder kunnen. Ook wordt het op deze manier snel inzichtelijk als er zaken vastlopen, en worden er verantwoordelijkheden duidelijk vastgelegd. Een voorstel voor een dergelijke actielijst: voorstel actielijst. Ik wil me tijdens meetings wel opwerpen als degene die zo'n eventuele actielijst tijdens de meeting bijhoudt. Aan het begin van een meeting kunnen de deadlines voor die meeting worden langsgelopen, en indien afgerond worden afgevinkt. Is een deadline niet gehaald, kan gekeken worden waarom, en indien het actiepunt alsnog haalbaar blijkt kan de deadline verschoven worden.

Thomas de Graaff

3

Een VPS van Ubuntu-NL kan handig zijn voor verschillende teams. Bijvoorbeeld voor het hosten van testversies, of een nieuw thema van het forum, of website ontwerp, voor het hosten van de verkiezingssite, voor het streamen van video cursussen, backup doeleinden etc Soleus is een hostingvereniging die VPS'en aanbieden. Op hun website geven ze aan OSS projecten te ondersteunen. Wellicht kunnen we eens informeren naar de mogelijkheden.

Thomas de Graaff

5

Er moet nodig wat gebeuren met de website. Het thema is verouderd, de inhoud is niet meer accuraat, de navigatie is onduidelijk en de opzet kan veel beter. Daarnaast wordt er veel geklaagd – vanuit verschillende groepen en door verschillende individuen – over de bereikbaarheid en activiteit van de huidige webbeheerders, Dennis Kaarsemaker en Sebastian Schauenburg. Ik stel voor om in overleg met de huidige webbeheerders en andere betrokkenen een webgroep op te richten die zich bezig gaat houden met het vernieuwen van de website en de beheerprocessen ervan. Vanwege het grote belang van de website voor ons, en vanwege de staat waarin de website nu is, is het nodig dat de gemeenschapsraad voorlopig veel controle uitoefent. Tot de webgroep sterk genoeg is om zelfstandig te werken zouden ze daarom elke maand verslag moeten uitbrengen bij de gemeenschapsraad.

Sense Hofstede

6

Voorstellen: community board, loco council (wie een idee heeft, zet het erbij! Scheelt weer tijd tijdens de vergadering.)

Thomas de Graaff

6

Tot nu toe heb ik het altijd vertaald met 'Community Council' en gemeenschapsraad en voorzitter respectievelijk met 'Community Leadership' en 'Chair'. Maar ik denk dat het wel goed is om ook duidelijk af te spreken welke namen we gebruiken voor de onderdelen van Ubuntu Nederland in het Engels.

Sense Hofstede

6

community board, de meest rechtstreekse vertaling lijkt mij ook het beste. Dit om verwarring te voorkomen met Council zo als die er al geweest is.

Gijs

7

Een meetingbot vind ik erg belangrijk, ook omdat deze actiepunten/afspraken kan vastleggen, zie punt Thomas. Ik zou bij elke IRC meeting ook een eindtijd willen vastleggen, dat vergadert vaak beter. Kennisgeving van de verkiezingen ook melden in de ubuntu-nl IRC kanalen.

leoquant

7

Wellicht kunnen we voor het bepalen van geschikte tijden om te vergaderen datumprikker.nl of doodle.com oid. gebruiken. Dat is een site waarbij de verschillende deelnemers kunnen aangeven of ze kunnen of niet op voorgestelde tijden. Zo heb je snel een overzicht van de mogelijkheden.

Thomas de Graaff

Publiek deel

agendapunt

toelichting

door:

Notulen

Log van de vergadering

 1. samenstelling gemeenschapsleiding
  • Thomas de Graaff, leoquant en UnDiFineD stelden zich kandidaat
   Thomas de Graaff en leoquant zijn door de andere vier unaniem gekozen

 2. bijhouden van een lijst met actiepunten
  • de raad was het eens met het bijhouden van actiepunten, niet over de methode
   Thomas de Graaff zal het op de nog-aan-te-maken maillijst ter sprake brengen, discussie kan daar gevoerd worden

 3. een VPS voor de groepen handig?
  • men zag er wel wat in, maar implementatie nog onduidelijk
   wordt verder besproken op maillijst, Ronnie zei het te ter sprake te zullen brengen op het forum

 4. logoverzoek voor Ubuntu Nederland, gemeenschapsraad, gemeenschapsleiding en stemgerechtigden
  • Ronnie, met hulp van leoquant uit Mwanzo, gaat er achteraan om te kijken wat mogelijk is
 5. websitebeheer
  • complexe zaak, doorverwezen naar maillijst voor verdere discussie
 6. vertaling van gemeeenschapsraad, gemeenschapsleiding, voorzitter naar het Engels
  • gemeenschapsraad met 'Community Board': 6 * +1, 0 * -1, 1 * 0, aangenomen
   gemeenschapsleiding met 'Community Governance: 4 * +1, 2 * -1, 1 * 0, aangenomen
   voorzitter met 'Chair': 7 * +1, 0 * -1, 0 * 0, aangenomen

 7. opzet IRC-vergaderingen gemeenschapsraad
  • leoquant zal achter een meetingbot van Allan Bell aangaan om te gebruiken tijdens de vergadering
   elke 10e van de maand 20.00 vergaderen, raadsdeel tot 21.00, publiek deel van 21.00 tot 21.30: 4 * +1, 1 * -1, 2 * 0, aangenomen

Verder is besloten om voorlopig een Launchpad-maillijst te gebruiken voor de gemeenschapsraad, tot een andere lijst geregeld is. De gemeenschapsleiding kan zolang privémails gebruiken.


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen

community/Gemeenschapsraad/Vergadering20110410 (laatst bewerkt op 2011-04-15 14:10:23 door SenseHofstede)