• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Dit artikel moet worden onderhouden. Dit artikel moet worden onderhouden om te voldoen aan de wiki richtlijnen. Meer info...

Gconf Configuratie-editor

De instellingen voor het uiterlijk van de Ubuntu (Gnome) desktop zijn te vinden in Systeem → Voorkeur → Uiterlijk.

Uiterlijk-voorkeuren.png

Voor gedetailleerde instellingen kan gebruik gemaakt worden van de Gconf Configuratie-editor. De gewijzigde instellingen zijn alleen voor de huidige gebruiker, de instellingen van andere gebruikers blijven ongewijzigd.

Als voorbeeld het aanpassen van de vensterknoppen met de Gconf Configuratie-editor:

Vensterknoppen aanpassen met de Gconf Configuratie-editor

Standaard staan de Vensterknoppen in Ubuntu 10.04 Lucid Lynx links geprojecteerd.

Met de Gnome Configuratie Editor kan de vorige positie rechts weer worden ingesteld. Open de Gconf Configuratie-editor d.m.v de toetsen combinatie Alt + F2 en typ gconf-editor. Druk op Uitvoeren.

 • start_gconfeditor.png

Het startscherm van de Gconf Configuratie-editor:

 • Conf editor.png

 • Navigeer naar apps → metacity → general in het linker menu door op de plustekens te klikken.

 • Kies in het rechter menu button_layout.

 • Dubbel klik hier op om de sleutel te bewerken.

  Button layout.png

Wijzig de waarde in menu:maximize,minimize,close om de Vensterknoppen weer rechts te plaatsen zoals in de versies van Ubuntu vóór 10.04 LTS de standaard instelling was. Druk op Enter om direct de nieuwe instelling te gebruiken.

 • sleutelbewerken.png

Sluit de Gconf Configuratie-editor af en de wijziging is direct van kracht:

 • Button layout_vorig.png

Dit is slechts een voorbeeld, er zijn veel functies naar eigen wens in te stellen.

Of gebruik hiervoor een Terminal-commando:

 • gconftool-2 --type string --set /apps/metacity/general/button_layout "menu:minimize,maximize,close"

bewerkingsmogelijkheden van ''Gconf Configuratie-editor''

Een aantal mogelijkheden van de Gconf Configuratie-editor worden hier toegelicht.

GConf key

Functie

/ apps / file-roller / algemeen / compression_level

Compressie niveau gebruikt bij het toevoegen van bestanden aan een archief.

/ apps/gedit-2/preferences/editor/undo/max_undo_actions

Maximum aantal acties die gedit kan uitvoeren v.w.b ongedaan maken of opnieuw uitvoeren. Gebruik '-1' voor onbeperkt aantal acties.

/ apps/gedit-2/preferences/ui/recents/max_recents

Hiermee geeft u het maximale aantal aan van recent geopende bestanden die worden weergegeven in het submenu Recent Files '.

/ apps / gnome-session / opties / show_splash_screen

Als de waarde ervan waar is, wordt een splash afbeelding weergegeven nadat u zich aanmeldt bij GNOME.

/ apps / gnome-session / opties / splash_image

Het bestand dat wordt gebruikt als splash afbeelding.

/ apps / gnome-session / opties / auto_save_session

Als de waarde ervan waar is, zal GNOME de actieve toepassingen herinneren als je uitlogt, en deze herstarten bij de volgende keer dat u bij GNOME inlogt.

/ apps / nautilus / desktop / computer_icon_visible

Als dit is ingesteld op waar, een icoon met een link naar de computer locatie zal worden weergegeven op het bureaublad.

/ apps / nautilus / desktop / computer_icon_name

De aangepaste naam voor het computer pictogram op het bureaublad.

/ apps / nautilus / desktop / home_icon_visible

Als dit is ingesteld op waar, een icoon met een link naar de thuismap zal worden weergegeven op het bureaublad.

/ apps / nautilus / desktop / home_icon_name

De aangepaste naam voor het huis-pictogram op het bureaublad.

/ apps / nautilus / desktop / home_icon_visible

Als dit is Ingesteld op waar, een icoon met een link naar de thuismap zal worden Weergegeven op het bureaublad.

/ apps / nautilus / desktop / home_icon_name

De aangepaste naam voor het huis-pictogram op het bureaublad.

/ apps / nautilus / desktop / trash_icon_visible

Als dit is ingesteld op waar, een icoon met een link naar de prullenbak zal worden weergegeven op het bureaublad.

/ apps / nautilus / desktop / trash_icon_name

De aangepaste naam voor het prullenbak pictogram op het bureaublad.

/ apps / nautilus / desktop / volumes_visible

Als dit is ingesteld op waar, iconen links naar mounted volumes zullen worden weergegeven op het bureaublad.

/ apps / nautilus / icon_view / thumbnail_size

De standaard grootte van een pictogram voor een miniatuur in Nautilus bekijken.

/ apps / nautilus / preferences / show_desktop

Als dit is ingesteld op waar, dan worden pictogrammen op het bureaublad weergegeven.

/ apps / nautilus / preferences / show_advanced_permissions

Als de waarde ervan waar is, Kunt u Nautilus bewerken en machtigingen en bestanden weergeven in een Unix-achtige manier, toegang eigenaars machtigingen, groep machtigingen en andere machtigingen.

/ apps / metacity / general / action_double_click_titlebar

Deze optie bepaalt het effect van dubbelklikken op de titelbalk, zoals schaduw / Afrollen het venster maximaliseren / minimaliseren, het venster maximaliseren / minimaliseren in horizontale richting.

/ desktop / gnome / achtergrond / picture_filename

Bestand om te gebruiken voor de achtergrond afbeelding.

/ desktop / gnome / interface / menus_have_icons

Als dit is ingesteld op vals, zullen alle iconen in de menu-items onzichtbaar worden.

/ desktop / gnome / interface / show_input_method_menu

Als de waarde ervan waar is, wordt een vermelding 'Change input-methode' toegevoegd in het contextmenu van alle GTK tekst-boxen, met inbegrip van gedit.

/ desktop / gnome / thumbnail_cache / maximum_age

Maximale bewaartijd voor bestanden in de Nautilus thumbnail cache, in dagen. -1 Betekent onbeperkt bewaartijd.

/ desktop / gnome / thumbnail_cache / maximum_size

De maximale grootte van de Nautilus thumbnail cache, in megabytes. -1 Betekent onbeperkte grootte.


CategoryWerkenMetUbuntu

community/GconfConfiguratieEditor (laatst bewerkt op 2012-06-04 17:54:38 door rachidbm)