• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Over Ubuntu, onze filosofie.

Ons werk wordt gedreven door de overtuiging dat software vrij en toegankelijk hoort te zijn voor iedereen.

We hebben de overtuiging dat iedere computergebruiker:

 • De vrijheid hoort te hebben om zijn/haar software te downloaden, bestuderen, delen met anderen, wijzigen en verbeteren, ongeacht het doel, zonder licentiekosten te betalen.
 • In staat is om zijn/haar software te gebruiken in de taal naar keuze.
 • In staat moet zijn om alle software te gebruiken, onafhankelijk van eventuele tekortkomingen.

Onze filosofie uit zich in de software die we maken en distribueren, alsmede onze Licentievoorwaarden.

Als u Ubuntu installeert kunt u er verzekerd van zijn dat al onze software aan deze overtuigingen voldoet. Daarnaast werken we continu aan de zekerheid, dat elk stuk software dat u nodig kunt hebben beschikbaar is onder een licentie die u die vrijheid geeft.

Vrije Software.

Ubuntu software is vrij. Dat is het altijd al geweest, en zal altijd zo blijven. Vrije software geeft eenieder de vrijheid het te gebruiken zoals men wil, en te delen met wie men wil. Deze vrijheid heeft grote voordelen. Aan de ene kant is de Ubuntu-gemeenschap zo in staat de gezamenlijke ervaring en expertise te laten groeien en delen, en Ubuntu continu te verbeteren. Aan de andere kant zijn we in staat om essentiële software aan mensen te kunnen geven die zich dat anders niet kunnen veroorloven -een voordeel voor individuen en organisaties over de gehele wereld.

 • Om een gedeelte aan te halen uit Free Software Foundation 'Wat is vrije software', de kern van vrije software is gedefinieerd als:
 • De vrijheid om te bestuderen hoe programma's werken, en naar behoefte aan te passen.
 • De vrijheid om kopieën te herdistribueren om anderen te helpen.
 • De vrijheid om een programma te verbeteren en publiekelijk uit te brengen, zodat iedereen ervan kan profiteren.

Open source.

Open source is de kracht van samenwerken. De kracht van een wereldwijde gemeenschap van hoogopgeleide experts die gezamenlijk de nieuwste programma's bouwen, verbeteren en delen- en het vervolgens beschikbaar stellen aan iedereen. De term 'Open source' is in 1998 gestart om de dubbelzinnigheid weg te nemen omtrent het Engelse woord 'free', en kent in toenemende mate succes en brede herkenning. Alhoewel sommigen 'vrij' en 'open source' als concurrerende bewegingen beschouwen met eigen doelen, vinden wij dat niet. De Ubuntu-gemeenschap is er trots op om leden te herbergen, die beiden omarmen.

 • Van oorsprong uit 1998, komt de term 'open source' uit de vrije software beweging, een gezamenlijke project dat al sinds het begin van computers in de 50'er jaren bestaat. Deze vroege beweging was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van vele van de eerste computersystemen, programma's, en in 1969 het Internet zelf. De open source gemeenschap groeit nog steeds en kan bogen op sommige van de beste mensen in het vakgebied. Het doel is in al die tijd niet veranderd: programma's dienen voor iedereen, waar dan ook ter wereld, beschikbaar te zijn. Zonder open source zouden vele systemen en toepassingen, die we nu als vanzelfsprekend beschouwen, niet eens bestaan.

In de geest van open source, is Ubuntu absoluut vrij om te downloaden, gebruiken, delen en verbeteren, hoe en wanneer men wil.

Wat is open source?

Er zijn 10 kernbeginselen van open source software:

 • Software moet vrij te herdistribueren zijn.
 • Het programma dient de broncode te bevatten.
 • De licentie dient mensen toe te staan om te experimenten en wijzigingen te herdistribueren.
 • Gebruikers hebben het recht te weten wie er verantwoordelijk is voor de programma's die ze gebruiken.
 • Er hoort geen discriminatie te zijn tegen wat voor persoon of groep dan ook.
 • De licentie mag niemand belemmeren een programma voor een bepaald doel te gebruiken.
 • Niemand hoeft een additionele licentie aan te vragen om een programma te gebruiken dan wel te herdistribueren.
 • De licentie dient niet specifiek voor een product te zijn.
 • De licentie mag geen andere programma's belemmeren.
 • De licentie dient neutraal te zijn v.w.b. Technologie.

Bron: About Ubuntu Our philosophy


CC-BY-SA

community/Filosofie (laatst bewerkt op 2012-08-28 11:25:28 door robin4mailbox)