• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Plan voor het herindelen van rechten op de wiki

Doel

De rechten op de wiki zouden moeten ingesteld worden zodat ingelogde leden ook pagina's uit de officiële documentatie kunnen bewerken. Ze zouden ook nieuwe pagina's mogen aanmaken en wijzigen buiten /community, zodat ze bijvoorbeeld een gebruikerspagina kunnen aanmaken.

Huidige instellingen

Beschrijving

 • Niet geregistreerde gebruikers kunnen alleen lezen.
 • Geregistreerde gebruikers kunnen
  • artikelen onder de map /community maken en wijzigen, afbeeldingen opsturen.
 • De leden van de wiki groep UbuntuNL kunnen
  • artikelen op de hele wiki maken, wijzigen, afbeeldingen opsturen, overschrijven en wissen.
  • de teammap /UbuntuNL gebruiken.

  • bepaalde speciale wiki-pagina's als RecentChanges gebruiken.

 • De leden van de wiki groep UbuntuNL zijn:
 • De admingroep bestaat uit een personen uit het
 • Er is een Superuser. Dit kan een willekeurig lid van het (server)beheerteam zijn en valt buiten dit artikel.

Configuratie

deel

acl

opmerking

/community

+Known:write Default

te wijzigen door ingelogde gebruikers

/UbuntuNL

Default All:

alleen toegang voor teamleden uit de groep UbuntuNL

groepen

Wat

UbuntuNlGroup

toegang tot /UbuntuNL

AdminGroup

toegang tot alle delen, UbuntuNlGroup wijzigen, beveiligingsinstellingen (acl) wijzigen

Bepaalde (speciale) pagina's zijn alleen voor de UbuntuNLGroup toegankelijk:

Pagina

acl

RecentChanges

#acl UbuntuNlGroup:read Known:read All:

Gewenste instellingen


Deze instellingen zijn nog niet zeker en nog niet getest.

Beschrijving

 • Niet geregistreerde gebruikers kunnen alleen lezen.
 • Geregistreerde gebruikers kunnen
  • artikelen op de hele wiki maken, wijzigen, bijlage opsturen (bijlage niet, overschrijven of wissen?).
  • de speciale wiki-pagina RecentChanges gebruiken.

 • De leden van de wiki groep UbuntuNL kunnen
  • de teammap /UbuntuNL gebruiken.

  • bijlage wissen of overschrijven.
  • bepaalde speciale wiki-pagina's gebruiken.
 • De leden van de wiki groep UbuntuNL zijn:
 • Er is een Superuser. Dit kan een willekeurig lid van het (server)beheerteam zijn en valt buiten dit artikel.

Configuratie

 • acl_rights_default = ?
 • acl_rights_before = ?

acl rechten

Afwijkingen van de default instelling, leesbaar voor iedereen en te wijzigen door ingelogde gebruikers.

deel

acl

opmerking

/UbuntuNL

Default All:

alleen voor Forum-team en IRC-teamleden. Bevat (alleen) Forum en IRC Bans.

groepen

groepen

wie

UbuntuNlGroup

Toegang voor leden van Ubuntu-NL IRC team en Ubuntu-NL Forum team (nog op te richten Launchpad team)

AdminGroup

Beheerteam aangevuld met beperkt aantal andere (sub)teamleden

 • groepsbeheer bij voorkeur geautomatiseerd via de Launchpad groepen of handmatig onderhouden.

Bepaalde (speciale) pagina's kunnen nuttig zijn voor gebruikers die zijn ingelogd.

Pagina

acl

RecentChanges

#acl Known:read All:

Voordeel

 • Registratie is voldoende om een fout te verbeteren of een artikel te plaatsen, niet beperkt tot het /community gedeelte.

 • Alle artikelen zijn openbaar

Nadeel

Documentatieteam

Op dit moment is er voldoende toezicht om ongewenste wijzigingen op tijd te reviewen. Er zijn voldoende teamleden en meerdere personen gebruiken Abonneren om via e-mail notificaties op de hoogte te blijven van toevoegingen.

Hernoemen community/ArtikelNaam

Artikelnamen zonder community in de naam zijn voor iedereen te wijzigen. Het heeft voordelen (en is duidelijker) om community niet in de naam op te nemen.

We kunnen:

 1. Artikelen na het wijzigen van de rechten hernoemen van community/ArtikelNaam naar ArtikelNaam

  • nadeel: bestaande verwijzingen naar community/ArtikelNaam (uit buiten de wiki!) gaan naar een template voor een nieuw artikel met in de rechter kolom van die pagina een verwijzing naar ArtikelNaam. Niet erg fraai en onduidelijk.

 2. Artikel ArtikelNaam maken met #redirect community/ArttikelNaam

  • Nadeel: minder fraai, rommelig en onduidelijk.
  • Voordeel: is nu met de huidige rechten mogelijk door teamleden voor te bereiden.
 3. Niets doen.
Alternatief voorstel

Hier kan een account per onderdeel extra rechten krijgen. Zo zou bijv. een lid van het artworkteam alleen admin rechten krijgen op /Artwork.

Groepen/Team

Locatie

Rechten

Anoniem

/

read

Gebruiker

/

read,write

Beheer

/Beheer

read,write,revert,delete,admin

IRC

/IRCTeam

read,write,revert,delete,admin

Artwork

/Artwork

read,write,revert,delete,admin

Promotie

/Promotie

read,write,revert,delete,admin

Loco

/UbuntuNL

read,write,revert,delete,admin

Documentatie

/

read,write,revert,delete,admin

Documentatie

/UbuntuNL

none

community/Documentatieteam/VoorstelRechtenWiki (laatst bewerkt op 2011-01-20 21:18:22 door rachidbm)