• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Byobu

Installeren

Byobu is een hulpmiddel voor het terminalscherm of console. Met 1 scherm of window kunnen eenvoudig meerder terminalvensters gebruikt worden.

  • byobu_192.png

In Ubuntu versie 9.10 kan byobu standaard geïnstalleerd zijn. Anders kan byobu geïnstalleerd worden met de opdracht:

  • $ sudo apt-get install byobu

Info (!) Voor gebruik op een (server-)console kan byobu automatisch gestart worden. Zie F9, launch at login.

In Ubuntu 10.04 LTS kan byobu worden toegevoegd aan het Toepassingen menu. Klik met de rechtermuisknop op Toepassingen (linksboven het scherm) em op Menu's bewerken om byobu toe te voegen aan het Hulpmiddelen menu:

ByobuHulpmiddelenMenu.png

Gebruiken

Het maakt gebruik van de onderste twee terminalregels voor statusinformatie. Het heeft de mogelijkheid om middels een functietoets (F2) meerdere terminalsessies parallel aan elkaar te openen. Met de functietoetsen F3 en F4 kan tussen de verschillende sessies worden geschakeld.

  • byobuuitleg.png

Met functietoets F2 kunnen extra terminalventers worden geopend. Deze terminalvensters blijven actief tot ze gesloten worden, ook als met F3 of F4 voor een ander terminalvenster is gekozen. Zo kan bijvoorbeeld op een terminalvenster een langdurige kopieer opdracht worden gestart en dan met F2 een nieuw venster worden geopend om gelijktijdig andere opdrachten te geven.

Het voorbeeld schermafdruk toont maar een aantal statusmeldingen. Er zijn meer status meldingen mogelijk, zie F9, Toggle status notifications:

  • byobustatus.png

  • een updatemelding met een uitroepteken geeft aan dat er ook veiligheidsupdates zijn en een (R) geeft aan dat voor bepaalde upgrades een herstart nodig is.
  • om de ventilator snelheid (fan_speed) te tonen moet HardwareSensors (lm-sensors) zijn geïnstalleerd.

Info <!> Sommige functietoetsen kunnen een conflict geven met bepaalde toepassingen.

  • Info (!) In mc kan in plaats van functietoets ook de combinatie <Esc>-functietoetsnummer worden gebruikt.

Voor meer (Engelstalige) informatie:

  • $ man byobu


CategoryNetwerkenEnServers CategoryWerkenMetUbuntu

community/Byobu (laatst bewerkt op 2012-07-21 18:27:54 door testcees)