• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

In Aanbouw: Dit artikel is nog in aanbouw. Meer info...

BleachBit

BleachBit is een programma waarmee overbodige gegevens op de computer kunnen worden gewist.

Verspilde_ruimte_opschonen_en_uw_privacy_waarborgen_1404B.png

Waarschuwing

Start BleachBit niet met beheerrechten (niet zomaar as root), onzorgvuldig gebruik kan het systeem en de gegevens van gebruikers in gevaar brengen!

 • Alleen voor uitzonderlijke acties zoals het wissen van APT bestanden zijn beheerrechten nodig.

Noodzaak

Er is normaal gesproken geen "noodzaak" voor het gebruik van BleachBit.

 • Het Ubuntu systeem en de open source programma’s zorgen er in de regel zelf voor het beheer van tijdelijke bestanden.
 • Tijdelijke of ongebruikte bestanden zullen het Ubuntu systeem in de regel niet vertragen

 • Er is geen centraal systeemregister met ongebruikte instellingen die kunnen worden gewist zoals bij een Windows computer.
 • De ruimtewinst door het opruimen van tijdelijke programmabestanden is vaak (relatief) gering.
  • Uitzondering is het opruimen van tijdelijke APT bestanden wat een enkele keer vele MB’s kan opleveren.
 • Er zijn vaak alternatieve oplossingen, bijvoorbeeld voor het wissen van overbodige APT bestanden kan ook apt worden gebruikt.

Privacy

BleachBit kan worden gebruikt voor meer controle over uw privacy door de geschiedenis van de browsers te wissen of om bepaalde bestanden definitief te wissen (zie Bestanden shredden).

Installeren

BleachBit is aanwezig in de Ubuntu software maar kan ook worden geïnstalleerd met een terminalvenster:

Voorkeuren

Bij de eerste start van het BleachBit zal worden gevraagd om Voorkeuren in te stellen.

 • BleachBitVoorkeuren1804.png

Alleen als het vereist is selecteert u de optie “Bestanden overschrijven om de inhoud te verbergen” om te voorkomen dat gewiste bestanden kunnen worden hersteld met speciale tools.

 • Warning /!\ Het opschonen zal hierdoor (soms veel) langer duren en veroorzaakt extra schrijfacties!

 • De voorkeuren kunnen later nog worden aangepast.
 • Als de computer normaal in gebruik blijft worden gewiste bestanden na enige tijd ook overschreven waardoor de kans afneemt dat de gewiste bestanden kunnen worden hersteld.

Tijdelijke bestanden wissen

Start BleachBit in Ubuntu via de Unity Dash of in Xubuntu systeem menu → BleachBit.

 • BleachBitScherm1_1804.png

In het linkerdeel van het BleachBit scherm kunnen onderdelen worden geselecteerd om op te schonen. Per onderdeel wordt in het rechterdeel een uitleg gegeven over het onderdeel.

Standaard is er geen optie selecteert, selecteer de gegevens die u wil wissen.

Druk bovenaan het venster op de knop Voorbeeld om te zien welke bestanden BleachBit wil wissen. Door op de knop Opschonen te drukken zal BleachBit een laatste waarschuwing tonen en de bestanden werkelijk wissen.

 • Kijk op de (Engelstalige) projectsite voor de lange lijst van toepassingen die BleachBit ondersteund, http://BleachBit.sourceforge.net/features

 • BleachBit herkend ook tijdelijke bestanden van programma's die niet (meer) zijn geïnstalleerd.

 • BleachBit onthoudt automatisch uw keuzes.


Warning /!\ Denk eraan om bij een eenmalige opschoning de opties UIT te vinken om deze de volgende keer niet nogmaals uit te voeren!

Bestanden shredden

BleachBit kan worden gebruikt om bestanden of mappen definitief te wissen (shredden). De bestanden zijn hierna niet meer te herstellen, ook niet met speciale tools. Kies in het BleachBit programma voor Bestand → Bestanden shredden of Bestand → Mappen shredden en selecteer het bestand of de map om te shredden.

Vrije ruimte wissen

Vrije ruimte kan resten van gewiste bestanden bevatten. Met speciale tools kunnen deze bestanden soms deels of geheel worden hersteld. Om dit herstel te voorkomen kan BleachBit de vrije ruimte definitief wissen. Kies in BleachBit voor Bestand → Vrije ruimte wissen. Er wordt gevraagd om een map te selecteren op de te wissen schijf waarin de gebruiker schrijfrechten heeft (standaard /home).

 • Warning /!\ Vrije ruimte wissen duurt lang en veroorzaakt veel schrijfacties!

Terminalvenster

BleachBit kan ook in een Terminalvenster worden gebruikt.

Voor meer (Engelstalige) hulp bij het gebruikt van BleachBit in een Terminalvenster:

 • man bleachbit

Om bijvoorbeeld in een opdracht alle tijdelijke bestanden van Firefox te wissen:

 • bleachbit –c firefox.*

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp:


CC-BY-SA

CategoryOverig

community/BleachBit (laatst bewerkt op 2018-05-21 09:41:22 door testcees)