[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Tekst Gebaseerde Client voor Linux Distributie's

Installatie

Eerst moet u weer openvpn en dnsmasq installeren:

Ubuntu/Debian:

sudo apt-get install openvpn dnsmasq

Fedora/CentOS/RedHat:

sudo yum install openvpn dnsmasq

Configuratie

Maak nu een nieuw configuratiebestand aan in /etc/openvpn/ met de naam client.conf . Dit doet u als volgt:

sudo nano /etc/openvpn/client.conf

In deze nieuwe configuratie plaatst u het volgende:

client

dev tun

#plaats na remote het externe IP adres of hostnaam en vervolgens de poort, standaard gebruikt de client udp, als uu gerbuik maakt van tcp vervangt u "udp" door "tcp"
remote 0.0.0.0 1194 udp

nobind

persist-key
persist-tun

ca ca.crt
cert client1.crt
key client1.key

# Achter ta.key komt een een te staan omdat op de server een nul staat, als de cijfers hetzelfde zijn, treden er conflicten op 
tls-auth ta.key 1

# Ook hier tikken we comp-lzo in om de verbinding zo stabiel mogelijk te laten verlopen. En omdat u dit ook bij de server configuratie heeft ingetikt
comp-lzo

verb 3

Importeren

De certificaten moet nu ook nog gekopieerd worden van de server naar de client. Vanuit de map /etc/openvpn/easy-rsa/keys (op de server) kopieert u de volgende bestanden naar de client (/etc/openvpn) met een usb flash disk of met file sharing:

ca.crt client1.crt client1.key ta.key

OpenVPN automatisch bij het opstarten laten starten

Om openVPN automatisch te laten starten moet u het "hekje" voor  AUTOSTART="all"  verwijderen, in het bestand /etc/default/openvpn.

sudo nano /etc/default/openvpn

Hestarten OpenVPN

Na het configureren moet u OpenVPN hestarten

sudo /etc/init.d/openvpn restart

2022-09-08 16:56