[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

<< mwanzo -> Vergaderingen

Vergadering Ubuntu-nl-mwanzo

Publieke aankondiging geef hier aan of je aanwezig bent

Locatie : Op IRC, irc.freenode.net, #ubuntu-nl-mwanzo.

Datum : De vergadering is op zondag 28 november, 19:30-20:30.

Agenda

#

Onderwerp

Door

1

Twee leden uit de Nederlandse LoCo gaan voor Ubuntu membership. Support in de vorm van aanwezigheid tijdens de meeting en mogelijke testimonials op de persoonlijke wiki's bespreken.

leoquant

2

Bevorderen aanwezigheid op IRC van leden van het team.

leoquant

3

Teamstructuur bespreken. Voorstel is om de organisatie zo simpel mogelijk te houden.

leoquant

4

Internationale orientatie bevorderen. Voorstel voor mogelijk een nieuw subforum op het forum: Ubuntu-nl-internationaal.

leoquant

5

Welke leden hebben hulp nodig bij het opstellen van een launchpad account en persoonlijke wiki en het onderschrijven van Code of Conduct.

leoquant

6

"Workshops" gewenst?, wordt dat voorstel positief beoordeeld?

leoquant

Toelichting Agendapunten

Notulen

Verslag en besluiten vergadering Mwanzo 28-11-2010

Cees Sluis en Ronnie vd C hebben een Ubuntu membership aangevraagd als erkenning voor hun vele werk dat ze voor de Nederlandse LoCo verrichten. Hun aanvraag zal op 7 december om 21.00 Nederlandse tijd aan de orde komen op irc: #ubuntu-meeting on irc.freenode.net.

Er zal geprobeerd worden dat zoveel mogelijk mensen van het mwanzo-team aanwezig zijn op het irc-kanaal. Op die manier kunnen mensen ook zo veel en zo snel mogelijk worden ondersteund.

Met betrekking tot de teamstructuur wordt besloten deze structuur de kans te geven zichzelf in een bepaalde richting te laten ontwikkelen en bij te sturen waar dat nodig is.

Voorstel voor mogelijk een nieuw subforum op het forum: Ubuntu-nl-internationaal. De bedoeling van dit subforum zou moeten zijn dat mensen meer betrokken worden bij ontwikkelingen op het internationale vlak. Het zou een plek moeten worden waar internationale dingen zoals classroom of package training gepromoot worden en besproken. Besloten is dit niet te doen in een apart subforum maar via de bestaande kanalen zoals de planet en het forum.

Voor de members van dit team is het gewenst dat ze een persoonlijke pagina aanmaken op de wiki. Zie bv https://wiki.ubuntu.com/ronnie.vd.c Op die manier weten mensen snel bij wie ze met welke vragen terecht kunnen.

Er is een voorstel om, evenals in internationale -classroom kanaal, af en toe masterclasses te houden, workshops. De workshops worden gehouden op Freenode IRC #Ubuntu-nl-mwanzo, en worden ruim van te voren aangekondigd op het forum en de Planet. De duur van de workshops is gemiddeld 30 minuten, en worden door leden van het team voorbereid en begeleid door leden uit het Ubuntu-nl-mwanzo-team. twee leden, in steeds wisselende samenstelling presenteren de workshops. Er vanuit gaand dat het team nog verder groeit, zal je gemiddeld 1 presentatie per jaar doen, alles uiteraard op vrijwillige basis en in goed overleg! De workshops zijn open voor alle leden, veel of wat minder betrokken bij Ubuntu. Voorlopig is iedereen erg enthousiast over dit onderwerp.

Wie doet wat wanneer

Voorzitter

leoquant

Notulist

laacque

Aanwezigen

leoquant, ProsperB, laacque, DarkEra, kiwinote, Gotiniens, ronnie_vd_c, asfyxia, Rachid, testcees, Dooitze de Jong

Conclusies

Volgende vergadering

09 januari om 19.30

Log

U kunt de log hier vinden.


mwanzo -> Vergaderingen


2022-09-08 16:56