[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

In Aanbouw: Dit artikel is nog in aanbouw. Meer info...

iproute2

introductie

De meeste Linux-distributies maken op dit moment nog gebruik van netwerktools als arp, ifconfig en route commando's.

Met kernel 2.2 is er een nieuw netwerk subsysteem geïntroduceerd in linux, met nieuwe mogelijkheden. De oude netwerktools kunnen deze nieuwe mogelijkheden niet of beperkt gebruiken. Vandaar dat er ook een nieuwe set aan netwerktools is ontwikkeld, iproute2. Het is aan te bevelen deze nieuwe netwerktools te gaan gebruiken omdat deze de oude tools gaan vervangen.

Ubuntu bevat standaard de iproute2 netwerktools en kan deze direct gebruiken.

ip

De opdracht ip staat centraal in de nieuwe netwerktools.

Een ip opdracht kan informatie geven over de netwerkconfiguratie.

Deze opdracht toont informatie over de netwerk interfaces.

ubuntu@ubuntu:~$ ip link list
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT 
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT qlen 1000
  link/ether 00:0c:29:b6:ee:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

In bovenstaand voorbeeld is er een interne (loopback) netwerk interface, lo en een externe interface, eth0.

Merk op dat er geen ip-adressen worden getoond, er is geen vaste koppeling meer tussen ip-adres en interface.

Wel wordt het MAC adres getoond, de hardware identificatie van de interface.

ip address show

Gebruik deze opdracht om de ip-adressen te tonen:

ubuntu@ubuntu:~$ ip address show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN 
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:0c:29:b6:ee:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.89.132/24 brd 192.168.89.255 scope global eth0
  inet6 fe80::20c:29ff:feb6:ee5b/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft foreve

inet toont het ipv4 adres, in dit voorbeeld 192.168.89.132/24. De /24 staat voor het netwerkmasker om de adresreeks van het netwerk te bepalen.

ip route show

Deze opdracht toont de netwerk routes.

ubuntu@ubuntu:~$ ip route show
default via 192.168.89.2 dev eth0 proto static 
192.168.89.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.89.132 metric 1 

Dit voorbeeld geeft aan dat adressen buiten het eigen netwerk via 192.168.89.2, de gateway, kunnen worden bereikt.

Ter vergelijking de route informatie met de oude tool:

ubuntu@ubuntu:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.89.2  0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0
192.168.89.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   1   0    0 eth0

handmatig adres instellen

In dit voorbeeld stellen we tijdelijk, na een reboot is deze instelling weer weg, adres 192.168.89.1 in op interface eth0 met netwerkmasker /24 (255.255.255.0)

sudo ip addr add 192.168.89.1/24 brd + dev eth0
sudo ip link set eth0 up

De optie brd + stel automatisch het broadcast adres in op basis van het netwerkmasker.

Meer informatie


CC-BY-SA

CategoryNetwerkenEnServers


2022-09-08 16:56