[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Privacyverklaring Wiki.ubuntu-nl.org

In Aanbouw: Dit artikel is nog in aanbouw. Meer info...

Samenvatting

Wanneer u de pagina's van wiki.ubuntu-nl.org leest, wordt er niet meer informatie verzameld dan gebruikelijk is bij websites in de serverslog.

Wanneer u meedoet met wiki.ubuntu-nl.org bent u verantwoordelijk voor elk woord dat u publiceert. Wanneer u iets schrijft, wordt het in het algemeen voor eeuwig bewaard.

Als u gebruik maakt van wiki.ubuntu-nl.org is de verwachting dat u instemt met deze privacyverklaring.

Publiceren op wiki.ubuntu-nl.org en publieke informatie

Het bezoeken van wiki.ubuntu-nl.org leidt niet tot publiekelijk beschikbare informatie. Wanneer u een pagina wijzigt (voor wijzigingen opslaan kiest), publiceert u een document. Dit is een openbare gebeurtenis en u identificeert uzelf in het openbaar als auteur.

Inloggen

Wiki.ubuntu-nl.org maakt gebruik van de Ubuntu/Launchpad Single Sign-on (SSO) dienst, geleverd door Canonical Ltd en gebruikt de gebruikersnaam (Username) bij Launchpad als gebruikersnaam op wiki.ubuntu-nl.org.

(i) U kan via deze SSO-dienst ook een e-mail adres doorgeven aan wiki.ubuntu-nl.org.

Identificatie van een auteur

Wanneer u een pagina publiceert of iets wijzigt, wordt u ge√Įdentificeerd door uw gebruikersnaam. Uw gebruikersnaam wordt als auteur van de gepubliceerde pagina getoond.

Info (!) Auteurs van vorige versies zijn op te vragen via de knop Info in de titelbalk.

Uw IP-adres wordt niet openbaar bekend en maar voor een beperkte tijd intern opgeslagen in de logs. Onder sommige voorwaarden kan het echter door de beheerders worden nagezocht.

Cookies

Als u inlogt probeert de software die wiki.ubuntu-nl.org gebruikt een cookie in uw computer te zetten.

Cookies van wiki.ubuntu-nl.org worden niet gebruikt voor het vergaren van surfinformatie.

Abonnementen

Als u een abonnement neemt op paginawijzigingen zal uw gebruikersnaam worden getoond aan iedereen die een wijziging publiceert en ook als abonnee van wijzigingen aan de pagina (Algemene pagina-informatie).

Uw e-mail adres zal worden gebruikt voor het verzenden van meldingen bij een abonnement op paginawijzigingen. U kunt zelf uitschrijven op paginawijzigingen als u hierover geen e-mail meer wenst te ontvangen.

Serverlogs

Elke keer als u een pagina ophaalt, stuurt u informatie naar de webserver. Deze informatie wordt opgeslagen en voor statistieken gebruikt. Het is niet de bedoeling identificeerbare informatie hiervan te gebruiken. Met behulp van de logs worden met behulp van programmatuur statistieken gemaakt. De ruwe gegevens worden niet publiekelijk gemaakt en in het algemeen na enige weken fysiek verwijderd.

De logdata worden soms gebruikt door de beheerders en/of ontwikkelaars om problemen op te lossen. In gevallen van ernstig misbruik, worden de logs ook gebruikt om de gebruiker te achterhalen.

Vrijgeven van de logs

De gegevens worden in de volgende omstandigheden vrijgegeven:

  1. Indien wiki.ubuntu-nl.org hiervoor gerechtelijk verplicht wordt gesteld.
  2. Met toestemming van de gebruiker.
  3. Aan een daartoe aangewezen persoon, indien er sprake is van misbruik.
  4. Indien de informatie gegenereerd is door spiders of bots en de gegevens nodig zijn om technische problemen op te lossen.
  5. Wanneer een gebruiker ernstig vandalisme heeft gepleegd, kunnen de gegevens worden doorgegeven bij een klacht die bij uw internetserviceprovider wordt ingediend.
  6. Wanneer het nodig is om de rechten, eigendommen of veiligheid van de wiki.ubuntu-nl.org, zijn gebruikers of het publiek te garanderen.

Wiki.ubuntu-nl.org staat geen publiekelijke distributie van de informatie onder enig andere voorwaarden toe, anders dan hierboven beschreven.

Gegevens delen met derde partijen

Met uitzonderingen van de hierboven beschreven zaken, zijn alle gegevens binnen wiki.ubuntu-nl.org beschikbaar voor hergebruik onder de termen van de Creative Commons License.

Wiki.ubuntu-nl.org zal geen privé-informatie, zoals e-mailadressen, met derde partijen delen of aan hen verkopen, tenzij de gebruiker daarvoor expliciet toestemming geeft of wiki.ubuntu-nl.org daartoe wettelijk gedwongen is.

Veiligheid van de informatie

Wiki.ubuntu-nl.org biedt geen enkele garantie voor de veiligheid van zijn systemen en de informatie die u geeft. Deze informatie is beschikbaar voor eenieder die toegang tot de servers heeft, net zoals dat voor iedere andere website ook geldt.

E-mail, mailinglists en IRC

E-mail

U kan (via de Launchpad-SSO dienst) een e-mailadres doorgeven. Uw e-mailadres wordt niet vrijgegeven, tenzij u de e-mail beantwoordt of als de e-mail 'bouncet' (= als onbestelbaar retour afzender gaat).

U bent altijd vrij om het e-mailadres te wijzigen door het wijzigen van uw Launchpad aanmelding.

Tevens kan een gebruiker zijn of haar e-mailadres vermelden op de eigen gebruikerspagina. Dit is een vrije keuze en eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Achteraf weghalen van het e-mailadres kan, maar in de op wiki.ubuntu-nl.org opgeslagen geschiedenis blijft het bestaan.

Mailinglijsten

Via de mailinglijst ubuntu-nl-documentatie <appestaatje> lists.launchpad.net kan worden gecommuniceerd met het documentatieteam van wiki.ubuntu-nl.org. Deze mailinglijst is geen officieel onderdeel van wiki.ubuntu-nl.org maar van Launchpad. Zie https://help.launchpad.net/Teams/MailingLists voor meer (Engelstalig) informatie over de mailinglijsten van Launchpad.

Indien u gebruikmaakt van de mailinglijst, is uw e-mailadres beschikbaar voor eenieder die aan de mailinglijst is ingeschreven. De archieven zijn tevens publiekelijk beschikbaar.

IRC

Leden van het documentatieteam van wiki.ubuntu-nl.org zijn vaak te bereiken via IRC-kanaal irc:#ubuntu-nl-team op freenode.net. Dit is geen officieel onderdeel van wiki.ubuntu-nl.org. Door gebruik te maken van een IRC-kanaal, kan uw IP-adres worden doorgestuurd naar andere gebruikers. Meer (Engelstalige) informatie over het privacybeleid van freenode is te lezen op: http://freenode.net/group_privacy.shtml

Gebruikersgegevens

Gegevens over gebruikers, zoals de tijden wanneer ze wijzigden en het aantal bijdragen dat zij publiekelijk hebben gemaakt, wordt beschikbaar gesteld via lijsten met "gebruikersbijdragen" en mogelijk in enige vorm gepubliceerd door andere gebruikers.

Verwijderen van gebruikers

Gebruikersgegevens kunnen niet worden verwijderd nadat ze zijn aangemaakt. Het kan mogelijk zijn voor een beheerder om de naam te wijzigen, maar u dient hiervoor zelf het initiatief te nemen. Wiki.ubuntu-nl.org garandeert niet dat de naam noch specifieke gebruikersinformatie wordt verwijderd.

Verwijdering van gegevens

Tekst verwijderen van wiki.ubuntu-nl.org is in werkelijkheid geen verwijdering. Onder normale omstandigheden zijn de gegevens nog steeds in de geschiedenis op te vragen. Zelfs indien een artikel werd verwijderd, kunnen beheerders zien wat er verwijderd was. Alleen beheerders zijn in staat gegevens fysiek te verwijderen en er is geen garantie dat dit ooit zal gebeuren, tenzij wettelijk gedwongen.

Aangemelde gebruikers van wiki.ubuntu-nl.org kunnen gepubliceerde tekst verwijderen of wijzigen door een nieuwe versie van een pagina te publiceren (volgens de daarvoor geldende richtlijnen).

Duidelijk

Wiki.ubuntu-nl.org wil graag duidelijk zijn over de privacy van de gebruikers met deze verklaring. Als u gebruik maakt van wiki.ubuntu-nl.org is de verwachting dat u instemt met deze privacyverklaring.

De privacyverklaring kan worden gewijzigd, de actuele versie is beschikbaar op http://wiki.ubuntu-nl.org/privacyverklaring.

Indien u nog vragen mocht hebben over deze privacyverklaring of het gebruik van gegevens op wiki.ubuntu-nl.org kunt u contact opnemen met de mailinglijst ubuntu-nl-documentatie <appestaatje> lists.launchpad.net of beheer <appestaatje> lists.ubuntu-nl.org.


CC-BY-SA

Voor het opstellen van deze pagina is gebruik gemaakt van http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Privacybeleid als voorbeeld.


2022-09-08 16:56