[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Dit document is bedoeld om uitleg en andere informatie te verschaffen over Ubuntu Manual en diens opmaaktaal, LaTeX.

Algemene informatie Ubuntu Manual

De Ubuntu Manual omvat een gebruikershandleiding voor nieuwe Ubuntu-gebruikers. Deze handleiding zal geleverd worden met Ubuntu 10.04. Als team streven wij naar een volledige en goede vertaling van deze handleiding, omdat voor nieuwe gebruikers een dergelijk document van zeer groot belang is om Ubuntu te ontdekken.

Ubuntu Manual Style Guide

Download het bestand style-guide.pdf voor Engelstalige informatie over Latex.Hoofdstuk 4 is speciaal bedoeld voor vertalers. Hier staat het volgende:
LATEX commands are preceded by a backslash character (\). While the command names should not be translated, their arguments sometimes should be.
Zie onderaan deze pagina een kort overzicht uit dit hoofdstuk.

Opmerkingen vertalen Ubuntu Manual

Indien je eigenaardigheden tegenkomt tijdens het vertalen, stel die vraag dan op deze pagina, en vermeld de URL van je vraag hier, zodat de rest kan meelezen. Standaardvertalingen voor bepaalde woorden kunnen op deze pagina terecht.

Taakverdeling

Als je benieuwd bent naar de strings die je moet vertalen, kijk dan onder jouw naam op deze pagina.

De beta.pdf van de handleiding is hier beschikbaar. Als je de pdf er bij houdt kan je in een oogopslag zien welke tekst zichtbaar is voor de gebruiker (en dus vertaald moet worden) en wat LaTeX-code is.

Algemene uitleg over LaTeX

LaTeX is een opmaaktaal voor documenten waarbij er een verschil is tussen het document zoals je er in werkt en het uiteindelijke resultaat dat mensen daadwerkelijk gaan lezen. Het document wordt bewerkt in een simpele editor zoals Gedit of Kate en is in platte tekst. Nadat het document als een .tex is opgeslagen kan het via een of meerdere stappen in een prettig leesbaar document worden omgezet, meestal in .pdf of .dvi.

Syntax van LaTeX

Speciale opties of commando's in LaTeX worden vaak vooraf gegaan door een backslash ("\"), het woord dat hier direct na geschreven staat moet niet vertaald worden omdat het een commando is dat LaTeX begrijpt. Het volgende stukje LaTeX code bevat een aantal veelgebruikte commando's.

\begin{document}
\section*{Introductie in LaTeX voor vertalers}
\begin{figure}
%hier moet nog een figuurtje komen
\end{figure}\
\textbf{Dit wordt dikgedrukte tekst}
\end{document}

\begin betekent, niet verrassend, dat we het begin van een onderdeel van het .tex document aan willen geven, in dit geval het begin van het daadwerkelijke document (wat daar boven staat hoeven we ons niet druk om te maken). Er zijn nog veel meer structuren met \begin, zoals \begin{equation} en \begin{comment}. Wat bij het \begin of bijbehorende \end commando staat hoeft niet vertaald te worden, omdat dit wederom commando's zijn die LaTeX begrijpt. Een regel die met % begint is commentaar, ik verwacht niet dat we dat in de vertalingen tegen zullen komen. \textbf staat voor text-bold-font, en betekent dat de tekst tussen de {} vet afgedrukt zal worden. Over het algemeen moeten dingen die tussen de {}-haakjes staan wel vertaald worden. Het nadeel is dat we hier al uitzonderingen op hebben gezien, maar een goede vuistregel is dat bij \commando{meer dan een woord} de tekst tussen {} wel vertaald moet worden.

Speciale tekens in LaTeX

Wat hier eerder stond over speciale tekens in LaTeX blijkt niet te kloppen voor de vertalingen in LP. Het is gewoon mogelijk om tekens als een e met puntjes direct te gebruiken.

Wel vertalen

Niet vertalen

FAQ's

Die zijn er nu natuurlijk nog niet, want deze pagina is er pas net. Het plan is dat vertalers die ergens tegenaan lopen bij het vertalen hier hun vraag plaatsen en ook antwoord krijgen. Ik zal proberen elke dag even te kijken of er vragen zijn en ze zo mogelijk beantwoorden. We hebben gelukkig ook nog andere mensen in ons team die LaTeX kennen, die kunnen hier ook mee helpen. Nat verloop van tijd hebben we dan een mooie compilatie van informatie over welke structuren in LaTeX wel of niet vertaald moeten worden.

Voorbeeldvraag

ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD

Volgende voorbeeldvraag

etc etc

Alleen wat vet is moet vertaald worden:

\begin{terminal} ⟨output from the terminal⟩ \end{terminal}

\screenshot{⟨filename⟩}{⟨label⟩}{⟨caption⟩}

Document headings
\title{⟨book title⟩} \author{⟨book authors⟩} \part{⟨part heading⟩} \chapter{⟨chapter heading⟩} \section{⟨section heading⟩} \subsection{⟨subsection heading⟩} \subsubsection{⟨subsubsection heading⟩} \paragraph{⟨paragraph heading⟩} \subparagraph{⟨subparagraph heading⟩}

Glossary-related commands
\newglossaryentry{⟨keyword⟩}{name={⟨term⟩}, description={⟨definition⟩}, plural={⟨plural form⟩}}
\gls{⟨keyword⟩} \glspl{⟨keyword⟩} \Gls{⟨keyword⟩} \Glspl{⟨keyword⟩}

Cross-referencing commands
Do not translate any of these commands:
\label{⟨label⟩} \ref{⟨label⟩} \pageref{⟨label⟩} \nameref{⟨label⟩} \chaplink{⟨label⟩} \seclink{⟨label⟩}

Other document commands
Do not translate any of the following:
\frontcover \mainmatter \appendix \backmatter \providecommand{⟨command name⟩}{⟨command definition⟩} \documentclass[⟨options⟩]{⟨document type⟩} \include{⟨file⟩} \begin{⟨environment⟩} \end{⟨environment⟩} \printglossaries \printindex


2022-09-08 16:56