[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Verouderde informatie

Verkiezingen

Onder de nieuwe organisatie van Ubuntu Nederland worden er verschillende functies ingevuld door verkiezingen. Na afloop van het tweejarige termijn van de vorige organisatieleden worden er een nieuwe voorzitter en zes gemeenschapsraadsleden gekozen. Samen vormen deze zeven de gemeenschapsraad. De gemeenschapsraad wijst vervolgens twee leden aan die samen met de voorzitter de gemeenschapsleiding vormen.

Het verloop staat beschreven in het draaiboek.

Verloop

De gemeenschapsraad bepaalt de datum van het begin van de verkiezingen, deze datum moet binnen zeven dagen voor of na het aflopen van de termijn vallen. De verkiezingen beginnen om twaalf uur 's nachts met een kandidaatstellingsperiode van 4 weken. Alle gemeenschapsleden met stemrecht kunnen zich kandidaat stellen voor de functie van voorzitter en voor de functie van gemeenschapsraadslid. Iemand kan kandidaat voor één functie zijn, maar ook voor twee gelijk. Wanneer iemand tot voorzitter wordt gekozen, dan worden zijn of haar stemmen voor de andere functie verder genegeerd.

De stemperiode begint direct na afloop van de kandidaatstellingsperiode, om twaalf uur 's nachts, en duur zeven dagen. Iedereen met stemrecht kan stemmen. De uitslag komt is na afloop direct zichtbaar op de stemwebsite zelf, en zal de volgende dag worden aangekondigd aan de gemeenschap via de gebruikelijke communicatiekanalen.

Stemmen

Je brengt twee stemmen tegelijk uit, één voor de functie van voorzitter, en één voor de functie van gemeenschapsraadslid. Voor de voorzitter heb je maar één stem, die je geeft aan een kandidaat naar keuze. Voor de gemeenschapsraadsleden heb je zes stemmen: je verdeelt zes, vijf, vier, drie, twee en één punten. De kandidaat die je het beste vindt krijgt de meeste punten, dus zes. Met de punten kun je jouw voorkeur aangeven voor zes personen op volgorde.

Het stemsysteem

Het stemmen gaat via een digitaal stemsysteem. Op dit moment wordt de code bijgehouden in de Bazaar branch lp:ubuntu-nl-website/elections. De software wordt momenteel gehost op https://communityserver.ubuntu-nl.org/verkiezing/.


CategoryOrganisatie


2022-09-08 16:56