[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Dit artikel moet worden onderhouden. Dit artikel moet worden onderhouden om te voldoen aan de wiki richtlijnen. Meer info...

BitTorrent gebruiken

BitTorrent is een programma waarmee u via Peer To Peer netwerken bestanden kunt delen en downloaden.

Een Peer To Peer netwerk is een netwerk waaraan alle verbonden computers zowel als client en server deelnemen. Dat wilt zeggen dat u niet alleen van andere computers op het netwerk bestanden kan downloaden, maar dat uw computer ook bestanden beschikbaar kan stellen aan de andere verbonden computers. Dit in tegenstelling tot een client-server netwerk, waarbij sommige computers enkel bestanden delen en andere enkel van deze computers bestanden kunnen downloaden.

Een Peer To Peer netwerk is een populaire methode om op het internet bestanden te delen, omdat deze netwerken het downloaden van een bestand betrouwbaarder en sneller kunnen maken. Het idee is namelijk dat meerdere computers het bestand ( of een deel ervan ) aanbieden, en dat een computer die een bestand van deze computers downloadt de informatie die hij gedownload heeft ook weer meteen te downloaden aanbiedt aan andere computers. Hierdoor is het downloaden van een bestand betrouwbaarder omdat als één computer waarvan het bestand wordt gedownload niet meer beschikkbaar is, de client gewoon het bestand kan opvragen bij een andere computer. En hierdoor kan het downloaden van een bestand ook sneller gaan, omdat de client de computer die haar het snelst van het bestand kan voorzien kan kiezen, in tegenstelling tot het client-server model, waarbij de client geen keuze heeft over de server waarvan het bestand gedownload moet worden.

Een bestand downloaden via een zogenaamde torrent werkt als volgt: u downloadt een .torrent-bestandje, dat u vervolgens opent in een torrentclient. In dit bestand zal de client gegevens vinden waarmee het met de juiste tracker ( de centrale server in een Peer To Peer netwerk die informatie over de beschikbare computers in dat netwerk kan verschaffen ) kan verbinden. Daarna zal de client met de tracker verbinden en vervolgens met de informatie die de tracker aan de client verschafte beginnen met het downloaden van het bestand van een geschikte computer. Eens uw client genoeg informatie ( een klein deeltje van het bestand ) heeft kunnen downloaden, zal het aan de tracker bekent maken dat het de rol van server kan aannemen waarna uw computer aan vragende clients informatie zal uploaden. Dit aannemen van de rol van server wordt seeden genoemd.


2022-09-08 16:56