[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Dit artikel moet worden onderhouden. Dit artikel moet worden onderhouden om te voldoen aan de wiki richtlijnen. Meer info...

Mnemosyne Linux Terminal Oefening

Er kan een oefenbestand voor Linux Terminal commando's gedownload worden. Ook is het mogelijk mee te helpen met het uitbreiden en corrigeren van de oefenstof. Het bestand kan worden ingeladen in Mnemosyne:

mnemosyne.jpg

Meer informatie over Mnemosyne is hier te vinden.

Oefenbestand

Klik hier om het bestand te downloaden. Je kan dit bestand importeren in Mnemosyne met de importeer functie.

Uitbreiden en corrigeren van de oefenstof

Wil je helpen met het uitbreiden en/of corrigeren van de oefenstof? Dat kan eenvoudig door wijzigingen aan te brengen in de onderstaande xml code. Zijn er een aantal wijzigingen gemaakt, dan zullen deze in het downloadbestand worden opgenomen. Het is natuurlijk altijd mogelijk om de onderstaande tekst met de laatste wijzigingen in een bestand op te slaan en te importeren.

Wijzig je iets aan het bestand, meld dan even in de forumdraad wat je gedaan hebt.

Wil je een item toevoegen, copieer dan de tekst uit het template, en vul het juiste id nummer in, de vraag, en het antwoord:

template:

<item id="_">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q></Q>
 <A></A>
</item>

voorbeeld:

</item>   (dit is het einde van het laatste item, in dit geval item nr. 531)

<item id="_532">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hier staat de vraag?</Q>
 <A>Ja, en hier hoort het antwoord.</A>
</item>

</mnemosyne>   (dit is de laatste regel van het bestand)

Heb je wijzigingen aangebracht in de onderstaande code, sla de code dan op in een bestand, importeer deze in mnemosyne, en controleer of de gewijzigde items werken.

Code

code:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mnemosyne core_version="1" >
<category active="1">
 <name>&lt;default&gt;</name>
</category>
<item id="_0">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>cp

Wat zijn de belangrijkste opties?</Q>
 <A>-a, --archive
same as -dpR

-d --no-defference
never follow symbolic links

-f, --force
if an existing destination file cannot be opened, remove it and try again

-p
same as --preserve=mode,ownership,timestamps 

-R, -r, --recursive
copy directories recursively 

-u, --update
copy only when the SOURCE file is newer than the destination file or when the destination file is missing</A>
</item>
<item id="_1">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando gebruik je om de input in kolommen weer te geven?</Q>
 <A>column</A>
</item>
<item id="_2">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>alias

Wat is de syntax van het alias commando?</Q>
 <A>alias naam='commando'</A>
</item>
<item id="_3">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>apropos keyword

Wat doet dit commando?</Q>
 <A>Toont alle man-pagina's waarin keyword voorkomt.</A>
</item>
<item id="_4">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>at

Wat is het format voor het invoeren van de tijd?</Q>
 <A>tijd eerste, en dan datum

tijd:
now, midnight, noon, teatime (16:00)
HH:MM
tijd+aantal minutes, hours, days, weeks

bijv. now + 4 days

datum:
MMDDYY
today, tomorrow</A>
</item>
<item id="_5">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>at

Welke configuratiebestanden kunnen worden gebruikt om gebruikers recht op at te geven of ontnemen?</Q>
 <A>/etc/at.allow
/etc/at.deny
(bestaan deze niet, dan mag alleen superuser)</A>
</item>
<item id="_6">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>at

Wat zijn de belangrijkste opties van at?</Q>
 <A>-f file
Reads the job from file rather than standard input.

-l
Is an alias for atq. (list)

-d
Is an alias for atrm. (delete)</A>
</item>
<item id="_7">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Met welke opdracht kan je zoeken naar beschadigingen van /dev/sda3?</Q>
 <A>badblocks /dev/sda3</A>
</item>
<item id="_8">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>batch

Wat doet de opdracht batch?</Q>
 <A>Zorgt ervoor dat opdrachten op een later tijdstip worden uitgevoerd wanneer het systeem het toelaat.</A>
</item>
<item id="_9">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>bzip2

Wat zijn de belangrijkste argumenten van bzip2?</Q>
 <A>-d --decompress
Force decompression. 

-k --keep
Keep (don't delete) input files during compression or decompression. 

-f --force
Force overwrite of output files. Normally, bzip2 will not overwrite existing output files.</A>
</item>
<item id="_10">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welke twee manieren kan je gebruiken om een bzip gecomprimeerd bestand uit te pakken?</Q>
 <A>bunzip2
bzip2 -d</A>
</item>
<item id="_11">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando gebruik je om te kijken of twee bestanden identiek zijn?</Q>
 <A>cksum file</A>
</item>
<item id="_12">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>cal

Wat is de syntax?</Q>
 <A>cal [maand] jaar
cal -m maand [jaar]</A>
</item>
<item id="_13">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>cat

Wat zijn de belangrijkste opties van cat?</Q>
 <A>-b, --number-nonblank
number nonempty output lines

-n, --number
number all output lines

-s, --squeeze-blank
suppress repeated empty output lines</A>
</item>
<item id="_14">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe ga je terug naar de vorige directory die actief was?</Q>
 <A>cd -</A>
</item>
<item id="_15">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Met welk commando kan het aantal dagen tussen de verplichte wijziging van een wachtwoord, en de laatste wijziging van een wachtwoord worden aangepast?</Q>
 <A>chage</A>
</item>
<item id="_16">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>chage

Wat zijn de belangrijkste opties van dit commando?</Q>
 <A>-d, --lastday LAST_DAY
Set the date or number of days since January 1st, 1970 when the password was last changed.YYYY-MM-DD

-E, --expiredate EXPIRE_DATE
Set the date or number of days since January 1, 1970 on which the users account will no longer be accessible.

-m, --mindays MIN_DAYS
Set the minimum number of days between password changes to MIN_DAYS. A value of zero for this field</A>
</item>
<item id="_17">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando gebruik je om met een modem in te bellen op een remote systeem?</Q>
 <A>chat</A>
</item>
<item id="_18">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Met welk programma kan je er voor zorgen dat de access time van een bestand niet wordt aangepast, en welke opties kent dit commando nog meer?</Q>
 <A>chattr

-R   Recursively change attributes of directories and their contents.

attributen:

A
last access time bestand wordt niet aangepast met dit attribuut

a
alleen toevoegen gegevens aan bestand mogelijk (append)

c
automatisch gecomprimeerd opslaan
i
bestand kan niet worden gewijzigd of hernoemd of verwijderd (immutable)

s
blocks worden naar verwijdering bestand gewist (secure)</A>
</item>
<item id="_19">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Met welk commando verander je de groepseigenaaar van een bestand?

Wat zijn de belangrijkste opties van dit commando?</Q>
 <A>chgrp group file

-R, --recursive
operate on files and directories recursively

-c, --changes
report only when a change is made</A>
</item>
<item id="_20">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Met welk commando wijzig je de eigenaar van een bestand?

Wat zijn de belangrijkste opties?</Q>
 <A>chown user:group file

-c, --changes
like verbose but report only when a change is made

-R, --recursive
operate on files and directories recursively</A>
</item>
<item id="_21">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando kan gebruikt worden om van shell te wisselen?</Q>
 <A>chsh</A>
</item>
<item id="_22">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando maakt het beeldscherm leeg?</Q>
 <A>clear</A>
</item>
<item id="_23">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>cut

Wat zijn de belangrijkste opties van cut?</Q>
 <A>-b, --bytes=LIST
select only these bytes

-c, --characters=LIST
select only these characters

-d, --delimiter=DELIM
use DELIM instead of TAB for field delimiter

-f, --fields=LIST
select only these fields

-s, --only-delimited
do not print lines not containing delimiters</A>
</item>
<item id="_24">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Waar staan de bestanden waarin geplande opdrachten worden bijgehouden?</Q>
 <A>/etc/crontab
/var/spool/cron/crontabs/gebruikersnaam</A>
</item>
<item id="_25">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welke commando's worden gebruikt om opdrachten te plannen die in de toekomst uitgevoerd worden?</Q>
 <A>crontab
at</A>
</item>
<item id="_26">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>crontab

Wat zijn de belangrijkste opties van crontab?</Q>
 <A>-l
toont huidige opdrachten die door de gebruiker geplanned zijn (list)

-e
bewerk het crontab bestand (edit)

-d
verwijder een crontab bestand (delete)

-u
specificeer het crontabbestand van een bepaalde gebruiker, alleen superuser (user)</A>
</item>
<item id="_27">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Wat is het kortste commando om de UUID's van alle gebruikers weer te geven?</Q>
 <A>cut -d: -f3 /etc/passwd</A>
</item>
<item id="_28">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>date

Wat is het standaard tijdsformat om de datum in te stellen?</Q>
 <A>MMDDhhmm [CCYY]
Month Day Hour Minute Century Year</A>
</item>
<item id="_29">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>date

Hoe geef je aan hoe de tijd wordt weergegeven?</Q>
 <A>date +format

waarin format is bijvoorbeeld:

%b
afgekorte maand naam in locale taal

%c
locale datum en tijd

%d
dag van de maand</A>
</item>
<item id="_30">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>dd

Wat zijn de belangrijkste opties?</Q>
 <A>bs=BYTES
read and write BYTES bytes at a time

ibs=BYTES
read BYTES bytes at a time

obs=BYTES
write BYTES bytes at a time

count=BLOCKS
copy only BLOCKS input blocks

if=FILE
read from FILE instead of stdin</A>
</item>
<item id="_31">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>df

Wat doet dit programma, en wat zijn de belangrijkste opties?</Q>
 <A>df [OPTION]... [FILE]...
Het geeft het schijfgebruik van bestandsystemen aan, en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

-a, --all
include dummy file systems (bijv. proc)

--total
produce a grand total

-h, --human-readable
print sizes in human readable format

-l, --local
limit listing to local file systems</A>
</item>
<item id="_32">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welke opdracht koppelt een job los van de shell?</Q>
 <A>disown</A>
</item>
<item id="_33">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Met welke opdracht toon je meldingen die bij het opstarten zijn getoond?</Q>
 <A>dmesg</A>
</item>
<item id="_34">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Met welke opdracht kan je uitvinden hoeveel ruimte een bestand of een directory gebruikt?</Q>
 <A>du</A>
</item>
<item id="_35">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>du

Wat doet du en wat zijn de belangrijkste opties?</Q>
 <A>Vat het schijfgebruik samen van ieder bestand, of recursief voor mappen. Zonder argument schijfgebruik van alle mappen.

-a, --all
write counts for all files, not just directories

-c, --total
produce a grand total

-h, --human-readable
print sizes in human readable format</A>
</item>
<item id="_36">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>echo

Wat zijn de belangrijkste opties?</Q>
 <A>-n   do not output the trailing newline

-e   enable interpretation of backslash escapes:

\\   backslash
\a   alert (BEL)
\b   backspace
\c   produce no further output
\f   form feed
\n   new line
\r   carriage return
\t   horizontal tab
\v   vertical tab
</A>
</item>
<item id="_37">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>In welk bestand worden netwerk adapters geconfigureerd?</Q>
 <A>/etc/network/interfaces</A>
</item>
<item id="_38">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe kan je het netwerk na wijzigingen aan /etc/network/interfaces herstarten?</Q>
 <A>ifdown interface
ifup interface
ifconfig interface down
ifconfig interface up
/etc/init.d/networking restart</A>
</item>
<item id="_39">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>In welk bestand moet je wijzigingen aanbrengen om het nummer van een een netwerkadapter aan te passen?</Q>
 <A>/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules</A>
</item>
<item id="_40">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Met welk commando kan een shelll worden afgesloten?</Q>
 <A>exit</A>
</item>
<item id="_41">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe kan een variabele bekend gemaakt worden als algemene omgevingsvariabele?</Q>
 <A>export variable
export VARIABLE=waarde

bijv.
export WINDOWMANAGER=/usr/x11R6/bin/twm</A>
</item>
<item id="_42">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe kan je in een shell gericht zoeken naar vorige commando's?</Q>
 <A>&amp;lt;CTRL&amp;gt;+R intoetsen, en de zoekterm opgeven</A>
</item>
<item id="_43">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando toont de voorkomende partitietabllen?</Q>
 <A>fdisk -l</A>
</item>
<item id="_44">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando geeft de grootte van een partitie?</Q>
 <A>fdisk -s partitie</A>
</item>
<item id="_45">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando wordt gebruikt om partities aan te maken?</Q>
 <A>fdisk device</A>
</item>
<item id="_46">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe kan je een job die gestopt is weer opstarten?</Q>
 <A>fg pid
bg pid
fg %id
bg %id

(id is nummer weergegeven bij commando jobs)</A>
</item>
<item id="_47">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando wordt gebruikt om het type van een bestand te achterhalen?</Q>
 <A>file bestand</A>
</item>
<item id="_48">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe wordt een opdracht in het find commando aangegeven, en hoe kan je het zoekresultaat daarbij gebruiken?</Q>
 <A>find pad test -exec opdracht {} \;

{}  in opdracht wordt dit vervangen door gevonden bestanden

\;  hiermee dient de opdracht afgesloten te worden</A>
</item>
<item id="_49">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe kan je meerdere tests groeperen in het find commando?</Q>
 <A>find pad ! \(-name 'aja*' -o -name '*oord'\) -name '.fyn' -print

zet de tests tussen \(   \) dan worden ze gegroepeerd</A>
</item>
<item id="_50">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Welke logische operatoren kunnen er worden gebruikt om tests te combineren?</Q>
 <A>!           NOT
-o          OR
standaard is  AND

Bijvoorbeeld:
find / -name "hans" -o -name "Jan" ! -name "Geert" -print</A>
</item>
<item id="_51">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe worden numerieke argumenten aangegeven in tests?</Q>
 <A>+n   voor groter dan n
-n    voor kleiner dan n
n    voor precies n</A>
</item>
<item id="_52">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe een bestand te vinden in de home directory dat minder dan 5 minuten geleden geopend is?</Q>
 <A>find ~/ -amin -5</A>
</item>
<item id="_53">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je in je home directory alle bestanden die de afgelopen week geopend zijn?</Q>
 <A>find ~/ -atime -7</A>
</item>
<item id="_54">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je alle bestanden in je home die de laatste 10 minuten zijn gewijzigd?</Q>
 <A>find ~/ -cmin 11</A>
</item>
<item id="_55">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe verwijder je alle bestanden in je home die de laatste week gewijzigd zijn?</Q>
 <A>find ~/ -ctime -8 -exec rm {} \;</A>
</item>
<item id="_56">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe verwijder je alle lege bestanden of directories in je home directory?</Q>
 <A>find ~/ -empty -exec rm {} \;</A>
</item>
<item id="_57">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je alle uitvoerbare bestanden in je home directory?</Q>
 <A>find ~/ -executable -type f</A>
</item>
<item id="_58">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je alle bestanden in je home met een gid groter dan 500?</Q>
 <A>find ~/ -gid +500</A>
</item>
<item id="_59">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je alle bestanden in je home directory die de groepsnaam "user" hebben?</Q>
 <A>find ~/ -group "user"</A>
</item>
<item id="_60">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je alle bestanden met in de bestandsnaam de tekst "test" onafhankelijk van kleine of hoofdletters?</Q>
 <A>find ~/ -iname '*test*'</A>
</item>
<item id="_61">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je bestanden die een bepaald inode nummer hebben?</Q>
 <A>find / -inum n</A>
</item>
<item id="_62">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe gebruik je een regluliere expressie case insensitive?</Q>
 <A>find pad -iregex patroon</A>
</item>
<item id="_63">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe zoek je alle bestanden die de afgelopen 5 minuten gewijzigd zijn?</Q>
 <A>find / -mmin -6</A>
</item>
<item id="_64">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je alle bestanden die deze week gewijzigd zijn?</Q>
 <A>find / -mtime -8</A>
</item>
<item id="_65">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je alle bestanden waarvan de naam eindigd met "je"?</Q>
 <A>find / -name '*je'</A>
</item>
<item id="_66">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je bestanden meer recent gewijzigd dan "laatstebestand"?</Q>
 <A>find -newer laatstebestand</A>
</item>
<item id="_67">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe verwijder je bestanden of directories zonder geldige gebruiker of groep?</Q>
 <A>find / -nogroup -o -nouser -exec rm -r {} \;</A>
</item>
<item id="_68">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe zorg je ervoor dat een bepaalde directory niet wordt meegenomen bij het zoeken?</Q>
 <A>find -path "/proc" -prune testargument</A>
</item>
<item id="_69">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find
Hoe vind je alle bestanden met alléén lees rechten voor alleen de gebruiker?</Q>
 <A>find -perm 0400
find -perm u=r</A>
</item>
<item id="_70">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je een bestand waarin alle de volgende permissies minimaal aanwezig zijn: 754 ? (dus ook 777)</Q>
 <A>find -perm -754</A>
</item>
<item id="_71">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je alle bestanden waarin ten minste één van de volgende permissies aanwezig is? (user: read, write; group read; other none)</Q>
 <A>find -perm /640</A>
</item>
<item id="_72">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je leesbare bestanden rekening houdend met access control lists e.d.?</Q>
 <A>find / -readable</A>
</item>
<item id="_73">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe zoek je naar alle bestanden van welke de bestandsnaam gefilterd word door een reguliere expressie?</Q>
 <A>find / -regex</A>
</item>
<item id="_74">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je alle bestanden die naar dezelfde inode verwijzen als het bestand "bestand"?</Q>
 <A>find -samefile "bestand"</A>
</item>
<item id="_75">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je alle bestanden groter dan 100 Mb?</Q>
 <A>find / -size +100M

`b'  for 512-byte blocks (this is the default if
no suffix is used)
`c'  for bytes
`k'  for Kilobytes (units of 1024 bytes)
`M'  for Megabytes (units of 1048576 bytes)
`G'  for Gigabytes (units of 1073741824 bytes)</A>
</item>
<item id="_76">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je bepaalde soorten bestanden?</Q>
 <A>find -type c

b   block (buffered) special
c   character (unbuffered) special
d   directory
p   named pipe (FIFO)
f   regular file</A>
</item>
<item id="_77">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je bestanden met een uid 1000?</Q>
 <A>find / -uid 1000
find / -user 1000</A>
</item>
<item id="_78">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je alle bestanden van Thomas?</Q>
 <A>find / -user "Thomas"</A>
</item>
<item id="_79">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>find

Hoe vind je schrijfbare bestanden, rekening houdend met access control lists?</Q>
 <A>find / -writable</A>
</item>
<item id="_80">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>finger

Welke optie kan je meegeven om te voorkomen dat informatie van een gebruiker wordt getoont op basis van zijn echte naam?</Q>
 <A>-m

Het commando finger zoekt dan alleen op basis van loginnaam.</A>
</item>
<item id="_81">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>finger

Welke optie geeft de meest informatie?</Q>
 <A>-l

- loginnaam
- echte naam
- naam van terminals
- iddle tijd
- login-tijd
- locatie
- home directory
- telefoonnr.
- login-shell
- mail-status
- inhoud .plan en .project en .forward</A>
</item>
<item id="_82">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welke commando's kan je gebruiken om meer informatie te vinden over gebruikers?</Q>
 <A>users
Laat een lijst van ingelogde gebruikers zien.

who
Laat een lijst van ingelogde gebruikers zien, met inlogtijd, terminal, ip-adres.

w
Lijst met gebruikers, TTY, logintijd, statistieken, en proces dat ze gebruiken.

finger
Laat veel informatie over een gebruiker zien.</A>
</item>
<item id="_83">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando gebruik je als je meer wilt weten over het geheugengebruik?</Q>
 <A>free</A>
</item>
<item id="_84">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>free

Wat laat dit commando zien?</Q>
 <A>fysiek geheugen
--------------------------
totaal geheugen
gebruikt
vrij
gedeelt
buffers
cache

schijf geheugen (swap)
-----------------------------------
totaal
gebruikt
vrij
</A>
</item>
<item id="_85">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>free

Welke opties kent dit commando?</Q>
 <A>-b   bytes
-k   kilobytes
-m  megabytes
-sn  ververs om de n seconden</A>
</item>
<item id="_86">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando repareert en controleert linux bestandsystemen?</Q>
 <A>fsck</A>
</item>
<item id="_87">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>fsck.ext3

Wat zijn de belangrijkste opties?</Q>
 <A>-c
Controleer op badblocks (lees)

-cc
Controleer op badblocks (lees en non-destructief schrijven)

-f
Forceer een controle, ook als er niks aan de hand lijkt.

-C
Laat een voortgangsbalk zien.

-p
Repareer automatisch (-a doet hetzelfde)</A>
</item>
<item id="_88">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>grep

Wat zijn de belangrijkste opties?</Q>
 <A>-e patroon
Zoeken met een reguliere expressie.

-f file
Zoeken in bestand file.

-l
Laat de bestanden zien waarin gevonden wordt.

-L 
Laat de bestanden zien waarin niet gevonden wordt.

-s
Stil.</A>
</item>
<item id="_89">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Met welk commandos kan een tekst worden doorzocht op het voorkomen van een bepaalde tekst of patroon?</Q>
 <A>grep
awk
sed</A>
</item>
<item id="_90">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk programma gebruik je om eigenschappen van een groep aan te passen?</Q>
 <A>groupmod</A>
</item>
<item id="_91">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>groupmod

Wat zijn de belangrijkste opties?</Q>
 <A>-g GID
De group id wordt veranderd in GID. Bestanden met als eigenaar de oude groep moeten handmatig aangepast worden.

-n NAAM
De naam wordt veranderd in NAAM.

</A>
</item>
<item id="_92">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando geeft alle groepen waarvan een gebruiker lid is?</Q>
 <A>groups [username]</A>
</item>
<item id="_93">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando gebruik je om een groep van het systeem te verwijderen?</Q>
 <A>groupdel groep</A>
</item>
<item id="_94">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Met welk commando voeg je een nieuwe groep toe?</Q>
 <A>groupadd [options] group</A>
</item>
<item id="_95">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>groupadd

Wat zijn de belangrijkste opties?</Q>
 <A>-g gid

</A>
</item>
<item id="_96">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>In welk bestand wordt het gedrag van het commando groupadd bepaald?

(min gid, max gid, max members per group)</Q>
 <A>/etc/login.defs</A>
</item>
<item id="_97">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando kan je helpen als /etc/group of /etc/gshadow niet correct zijn?</Q>
 <A>grpck</A>
</item>
<item id="_98">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Wat kan je beter doen dan de optie -r bij gzip te gebruiken?</Q>
 <A>Eerst met tar de directory structuur archiveren, en dan dit bestand met gzip comprimeren.</A>
</item>
<item id="_99">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>gzip

Wat zijn de belangrijkste opties?</Q>
 <A>-d decomprimeren

-l laat ongecomprimeerde en gecomprimeerde bestandsgrootte zien

-q onderdruk foutmeldingen (quiet)

-t controleer integriteit gecomprimeerd bestand
</A>
</item>
<item id="_100">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Wat is het verschil tussen which en type?</Q>
 <A>Which doorzoekt het standaard pad ($PATH) en geeft een match weer. Type doorzoekt de gehele shell omgeving (keywords, alias, function, built in, path).</A>
</item>
<item id="_101">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Wat is het verschil tussen locate en slocate?</Q>
 <A>slocate slaat informatie over permissies op, en laat geen informatie zien waartoe de gebruiker geen rechten heeft. Vaak is locate gelinked naar slocate.</A>
</item>
<item id="_102">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando geeft informatie over access, modify en change tijden van bestanden?</Q>
 <A>stat</A>
</item>
<item id="_103">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welke optie moet je aan ls toevoegen om verborgen bestanden weer te geven?</Q>
 <A>-a</A>
</item>
<item id="_104">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welke optie van ls zorgt ervoor dat je het type bestand te zien krijgt, en hoe werkt dat?</Q>
 <A>ls -F

* executable
@ symbolic link
| pipe
= socket</A>
</item>
<item id="_105">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>welk commando laat van alle bestanden in woorden zien wat het type is?</Q>
 <A>file *</A>
</item>
<item id="_106">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando laat de eerste 20 regels van een tekstbestand zien?</Q>
 <A>head -n 20 [bestandsnaam]</A>
</item>
<item id="_107">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando laat de eerste 20 letters van een bestand zien?</Q>
 <A>head -c 20 bestandsnaam</A>
</item>
<item id="_108">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe laat je een tekstbestand zien zonder de laatste 20 regels?</Q>
 <A>head -n -20 bestandsnaam</A>
</item>
<item id="_109">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Wat is een hash tabel, en waarom bestaat deze?</Q>
 <A>In de hash tabel worden de namen van de opdrachten die zijn uitgevoerd bewaard met de locatie van het bestand nodig om het uit te voeren. Deze tabel maakt het mogelijk om sneller commando's te kunnen uitvoeren die al eerder zijn uitgevoerd omdat niet het hele zoekpad doorzocht hoeft te worden naar de executables.</A>
</item>
<item id="_110">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe laat je de hash tabel zien?</Q>
 <A>hash</A>
</item>
<item id="_111">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe laat je de beschikbare interne shell opdrachten zien?</Q>
 <A>help</A>
</item>
<item id="_112">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe krijg je een gebruiksaanwijzing bij een intern shell commando?</Q>
 <A>help commando</A>
</item>
<item id="_113">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Met welk commando laat je de gebruikersnaam en de groepen waar de huidige gebruiker lid van is zien, inclusief de daarbij behorende nummers?</Q>
 <A>id</A>
</item>
<item id="_114">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando laat het unieke nummer zien waarmee de gebruiker in /etc/passwd wordt aangegeven?</Q>
 <A>id -u</A>
</item>
<item id="_115">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando laat een overzicht van de huidige netwerkinterfaces en eventuele verbindingen zien?</Q>
 <A>ifconfig
ip addr show</A>
</item>
<item id="_116">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe stel je eth0 in op adres 192.168.1.80?</Q>
 <A>ipconfig eth0 192.168.1.80 [mask=255.255.255.0 broadcast=192.168.1.255]

ip addr add 192.168.1.8/24 dev eth0 [brd 192.168.1.255]</A>
</item>
<item id="_117">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe maak je een virtueel netwerkdevice aan?</Q>
 <A>ifconfig eth0:0 ip-adres
ip address add extra-ip-adres/16 dev eth0</A>
</item>
<item id="_118">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welke 'oude' opdrachten kan je beter niet meer gebruiken om modules te beheren, en waarom niet?</Q>
 <A>insmod
rmmod

Deze letten niet op eventuele dependencies van modules.</A>
</item>
<item id="_119">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welke opdracht laat zien welke opdrachten actief zijn in een shell?</Q>
 <A>jobs</A>
</item>
<item id="_120">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando breekt hoe dan ook proces PID 234 af?</Q>
 <A>kill -9 234</A>
</item>
<item id="_121">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando zorgt ervoor dat proces 234 zijn configuratiebestand opnieuw inleest?</Q>
 <A>kill -1 234
(SIGHUP)</A>
</item>
<item id="_122">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Wat zijn de twee signalen die het kill commando naar een proces kan sturen om het te beëindigen?</Q>
 <A>SIGTERM SIGKILL
(15) en (7)</A>
</item>
<item id="_123">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando beëindigt processen met precies een bepaalde naam?</Q>
 <A>killall -e naamproces</A>
</item>
<item id="_124">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando laat een lijst zien van wanneer gebruiker root is ingelogd?</Q>
 <A>last root</A>
</item>
<item id="_125">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Wat is het verschil tussen een hard link en een soft link?</Q>
 <A>Een inode bevat alle informatie die nodig is om een bestand te lezen (permissies, gegevens waar de data in het bestandsysteem is opgeslagen, etc. De namen van bestanden in het bestandsystem worden gekoppeld aan een inode.

Een hard link is zo'n koppeling van een naam naar een inode. Een soft link is een zelfstandige inode met als enige inhoud een verwijzing naar de naam van het bestand waaraan deze soft link gekoppeld is.</A>
</item>
<item id="_126">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando laat de inode informatie van bestanden en directories zien?</Q>
 <A>ls -il</A>
</item>
<item id="_127">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe kan je de inhoud van een inode zien?</Q>
 <A>debugfs devicenaam
 &gt; stat &lt;inode&gt;
 &gt; quit
</A>
</item>
<item id="_128">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Stel een terminal emulator verwacht een serial device op /dev/ttyS1. Je gebruikt een usb - serial converter die door het systeem gekoppeld wordt aan /dev/ttyUSB0. Hoe zorg je ervoor dat je deze toch kan gebruiken met dit programma?</Q>
 <A>Maak een link:
link -s /dev/ttyS1 /dev/ttyUSB0</A>
</item>
<item id="_129">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando kan je het best gebruiken om een recent aangemaakt bestand te vinden?</Q>
 <A>find
(locate maakt gebruik van een database die om de zoveel tijd geupdate wordt met nieuwe bestanden)</A>
</item>
<item id="_130">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando geeft de naam van de huidige gebruiker?</Q>
 <A>logname</A>
</item>
<item id="_131">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Met welke opdracht kan je signalen naar een proces sturen?</Q>
 <A>kill</A>
</item>
<item id="_132">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Wat is het signaal dat het kill commando zonder verdere specificatie naar een proces stuurt?</Q>
 <A>SIGTERM</A>
</item>
<item id="_133">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Met welk commando kan je alle processen waarvan de naam begint met smb afsluiten?</Q>
 <A>killall smb</A>
</item>
<item id="_134">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe kan je een tekstbestand van voor naar achter doorscrollen en weer terug in een terminal?</Q>
 <A>less /pad/naar/bestand</A>
</item>
<item id="_135">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Een commando geeft meer output dan het scherm kan bevatten, hoe kan je deze output bekijken als je terminal geen scrollback ondersteund?</Q>
 <A>commano | less</A>
</item>
<item id="_136">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe zoek je in het less commando naar een string?</Q>
 <A>/string (vooruit zoeken)
?string (achteruit zoeken)</A>
</item>
<item id="_137">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe sluit je less af?</Q>
 <A>q</A>
</item>
<item id="_138">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe link je meerdere bestanden naar een bepaalde directory?</Q>
 <A>ln pad/bestand1 pad/bestand2 pad/bestand3 pad/directory</A>
</item>
<item id="_139">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe maak je een "zachte" koppeling naar een bestand?</Q>
 <A>ln -s /pad/bron /pad/link</A>
</item>
<item id="_140">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk argument moet je het commando ln geven om een harde link te maken?</Q>
 <A>Geen, ln maakt standaard een harde link.</A>
</item>
<item id="_141">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Waar zoekt het commando "locate text" naar?</Q>
 <A>Naar alle bestanden waarvan de tekst "text" voorkomt in het pad of de bestandsnaam.</A>
</item>
<item id="_142">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando kan gebruikt worden om printers en jobs die voorkomen in de spooldirectory van een printer te beheren?</Q>
 <A>lpc</A>
</item>
<item id="_143">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welko opdracht geeft informatie over de printopdrachten die voorkomen in de spooldirectory van een printer?</Q>
 <A>lpq</A>
</item>
<item id="_144">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welke opdracht stuurt de spooling-daemon lpd aan om bestanden af te drukken zodra de printer beschikbaar komt?</Q>
 <A>lpr</A>
</item>
<item id="_145">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Met welke opdracht kan je printopdrachten uit de que verwijderen?</Q>
 <A>lprm</A>
</item>
<item id="_146">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe laat je ook de verborgen bestanden in de huidige directory zien?</Q>
 <A>ls -a</A>
</item>
<item id="_147">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe voorkom je dat je bij het ls commando ook de inhoud van de mappen te zien krijgt?</Q>
 <A>ls -d</A>
</item>
<item id="_148">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando kan je gebruiken om de inode van een map te zien?</Q>
 <A>ls -id pad/naar/map</A>
</item>
<item id="_149">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe krijg je een lijst van bestanden en mappen in de huidige map waarbij de nieuwst aangemaakte bovenaan staan en later aangemaakte onderaan?</Q>
 <A>ls -1dt *</A>
</item>
<item id="_150">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe zorg je dat je bij een ls niet de mappen . en .. te zien krijgt?</Q>
 <A>Het argument -A toevoegen.

ls -A </A>
</item>
<item id="_151">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe krijg je alle bestanden inclusief verborgen bestanden in een map te zien zonder de mappen . en ..?</Q>
 <A>ls -A /pad/map</A>
</item>
<item id="_152">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe maak je een lijst van bestanden gesorteerd op formaat van de huidige map?</Q>
 <A>ls -S1</A>
</item>
<item id="_153">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Hoe krijg je een gesorteerd lijstje van de bestandsgroottes in Kb Mb, Gb in de huidige directory?</Q>
 <A>ls -Ssh</A>
</item>
<item id="_154">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando laat de status van modules in de linux kernel zien?</Q>
 <A>lsmod</A>
</item>
<item id="_155">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando wordt gebruikt om automatisch een programma te compileren, en in welk bestand staan alle acties die daarbij moeten worden uitgevoerd?</Q>
 <A>make, makefile</A>
</item>
<item id="_156">
 <cat>&lt;default&gt;</cat>
 <Q>Welk commando voert een compilatie uit op basis van de instructies in makefile config?</Q>
 <A>make config</A>
</item>
</mnemosyne>

Attached Files

 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

2022-09-08 16:56