[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering stichtingsbestuur 10 oktober 2010

Van 20.00 tot 21.00 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

Tijdens dit deel van de vergadering kunnen alleen gemeenschapsraadsleden praten.

agendapunt

beschrijving

ingebracht door

0

Mededelingen van de voorzitter.

Naam voorzitter

1

Actiepunten afvinken

Naam voorzitter

2

Vergaderpunt

Naam bestuurslid

Toelichting agendapunten

agendapunt

toelichting

door

1

Iedere vergadering worden er actiepunten bijgehouden die een deadline krijgen. In dit punt worden actiepunten nagelopen om te kijken of deze uitgevoerd zijn. Is dat niet het geval, en is de deadline verlopen, dan wordt gekeken wat de reden is, en of er alsnog actie ondernomen dient te worden.

Naam voorzitter

2

Toelichting vergaderpunt

Naam bestuurslid A

2

Toelichting vergaderpunt

Naam bestuurslid B

Notulen

Aanwezige bestuursleden:

Afwezige bestuursleden:

Agendapunt:

  1. Actiepunten afvinken
    • Eerste actiepunt e.d.
    • ...
  2. Eerste vergaderpunt
    • ...
    • ...

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst


CategoryVergaderingen


2022-09-08 16:56