[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

In Aanbouw: Dit artikel is nog in aanbouw. Meer info...

Snap Softwarepakket

Algemeen

Een "Snap" is een universeel Linux softwarepakket. Een Snap softwarepakketten is te gebruiken met verschillende Linux-distributies. Dit in tegenstelling tot de traditionele systemen voor Linux-softwarepakketten zoals APT of RPM, die specifiek aangepaste pakketten per Linux-distributie vereisen, wat vertragend werkt bij de distributie van nieuwe softwareversies.

Terminalvenster

Gebruikers van een Ubuntu desktop kunnen snap software beheren (installeren en verwijderen) via het normale software icoon.

Snaps kunnen ook worden beheerd met terminalopdrachten. Dit artikel gaat daar op in, ook om gevorderde gebruikers wat meer achtergrondinformatie te geven.

installeren

Bijvoorbeeld: installeer het (voorbeeld) snap pakket "hello-world":

sudo snap install hello-world

In de map /snap is een map voor per geïnstalleerd snap pakket. Deze map bevat alle aanwezige versie van het snap pakket en een verwijzing "current" naar de actuele versie:

naam@ubuntu-nl.org:~$ cd /snap/hello-world/current
naam@ubuntu-nl.org:/snap/hello-world/current$ tree
.
├── bin
│  ├── echo
│  ├── env
│  ├── evil
│  └── sh
└── meta
  ├── gui
  │  └── icon.png
  └── snap.yaml

3 directories, 6 files

list

Welke snap software is geïnstalleerd kan worden bekeken met de "list" opdracht:

naam@ubuntu-nl.org:~$ snap list
Name     Version   Rev  Developer Notes
core     16-2.26.14 2462 canonical -
hello-world 6.3     27  canonical -

gebruik

De snap software kan worden gebruikt zoals iedere andere software, niets bijzonders:

naam@ubuntu-nl.org:~$ hello-world
Hello World!

zoeken

Er kan worden gezocht naar beschikbare snap software:

naam@ubuntu-nl.org:~$ snap find hello-world
Name        Version Developer Notes Summary
hello-world     6.3   canonical -   The 'hello-world' of snaps
hello-world-om26er 0.2   om26er   -   A great snap
hello-lhc      1.0   cprov   -   Hello world application for LHC

updates

Snaps worden automatisch dagelijks bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Het is ook mogelijk een snap handmatig bij te werken naar een nieuwere versie:

naam@ubuntu-nl.org:~$ sudo snap refresh hello-world
snap "hello-world" has no updates available

Of om alle snaps met een opdracht bij te werken:

naam@ubuntu-nl.org:~$ sudo snap refresh
All snaps up to date.

Welke versie er zijn van een snap kan worden gezien met de opdracht snap list:

naam@ubuntu-nl.org:~$ sudo snap list hello-world
Name     Version Rev Developer Notes
hello-world 6.3   27  canonical -

Desgewenst kan worden teruggegaan naar een vorige versie van een snap:

naam@ubuntu-nl.org:~$ sudo snap revert hello-world
error: cannot revert "hello-world": no revision to revert to

wissen

Snap software kan worden gewist met de "remove" opdracht:

naam@ubuntu-nl.org:~$ sudo snap remove hello-world
hello-world removed

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp:


CC-BY-SA

CategoryInstallatie

Attached Files

 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

2022-09-08 16:56