[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

In Aanbouw: Dit artikel is nog in aanbouw. Meer info...

Discussieer over dit artikel in het forum.

Geschikt voor: Ubuntu, GNOME Ubuntu Server, opdrachtregel
Versie: Alle ondersteunde versies

Een scanner delen over het netwerk

Ubuntu detecteert standaard niet scanners die gedeeld worden over het netwerk. Dit artikel beschrijft, hoe je in de ondersteunde versies van Ubuntu, een netwerkscanner configureert.

Server side configuratie ( versie 9.04 )

Op de computer die de scanner over het netwerk deelt, moet je een lijn aanpassen in het bestand /etc/default/saned, van no naar yes :

# Set to yes to start saned
RUN=yes

Voeg nu de volgende lijn toe aan /etc/sane.d/saned.conf om de scanner te delen met al de computers op je netwerk :

192.168.1.0/24

Start nu de sane daemon met het volgende commando :

sudo invoke-rc.d saned start

Om de sane daemon te configureren om automatisch te starten als het systeem opstart, voer je het volgende commando uit :

sudo update-rc.d saned defaults

Server side configuratie ( versie 8.10 en eerder )

Op de computer die de scanner over het netwerk deelt, voeg je de volgende regel toe aan het bestand /etc/inetd.conf

sane-port stream tcp nowait saned.saned /usr/sbin/saned saned

Voer nu het volgende commando uit om inetd te herstarten :

sudo /etc/init.d/inetd restart

Of, als je xinetd gebruikt, maak dan het bestand /etc/xinetd.d/saned aan, en schrijf het volgende in het bestand :

service saned
{
socket_type = stream
server = /usr/sbin/saned
protocol = tcp
user = saned
group = scanner
wait = no
disable = no
}

En voer nu het volgende commando uit om xinetd te herstarten :

sudo /etc/init.d/xinetd restart

Voeg nu de volgende lijn toe aan /etc/sane.d/saned.conf om de scanner te delen met al de computers op je netwerk :

192.168.1.0/24

Nu moet je saned toevoegen aan de groep scanner in het bestand /etc/group. Zo kan het er dan bijvoorbeeld uitzien :

scanner:x:105:saned

Of, als je een scanner, aangesloten via de parallelle poort wil delen, moet je saned toevoegen aan de groep lp in hetzelfde bestand. Dan ziet het er ongeveer zo uit :

lp:x:7:saned

ACL Permissies

Door een wijziging in de manier waarop toegansrechten voor apparaten worden bepaald, kan het zijn dat saned nog altijd niet toegang heeft tot de scanner als het wordt gestart door inetd of xinetd. Het kan zelfs gebeuren dat, terwijl dit probleem zich voordoet, reguliere gebruikers op de server wel toegang hebben tot de scanner.

Client side configuratie

Zie in het artikel Scannen In Ubuntu, de sectie Verbinden met een netwerk scanner voor instructies om met de netwerk scanner te verbinden.


2022-09-08 16:56