[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Releaseparty - Hall of Fame - Uitnodiging - Inschrijven - Organisatie - Werkgroep Releaseparties - Documenten

Gedragscode Werkgroepen

Toon respect

De Ubuntu community en diens leden behandelen elkaar en anderen met respect. Iedereen kan een belangrijke bijdrage leveren aan Ubuntu. Ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens, dit mag geen reden zijn voor onwaardig gedrag of slechte manieren.

Praktisch betekent dit dat je uitspraken en gedrag afstemt op de persoon waarop deze gericht zijn en indirect op anderen die meelezen. Het is dus niet belangrijk hoe je het bedoelt, maar hoe het bij een ander aankomt. Voelt iemand zich respectloos behandeld, of vind iemand dat je weinig respect toont? Dan dien je je verontschuldiging aan te bieden. Blijkbaar heb je je communicatie of gedrag niet voldoende op de ander afgestemd. Respect betekent ook dat je een aangeboden verontschuldiging accepteert en serieus neemt. Je doet dus je best geen wrok te koesteren en spreekt je dank uit vor de aangeboden verontschuldiging.

Werk samen

Binnen de werkgroep dient met elkaar samengewerkt te worden. We zijn allemaal vrijwilligers dus niemand kan een ander vertellen wat deze moet doen. Een ander iets vragen mag natuurlijk altijd. Ieder groepslid is in eerste instantie gelijkwaardig. Het kan zijn dat iemand in de groep zich opwerpt als leider, of door de anderen gezien of gekozen wordt als leider. Zolang dergelijk leiderschap niet wordt afgedwongen zal het meestal positief bijdragen aan het functioneren van een groep. Ook kunnen er verschillende verantwoordelijkheden onder de groepsleden verdeeld worden. Zolang dit in samenspraak gebeurt is dat geen probleem en kan het bijdragen aan het goed functioneren van de groep. Zowel leiderschap als een verdeling van verantwoordelijkheden bestaan slechts bij gratie van de acceptatie er van door de groepsleden. Valt deze acceptatie weg, dan is daarmee een einde gekomen aan leiderschap of verdeling van verantwoordelijkheden.

Het kan zijn dat zelfs na goed inhoudelijk overleg en pogingen tot het vinden van een compromis er geen overeenstemming gevonden kan worden binnen de groep. In dat geval zal er wanneer het van belang is dat er toch een beslissing genomen wordt, gestemd worden over wat er moet gebeuren. Ieder groepslid heeft hierbij een gelijkwaardige stem. Wanneer er regelmatig een stemprocedure nodig is kan dat gezien worden als een teken dat een groep niet goed functioneert.

Leden die zich niet met de door de groep gekozen werkwijze kunnen verenigen staat het vrij om de groep te verlaten. Als een beslissing van de groep onacceptabel is voor het ubuntu-nl team en er kan geen compromis worden gevonden dan dienen de leden van het events team zich terug te trekken uit de werkgroep. Het beheer van de groep wordt in dat geval overgedragen aan een ander groepslid. Deze werkgroep gaat nu verder als zelfstandige community werkgroep en kan geen gebruik meer maken van de faciliteiten die het events team biedt.

Vertrouwen

Binnen de werkgroep en het events team wordt af en toe vertrouwelijke informatie gedeeld. Deze mag niet zonder overleg naar buiten gebracht worden. Gebeurt dit wel, dan zullen hier door het ubuntu-nl team passende consequenties aan worden verbonden. Dit geld ook voor voormalige groepsleden die de groep hebben verlaten. Wanneer je twijfelt of informatie vertrouwelijk is of niet, overleg dan voor de zekerheid met de andere groepsleden waaronder een lid van het events team.

Groepsleden die het vertrouwen krijgen om een ubuntu-nl.org emailadres te gebruiken dienen hiermee zorgvuldig om te gaan. Met het gebruik van dit emailadres ben je verantwoordelijk voor het beeld dat de ontvanger krijgt van ubuntu-nl.org. Dit betekend dat je berichten in een zakelijke stijl en in voldoende correct Nederlands of Engels geschreven dienen te zijn. Inhoudeliljk dient de ontvanger altijd respectvol benaderd te worden. Twijfel je of een bericht goed is, vraag dan of een groepslid hier even naar wil kijken. Verstuur je meerdere malen berichten die volgens het ubuntu-nl team niet door de beugel kunnen dan zal je het recht verliezen om van dit emailadres gebruik te mogen maken.

Deelname

Bij deelname aan een ubuntu-nl werkgroep ga je akkoord met deze gedragscode en de gevolgen die er aan een schending van deze code door het ubuntu-nl team worden verbonden. Daarnaast zal je je best doen om groepsleden die zich niet aan deze gedragscode houden daar vriendelijk op te wijzen.


2022-09-08 16:55