[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Geschikt voor: Ubuntu, GNOME Kubuntu, KDE Xubuntu, XFCE Ubuntu Server, opdrachtregel
Versie: 9.04, 9.10

Een ext3 bestandssysteem migreren naar ext4

waarschuwing

De kernel versie MOET 2.6.28 of hoger zijn!

ext4 driver

De ext4 driver kan ook gebruikt worden voor een ext2 of ext3 bestandssysteem. Pas het bestand /etc/fstab aan om gebruik te maken van de ext4 driver.

Open een terminalvenster Toepassingen → Hulpmiddelen → Terminalvenster en geef de volgende opdracht:

sudo nano /etc/fstab

Zoek naar de regel met de ext3 schijfpartitie en verander deze in ext4. Een voorbeeld:

# /etc/fstab: static file system information.
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=3e9875eb-cc67-4348-ab85-3852670c44c1 /        ext3  relatime,errors=remount-ro 0    1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=1f16bbca-4a2d-4869-a0b7-e238ccdcce85 none      swap  sw       0    0
/dev/scd0    /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0    0

Wijzig ext3 in ext4, in dit voorbeeld voor /dev/sda1. Herstart de computer om de ext4 driver te gebruiken.

migratie naar ext4

Voor optimaal gebruik van het ext4 stuurprogramma moet het ext3 bestandssysteem migreren naar een ext4 systeem. Hierdoor zal de prestatie significant verbeteren maar kan het bestandssysteem niet meer gebruikt worden op een versie die geen ext4 bestandssysteem ondersteunt.

Vervang in de volgende voorbeeldopdrachten /dev/sdaX door de juiste partitie.

Gebruik de volgende opdracht om ext4 mogelijkheden te gebruiken op een bestaand ext3 bestandssysteem:

sudo tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/sdaX

Warning /!\ LET OP: na deze opdracht kan het bestandssysteem niet meer gebruikt worden als ext3 systeem!

Herstart nu eerst de computer om een schijfcontrole te forceren. Tijdens de herstart zal een schijfcontrole worden uitgevoerd. Er kunnen waarschuwingen getoond worden tijdens deze schijfcontrole. Deze kunnen worden genegeerd.

Opmerkingen:

grub

Bij het omzetten van een root bestandssysteem ("/") in ext4 moet het GRUB opstartprogramma ext4 ondersteunen. Werk de aanwezige GRUB zonodig bij met een nieuwe versie:

sudo grub-install <schijf>

Referentie


2022-09-08 16:55