[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Beheerders Ubuntu-NL ondersteunen

We proberen een meeting in te plannen voor 10 november met de beheerders. Hier willen kijken hoe we een stuk van de lasten van de schouders van de beheerders kunnen halen.

Agenda

#

Onderwerp:

Eventueel bijbehorende uitleg:

1

Wat en wie is het beheerteam

Beheerteam

2

Beheertaken

Beheer Taken

3

Overige taken

Overige Taken

Wat en wie is het beheerteam

Wat

Het beheerteam zorgt voor het dagelijks technische beheer van de door Ubuntu-NL gebruikte servers voor verschillende toepassingen zoals website, wiki, otrs,...

Het beheerteam zorgt niet voor het applicatiebeheer, dat doen de sub-teams: het forumteam kan zelf moderatorrechten uitdelen en innemen of de forumindeling aanpassen. Het documentatieteam kan zelf rechten instellen via ACL's, enz., enz.

Het beheerteam kan udates uitvoeren of aanpassingen doen van instellingen waar beheerrechten voor nodig zijn. Hierbij gaat het beheerteam uit van een uitgewerkt verzoek in Launchpad op https://launchpad.net/ubuntu-nl-website

Het betreffende subteam zal de wijziging in de Launchpad melding zo duidelijk mogelijk uitschrijven. Het betreffende subteam is verantwoordelijk voor het testen van de wijziging, de communicatie naar gebruikers en voor de (ongewenste) gevolgen van de wijziging.

Het beheerteam kan betrokken worden bij het opstellen van de wijziging en het uitschrijven daarvan. Het beheerteam zal om inbreng worden gevraagd als het veel inhoudelijke kennis heeft over het onderwerp of gegevens nodig zijn van de huidige configuratie en/of instellingen.

Het beheerteam beslist of en wanneer de wijziging in de Launchpadmelding kan worden uitgevoerd.

Wie

Het beheerteam bestaat op dit moment uit 2 personen. Er zijn de afgelopen jaren een aantal verstoringen geweest waardoor de toepassingen niet beschikbaar waren. Dit is toen snel opgelost.

Een teamlid (Dennis) heeft aangegeven minder tijd beschikbaar te hebben. Is vervanging en/of uitbreiding gewenst?

Sommige wijzigingen die door het beheerteam uitgevoerd kunnen worden blijven lang wachten. Is uitbreiding van het aantal teamleden nodig om dit te verbeteren?

Beheertaken

Hier staat een lijst taken waarvan wij denken dat deze ook door andere personen uitgevoerd kunnen worden.

Website beheer

Wie is verantwoordelijk voor het bijhouden van de website? Tot voor kort is dit gedaan door DanielV. Volgens ons kan dit in ieder geval gedaan worden door een nietbeheerder. Het kan best zijn dat hier al iemand voor is (Double12?), dan is het goed om ervoor te zorgen dat dit makkelijk terug te vinden is, en hoe je deze persoon kunt contacteren. (Launchpad updaten).

MoinMoin

Voorbeeld
De wijzigingsvoorstellen LP#625732 (openid gebruiken voor de wiki) en LP#538554 (GeschiktVoor macro sorteert versies verkeerd) zijn beschreven, getest en besproken in het sub-team. Graag vul ik de LP meldingen uit met meer informatie maar welke dan?

Wat betreft voorstellen als LP#333921 (rechten op de wiki) kan ik begrijpen dat deze nog open staat. Het is op dit moment niet zeker of iedereen exact dezelfde wijziging voor ogen heeft. En ook niet wat de exacte opdracht is aan beheer.

De status is dus eigenlijk: Hoe bedenken we voor dit soort problemen een goede oplossing.

Is het een idee om dit (soort LP-meldingen) duidelijker te noteren op de agenda van het irc overleg om hier gezamenlijk verder mee te gaan?

SMF (forum)

Voorbeeld
Een veelbesproken melding is LP#359990 (Persoonlijke berichten op forum). Er is geen uitgewerkte oplossing in LP#359990 t/m #8.

De mogelijke oorzaak (ooit) is duidelijk maar wat nu met dubbele namen? Opletten? Welk sub-team pakt zit verder op of kan dit oppakken? En als daar inbreng van het beheerteam nodig is, welke?

De status is eigenlijk: Hoe bedenken we voor dit soort problemen een goede oplossing.

Overige taken

Hier staat een lijst taken waarvan wij denken dat deze ook door personen zonder beheerdersrechten uitgevoerd kunnen worden.

LoCo-Contactpersoon Ubuntu NL

Sense Hofstede heeft aangegeven Dennis Kaarsemaker wel af te willen lossen, aangezien Dennis heeft aangegeven erg druk te zijn.


2022-09-08 16:55