[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Ubuntu-NL in beweging - Notulen 20081025

Naar aanleiding van meningverschillen binnen het team en het vertrek van enkele teamleden vond er afgelopen zaterdag (25 oktober) een vruchtbare vergadering plaats. Bestaande problemen werden aangekaart en opgelost.

Communicatie binnen het team

Er zijn een hoop verschillende communicatiekanalen: IRC, de wiki en het forum zijn de belangrijkste. Het probleem is dat niet alle teamleden overal willen, kunnen en zouden moeten meevolgen. Er werd soms eerder naast danwel met elkaar gewerkt. We hebben de wiki als hoofd-communicatiekanaal gekozen, alle teamleden zullen hierop samenwerken voor het maken en realiseren van plannen en beslissingen. Er zal ook tweemaal per jaar een “real life” teamvergadering gehouden worden om het teamgevoel te versterken en langetermijnvisies te delen.

Openheid naar de community

De Ubuntu-NL gemeenschap zal meer betrokken worden door een maandelijkse IRC vergadering. Daar kan de status van beslissingen opgevolgd worden, er kunnen vragen gesteld worden en er kunnen nieuwe ideeën gelanceerd worden. De vergadering gaat elke tweede zaterdag van de maand door van 19.30 tot 21.00 uur op irc.freenode.net in het kanaal #ubuntu-nl-meeting. Alle agendapunten kunnen door iedereen vooraf op de wiki vastgelegd worden, enkel deze punten worden behandeld. Elk punt moet ook een naam achter zich hebben en deze persoon moet aanwezig zijn op de vergadering. Deze persoon kan later ook aangesproken worden om zijn/haar punt (mee) te realiseren. Er komt van het team uit ook betere communicatie naar de community: verslagen van open en gesloten meetings zullen op de wiki of op het prikbord gepubliceerd worden.

Organisatie

De huidige organisatiestructuur wordt aangepast. Ubuntu-NL wordt onderverdeeld in vijf teams: beheer, marketing, ondersteuning, schrijvers en community. Uit elk team wordt door de teamleden één vertegenwoordiger gekozen voor een termijn van zes maanden. Deze vertegenwoordigers vormen samen de hoogste Ubuntu-NL leiding.

Groei van Ubuntu-NL

Het Ubuntu project groeit exponentieel, bij elke nieuwe versie komen er een hele hoop gebruikers bij. Die groei voelen we ook in Ubuntu-NL: het aantal gebruikers op het forum en op IRC is enorm gestegen. Dit is uiteraard alleen maar goed nieuws, maar het vraagt wel meer van het team dat dit alles in goede banen moet leiden. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe krachten om dit team te versterken. De precieze vacatures die ingevuld moeten worden en waar gemotiveerde kandidaten zich kunnen voor voordragen zijn hier te vinden. Nieuwe teamleden zullen na een periode van drie maanden geëvalueerd worden. Let op: de vacature-pagina zal de komende tijd nog erg vaak bijgewerkt worden.

Forum

Ubuntu-NL heeft recent een nieuwe website gekregen waardoor de integratie van het forum en de site momenteel beter kan. Het forum heeft op drukke momenten ook te lijden onder de massale hulpvaardigheid van de forumleden. Om beide problemen tegelijk op te lossen was er al beslist om te migreren van forumsoftware; van het huidige PunBB naar SMF. Bij het overzetten van de data zijn echter onvoorziene problemen opgedoken (blijkbaar hebben niet alle strings dezelfde encoding). Indien het niet kan opgelost worden zal waarschijnlijk begin volgend jaar gekozen worden voor een nieuw, leeg forum waarbij het oude op alleen-lezen wordt gezet bij wijze van archief.


2022-09-08 16:55