[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Teamrapporten

Om te verzekeren dat de hele Ubuntu gemeenschap weet waar verschillende mensen aan werken, wordt er van teams verwacht dat ze korte maandelijkse rapporten maken van waar ze aan werken. Dit helpt ons allemaal om te weten waar het Ubuntu project als een geheel aan werkt.

Als uw team geen maandelijkse verslagen maakt, lees dan de volgende paragrafen zodat u hiermee kunt beginnen.

Teamverslagen maken

Hoe een team voor het maken van teamverslagen zou moeten worden voorbereid

Om een team voor te bereiden op het maandelijks maken van een teamverslag

Hoe een team maandelijks een teamverslag zou kunnen samenstellen

Er zouden maandelijks een paar e-mails naar de leden van het team gestuurd kunnen worden om hen aan te moedigen om nota's van hun werk op de pagina van het teamverslag te plaatsen. De deadline om het verslag van het team op te nemen in de maandelijkse Ubuntu Team Verslagen is op de eerste zondag van de volgende maand. Bijvoorbeeld: het rapport van januari moet klaar zijn op de eerste zondag van februari.


2022-09-08 16:55