[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Groningen 22-11-2008

Organisatoren: Akke Hoekstra en Herman Bos

Vrijwilligers:

Sponsoren: NN-Open en Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe

Verslag releaseparty Groningen (door laacque)

Een ijzige wind blies door de binnenstad van Groningen. De sneeuw en regen had bijna iedereen doen besluiten de Sinterklaasinkopen nog maar een weekend uit te stellen. De meeste mensen zaten thuis lekker warm bij de kachel.

Maar niet iedereen zat thuis op de 22ste november.

foto13.jpg

Poppeslok.

Wie door de ramen van de Herebinnensingel 2-4 keek, had kunnen zien dat het daar een gezellige en warme drukte was. Zo’n vijftig mensen waren rond 14.00 uur bijeengekomen om met elkaar de geboorte van de nieuwste telg van Ubuntu te vieren: Intrepid 8.10. Een prachtspruit waarop uiteraard gedronken moest worden. NN-Open en Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe hadden gezorgd voor een stevige poppeslok met de daarbij behorende pinda’s kaas en worst. OS4free had gezorgd voor een mooie hoeveelheid aan demo-pc’s waarop de nakomeling in al haar schoonheid te bewonderen viel. Reekje liet op haar laptop zien wat Ubuntu zoal kon betekenen voor mensen met een visuele beperking.

Jan Stedehouder

Er werden veel installaties gedaan, veel problemen opgelost en er werd veel gepraat. En natuurlijk werd er ook veel geluisterd. De eerste spreker was Jan Stedehouder. Hij hield een prikkelend verhaal over Intrepid Ibex, maar eigenlijk vooral over de daaraan gerelateerde Onverschrokken Vrijheid. Die vrijheid is niet zo vanzelf sprekend en behoorlijk complex, maar het is wel de vrijheid die Ubuntu uitdraagt..

Stedehouder heeft het in zijn verhaal over de vier bouwstenen van Ubuntu: vrijheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, digitale geletterdheid en digitale burgerrechten.

foto12.jpg

Vrijheid.

Ubuntu is een open source distributie. Mensen zijn vrij de software te gebruiken en aan te passen, te verbeteren en nieuwe toepassingen te bedenken.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Maar bij Ubuntu draait het om meer dan vrijheid alleen. Vrijheid zonder respect en betrokkenheid is zinloos en leidt tot niks. Ubuntu heeft alles te maken met medemenselijkheid. “Humanity toward others”. Medemenselijkheid is niet iets passiefs, niet afwachten maar doen, je moet ervoor staan. Dat houdt concreet in dat je je open opstelt naar anderen toe, kritiek niet gelijk opvat als een dolksteek maar als een mening van iemand anders met een andere visie. Niet als iets wat genegeerd dient te worden.

In een Ubuntu-gemeenschap heeft iedereen zijn/haar kwaliteiten en min-punten. Juist in het onder ogen zien daarvan, schuilt haar kracht. De verschillen tussen mensen geven ons de kans die diversiteit zo optimaal mogelijk uit te buiten en zo van elkaar te leren en als gemeenschap te groeien.

De Code of Conduct betekent niet alleen maar dat je geen klootzak moet zijn. Het gaat veel verder. De Code of Conduct wil stimuleren dat we verantwoordelijkheid nemen voor alles wat we doen, onze acties en reacties. Je bent verantwoordelijk. Vrijheid kan niet bestaan zonder verantwoordelijkheid.

Digitale geletterdheid.

Dat mensen vrij zijn met Ubuntu-software te werken is mooi. Dat een groot deel van de bevolking daar niet aan toe komt is minder. Zo’n 10 % van de bevolking is analfabeet of laaggeletterd. De digitale kloof valt voor hen niet te overbruggen.

Mensen die digitaal geletterd zijn, kunnen niet alleen maar lezen wat er staat. Ze moeten ook in staat zijn na te denken over de dingen waar ze mee bezig zijn op de computer en daar conclusies uit trekken. Kunnen kiezen wat ze wel en niet doen. Weten wat ze wel en niet op websites zetten.

Ga je nog een stukje verder dan zouden mensen ook in staat moeten zijn om na te denken over de manier waarop verschillende technologieën hun leven zijn binnen gedrongen en de vraag of dat nou goed of slecht is en voor wie dat goed of slecht is.

Het is duidelijk dat de digitale geletterdheid ons voor grote uitdagingen stelt en ons ertoe dwingt constant ethische en kritische vragen te stellen. Willen we alles wat kan? Mag alles wat mogelijk is?

Digitale burgerrechten.

Rechten zijn niet vanzelfsprekend, burgerrechten niet en misschien digitale burgerrechten wel helemaal niet.

Burgerlijke rechten hebben alles te maken met openheid. Het gaat om de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van informatie, vrijheid van vereniging en het recht om niet gediscrimineerd te worden. Deze rechten sluiten naadloos aan bij dat waar Ubuntu voor wil staan. De digitale burgerrechten ook.

Iedere burger heeft het recht te kiezen middels welke software er gecommuniceerd wordt met de overheid of met andere burgers.

Het recht van iedere ondernemer op technisch niveau een gelijke toegang te hebben tot een commerciële markt, ongeacht de marktpositie van de bestaande deelnemers;het recht van iedere persoon, ongeacht zijn achtergrond, handicap of woonplaats, om gelijke toegang te hebben tot het internet en het wereldwijde web via de best beschikbare en goedkope methode die mogelijk is.

Het recht van iedere eigenaar van data om deze data te produceren, op te slaan en te verplaatsen, altijd en overal, gedurende zijn of haar leven, zonder risico op gevangenneming, verlating of verlies door afhankelijkheid van een enkele leverancier.

Zo simpel, zo ingewikkeld en gevaarlijk kan het zijn als je het over digitale burgerrechten hebt.

Uitdagingen.

Dit alles overziend komt Stedehouder tot een viertal uitdagingen voor de Nederlandse Ubuntu gemeenschap:

Kees Hink.

De tweede spreker was Kees Hink. Hij zou een presentatie houden over de visuele effecten in Ubuntu. Helaas liet de techniek hem in de steek maar gelukkig de technologie niet. Vandaar dan ook dat u zijn presentatie hier kunt vinden:

presentatie Hink

foto11.jpg

Al met al ging rond 18.00 uur een grote groep mensen moe maar voldaan naar huis.

foto1.jpg

foto2.jpg

foto3.jpg

foto4.jpg

foto5.jpg

foto6.jpg

foto7.jpg

foto8.jpg

foto9.jpg

Attached Files

 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

2022-09-08 16:55