[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Geen ondersteunde Versie: Dit artikel betreft een niet ondersteunde versie van Ubuntu. Meer info...

Dit artikel is oorspronkelijk geschreven om nieuwe gebruikers op weg te helpen met het installeren van Ubuntu Server 9.10 (Karmic Koala).

Deze handleiding is tevens geschikt voor andere Ubuntu-versies dan Karmic, maar zal misschien niet 100% kloppen.

Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) Server CD installeren

Geschikt voor: Ubuntu Server, opdrachtregel
Versie: 9.10

Inleiding

Ubuntu kent naast een Desktop versie ook een Server versie. In dit artikel wordt een standaard installatie van de server CD uitgevoerd.

Er wordt een korte toelichting gegeven op een aantal meegeleverde server-toepassingen. Deze netwerk-toepassingen kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden maar moeten daarna vaak nog verder geconfigureerd worden. Het configureren van netwerk-toepassingen valt buiten dit artikel.

Ga naar de Nederlandse download pagina van Ubuntu en kies voor Ubuntu 9.10 Server.

De 32-bit versie kan op alle (32- en 64-bit) pc-computers gebruikt worden. Kies voor de 64-bit versie als de computer een 64-bit processor heeft.

Brand het iso-beeldbestand op een CD-ROM zoals hier beschreven.

Installatie starten

Start de server vanaf de CD-ROM en kies de gewenste taal voor het installatieprogramma.

In het hoofdmenu menu kan als eerste gekozen worden om eerst de cd te controleren op fouten.

Kies daarna voor de optie Install Ubuntu Server om de installatie te starten.

hoofdmenu.png

Selecteer de locatie:

kiesland.png

Vervolgens worden vragen gesteld over het aangesloten toetsenbord en wat de systeemnaam moet worden:

netwerkconfiguratie.png

Schijfindeler

De 'schijfindeler' wordt gestart. Er wordt gezocht naar de aanwezige schijven en partities en een voorstel gedaan voor een begeleide schijfindeling.

schijvenlvm.png

Nieuwe schijf

Standaard wordt voorgesteld een gehele schijf te gebruiken met behulp van LVM (Logical Volume Manager ofwel logisch volumebeheer). LVM geeft veel flexibiliteit voor het beheer van schijfpartities.

Als meerdere schijven aanwezig zijn kan hierna gekozen worden op welke schijf de installatie gedaan moet worden:

schijf2eschijf.png

Er wordt om bevestiging gevraagd de schijf te laten beheren door de logische volumebeheerder.

volumebeheerbevestigen.png

Er wordt gevraagd welk deel van de schijf gebruikt kan worden voor de installatie. In dit artikel gebruiken we de gehele schijf (aanwezige gegevens worden gewist!).

lvmomvang.png

Er wordt voorgesteld een kleine partitie te maken voor een /boot partitie. Verder worden er partities gemaakt in het door de logische volumebeheerder beheerde ruimte.

bevestigpartities.png

bestaande schijf

Als er al een partitie aanwezig is geeft het installatieprogramma de mogelijkheid deze partitie te verkleinen om zo ruimte vrij te maken voor nieuwe partities voor de Ubuntu Server installatie:

schijfaanpassen.png

Er wordt toestemming gevraagd om de bestaande schijfpartitie aan te passen:

schijvenindelen.png

En hoeveel ruimte van de bestaande partitie gebruikt moet worden voor de nieuwe Ubuntu Server partities. In dit artikel kiezen we ervoor de aanwezige partitie te halveren:

schijfdelen.png

Er wordt voorgesteld partities te maken op het vrijgemaakte gedeelte.

bevestigpartitiesnolvm.png

Gebruiker

Er wordt gevraagd om de naam van de gebruiker. Deze gebruiker zal na de installatie rechten hebben om meer gebruikers te registreren.

gebruiker.png

Geef op het volgende scherm de naam op waarmee deze gebruiker zich op de server kan aanmelden. Deze naam bestaat uit kleine letters en eventueel cijfers.

gebruikernaam.png

Gebruik voor deze 1e gebruiker een goed wachtwoord, ook omdat deze gebruiker beheerrechten heeft.

wachtwoord.png

Er wordt gevraagd om de home map van de gebruiker te versleutelen. In dit artikel maken we daar geen gebruik van.

versleuteldehome.png

Het installatieprogramma zal een internetverbinding maken om de laatste veiligheidsupdates binnen te halen. Hiervoor wordt om een proxy-adres gevraagd. Is er een directe internetverbinding aanwezig? Dan kan deze regel worden leeggelaten.

proxy.png

Hoe moet het systeem om gaan met updates. Deze kunnen altijd handmatig worden aangebracht met de opdrachten:

sudo apt-get update
sudo apt-get update

Er kan ook gekozen worden om beveiligingsupdates automatisch te installeren. Dit zijn alleen de beveiligingsupdates en andere updates moeten wel handmatig worden aangebracht.

De laatste keuze is om het systeem via internet te beheren via een (betaalde) service van Canonical: Landscape.

updates.png

Het basissysteem is nu geïnstalleerd.

Toepassingen

Er wordt een menu getoond met servertoepassingen die direct geïnstalleerd kunnen worden.

toepassingen.png

Dit menu kan na de installatie alsnog opgeroepen worden om toepassingen toe te voegen met de opdracht:

sudo tasksel

Na de installatie kunnen via dit menu meer toepassingen geïnstalleerd worden, desgewenst zelfs de Ubuntu desktop.

In de volgende hoofdstukken wordt een korte toelichting gegeven op de toepassingen die in het installatie-menu gekozen kunnen worden.

DNS server

In een dns server kunnen gegevens over netwerkdomeinennamen worden opgeslagen. Door gebruik te maken van een eigen dns server kan voor de eigen netwerkcomponent een naam gebruikt worden in plaats van het ip-adres.

LAMP server

LAMP is de aanduiding voor de combinatie "Linux Apache Mysql Php/Phython/Perl". Door deze keuze worden pakketten geïnstalleerd die nodig zijn voor het configureren van een moderne 'Apache2' webserver inclusief een 'mysql 5.0' database-server en de programmeertalen 'php5', 'python' en 'perl'.

Bij deze keuze wordt gevraagd om een wachtwoord voor de mysql-beheerder 'root' in te stellen:

mysqlroot.png

De webserver kan getest worden door in een browser 'http://ip-adres' te typen:

itworks.png
(in dit voorbeeld is 192.168.1.2 het ip-adres van de server)

Standaard toont de server internet-pagina's uit de map '/var/www/'.

De webserver kan ook worden gebruikt voor een beveiligde (https) verbinding. Het artikel Webserver met https geeft hierover meer informatie.

Mail server

Deze keuze installeert pakketten voor een 'pop3' en/of 'imap' mail server op basis van de pakketten 'postfix' en 'dovecot'.

OpenSSH server

De keuze voor een ssh server is aanbevolen voor netwerk-toegang tot de server. Via ssh kan de server vanaf een andere computer worden beheerd zodat geen eigen beeldscherm en toetsenbord meer nodig is.

OpenSSH kan ook gebruik maken van sleutels in plaats van wachtwoorden. Lees voor meer informatie het artikel over de Openssh-server.

PostGreSQL database server

PostgreSQL is een open-source object-georiënteerde database server.

Deze keuze installeert pakketten voor een printserver op basis van 'cups'. Zie ook het wiki artikel "Printer Delen"

Samba File Server

Een bestand- en print-server op basis van het 'smb' of 'cifs' protocol, speciaal voor het aansluiten van Windows computers maar ook te gebruiken vanaf een Ubuntu computer via menu Locaties → Netwerk:

netwerkomgeving.png

En op een Windows-computer is de server bereikbaar via Start → Uitvoeren:

InstallatieServerHardy/uitvoeren.png

Standaard wordt alleen de printer gedeeld.

InstallatieServerHardy/windowsnetwerk.png

Voor het delen van bestanden moet bestand '/etc/samba/smb.conf' op de server worden aangepast.

Tomcat Java Server

Tomcat voert servlets en JavaServer Pagina's (JSP) uit.

Virtual machine host

Standaard gebruikt Ubuntu de KVM software als virtualisatie techniek.

Manual package selection

Via deze optie kan met aptitude ieder ander gewenst pakket uit de Ubuntu pakketbronnen geïnstalleerd worden.

aptitude.png

Basis netwerk instelling

Het ip-adres van de server kan worden opgevraagd met de terminalopdracht:

ifconfig

Standaard staat de server ingesteld als DHCP-client. Via het DHCP protocol zal het netwerk worden geconfigureerd. Voor een server is het vaak handiger om een vaste netwerk configuratie te gebruiken.

Voor het instellen van een vaste netwerk configuratie moeten de volgende parameters bekend zijn:

Een vaste netwerkconfiguratie kan gebruikt worden door het aanpassen van bestand /etc/network/interfaces.

Dit kan bijvoorbeeld met het programma nano:

sudo nano /etc/network/interfaces

Plaats een #-teken voor de regel met dhcp om het gebruik van dhcp uit te schakelen:

# iface eth0 inet dhcp

En voeg de volgende (voorbeeld) regels toe:

iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

Sla het bestand op (Ctrl-x in nano).

Ook moet een ip-adres voor een dns server worden geconfigureerd in bestand /etc/resolv.conf. Mogelijk is het juiste adres al geconfigureerd door DHCP! Pas het zonodig aan.

sudo nano /etc/resolv.conf

Zorg dat er een goede 'nameserver' regel is voor de dns server.

nameserver 192.168.1.1

Sla het bestand op en herstart het netwerk met de nieuwe configuratie:

sudo /etc/init.d/networking restart

Meer informatie

Veel meer (engelstalige) informatie is te vinden in de officiële Ubuntu Server Guide.

Vragen kunnen worden gesteld op het server-en-netwerk deel van het Nederlandstalige Ubuntu forum.


CategoryInstallatie CategoryNetwerkenEnServers

Attached Files

 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

2022-09-08 16:55