[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

<< Terug naar meeting

Raadsleden actielijst

Gelieve deze lijst niet aan te passen, zijn er wijzigingen nodig stuur dan een bericht naar <gemeenschapsraad AT ubuntu-nl DOT org>.

10 juli 2011

actiepunt
(datum/nr)

beschrijving

deadline

wie

10-06-2011/2

Wensen gemeenschap inventariseren project opstarten.

10-12-2011

Thomas

10-06-2011/3

Afronden discussie op mailinglijst over weergave algemene verschillen tussen LTS en normale uitgave op site zodat gebruikers een goede keuze kunnen maken.

10-07-2011

Ronnie

10-06-2011/4

Vragen bij Canonical of ze bezwaar hebben tegen het gebruik van de naam “Stichting ondersteuning Ubuntu-NL”.

asap

Sense → Ronnie

10-06-2011/6

Inventariseren afwezigheid tijdens de vakantie.

24-07-2011

Leoquant → Gijsbert

24-06-2011/1

Ronnie neemt contact op internationaal om als backup-loco geregistreerd te worden zodat hij de Loco taken voorlopig kan uitvoeren.

24-07-2011

Ronnie

24-06-2011/2

Regelen nieuwe LoCo reapproval datum.

Informeren bij LoCo council over geschikt moment

Ronnie

24-06-2011/4

Teams benaderen ivm. bijhouden voorgangsverslagen, overleg hierover. Lijst maken met verantwoordelijke teamleden hiervoor zodat deze voor de gemeenschapsraad te benaderen zijn.

24-07-2011

Leoquant

24-06-2011/7

Alle raadsleden brengen Gijsbert op de hoogte van hun aan- dan wel afwezigheid gedurende vakantie.

24-06-2011

Alle raadsleden

24-06-2011/8

Na de vakantie een meeting plannen voor overleg gemeenschapsraad en beheerteam.

24-07-2011

Gijsbert

10-07-2011/1

Ton Hafkamp benaderen ivm. bijhouden voortgang promotie team

24-07-2011

Thomas

10-07-2011/2

Besluit hoe te handelen bij afwezigheid leden met kernpositie opnemen in organisatiedocument

10-08-2011

Thomas

10-07-2011/3

Verzoek van de gemeenschapsraad om Ronnie voorlopig bevoegdheden LoCo contact te geven doorgeven aan Ronnie.

z.s.m.

Thomas

10-07-2011/4

Agenda meeting vooraf langslopen, topics waarbij samenwerking van belang is op het publieke deel zetten, en teams uitnodigen voor de meeting als de onderwerpen daar om vragen.

Voor iedere meeting

Gijsbert

10-07-2011/5

Agenda meetings en launchpad koppelen

24-07-2011

Thomas

10-07-2011/6

Klachten forumleden mbt. geen berichtgeving bij verwijderen post nader onderzoeken, en bespreken met forumteam.

24-07-2011

Gijsbert

10-07-2011/7

Overleg met het forumteam ivm. rust beheerteam op forum.

24-07-2011

Leoquant

10-07-2011/8

Plaatsen oproep global jam op forum

24-07-2011

RawChid

10-07-2011/8

Contact opnemen met Nijmeegse hackersclub ivm. Global Jam.

24-07-2011

Thomas

10-07-2011/9

Verantwoordelijken voor bijhouden voortgangsrapportages teams attenderen.

Voor iedere meeting

Leoquant

10-07-2011/10

Agendapunten screenen of ze zijn voorbesproken op de mailinglijst.

Voor iedere meeting

Thomas

<< Terug naar meeting


2022-09-08 16:55