[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

<< Terug naar meeting

Raadsleden actielijst

Gelieve deze lijst niet aan te passen, zijn er wijzigingen nodig stuur dan een bericht naar <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>.

10 oktober 2012

actiepunt
(datum/nr)

beschrijving

deadline

wie

Agenda meeting vooraf langslopen, topics waarbij samenwerking van belang is op het publieke deel zetten, en teams uitnodigen voor de meeting als de onderwerpen daar om vragen.

Voor iedere meeting

Gijsbert

Agendapunten screenen of ze zijn voorbesproken op de mailinglijst.

Voor iedere meeting

Thomas

De agenda van de meeting vooraf naar de mailinglijst sturen.

Voor iedere meeting

Thomas, cronjob

Verantwoordelijken voor bijhouden voortgangsrapportages teams attenderen.

10e iedere maand

Thomas, cronjob

De belangrijkste punten van de voortgangsrapportages maandelijks op de internationale rapportage te plaatsen.

Voor iedere meeting

Sense

Voortgangsrapportage maken gemeenschapsraad

Na iedere meeting

Thomas

10-11-2011/2

Roadmap controle, bijhouden.

10-12-2012

Gijsbert

10-10-2012/1

Agendapunt Stefan doorschuiveen

10-11-2012

Thomas

10-10-2012/2

Rapportage juli mwanzoteam toevoegen

10-11-2012

Leoquant

10-10-2012/3

Bijwerken contactpagina

10-11-2012

Johan

10-10-2012/4

Discussie opstarten over hoe meer inbreng gemeenschap voor wat betreft activiteiten.

10-11-2012

Thomas

10-10-2012/5

Kijken hoe de mogelijkheden die de stichting biedt om activiteiten te ondersteunen beter onder de aandacht van gemeenschapsleden gebracht kan worden. Discussie hierover, draad.

10-11-2012

leoquant

10-10-2012/6

Melden aan de stichting dat het idee om T-shirts te verkopen in samenwerking mte softwareconsulent ok is bevonden door de raad.

10-11-2012

Thomas

10-10-2012/7

Bijwerken organisatievoorstel ivm. afschaffing gemeenschapsleiding, en inkrimpen gemeenschapsraad tot 5 leden.

10-11-2012

gijsbert

10-10-2012/8

Agendapunt volgende vergadering toevoegen over reclame in Ubuntu.

10-11-2012

leoquant

<< Terug naar meeting


2022-09-08 16:55