[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 november 2011

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

Raadsdeel vergadering

Publiek deel vergadering

Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.

lijst adres: <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>

Notulen

Aanwezige raadsleden: Ronnie v.d. Crommenacker, Gijsbert, Leoquant, Johan van Dijk, Tom Wandarooze, Thomas de Graaff

Afwezige raadsleden: Sense Hofstede

1. Raadsdeel

 1. Mededelingen van de voorzitter.
  • Welkom Wanda Smile :)

 2. Actiepunten afvinken
  • Agendapunten zijn nagekeken of ze zijn voorbesproken in de mailinglist.
  • Agenda is vooraf naar de mailinglijst gestuurd.
  • Discussie op mailinglijst over voortgangsverslagen is gestart, geen respons echter.
  • Nieuws team is gevraagd om geplaatste nieuwtjes te showen, geen reactie.
  • Vraag aan nieuwsteam of teamleden op de hoogte gesteld kunnen worden van inleverpunt nieuws is gesteld, geen reactie.
  • Teams zijn gecontacteerd ivm. voor hen belangrijke onderwerpen voor hen op agenda.
  • Gijsbert blijft teams vragen om reactie op ideeën voor verbetering, actiepunt twee maanden vooruit geschoven.
  • Johan moet nog rechten prikboard regelen voor webteam, actiepunt vooruitgeschoven.
  • Aanpassen launchpad team structuur is ook doorgeschoven.
 3. Langslopen voortgang verschillende teams
  • Er zit vooruitgang in. Ronnie heeft een start gemaakt met een rapportage internationaal, ook van belang voor de herkeuring. Leoquant gaat vraagt iemand die het Engels goed beheerst om maandelijks de belangrijkste punten op de internationale rapportage te plaatsen.
 4. Roadmap bijhouden
  • Wanda gaat in de toekomst iedere drie maanden de Roadmap bijhouden. Leoquant en Mwanzo gaan hierbij helpen.
 5. Faciliteert Ubuntu-NL het verwerven van donaties voor de stichting?
  • Ja. Er wordt nog gekeken hoe dit precies gaat gebeuren.

2. Publieke deel

 1. Evaluatie verkiezingen
  • De voorgestelde punten zijn akkoord om een volgende keer uit te voeren.
   • Teamleiders vragen het binnen hun team nog te bespreken dat er een verkiezing aankomt.
   • Meer promotie, bijvoorbeeld een banner met afteller boven de site, forum e.d.
   • Voorlichtingsmoment op irc
   • Handleiding hoe te stemmen.
   • Kandidaten en organisatoren plaatsen berichten op planet.
  • Sense wordt gevraagd of hij zich (met hulp van anderen) wil inzetten voor een handleiding/workflow/draaiboek voor de verkiezingen.
 2. Openbaar / besloten stemmen gemeenschapsraad?
  • De besluitvorming over het wel of niet toekennen van stemrecht door de gemeenschapsraad gaat niet openbaar gebeuren.
 3. Bij verkiezingen voor de gemeenschapsraad een plek waar leden met kandidaten in discussie kunnen gaan?
  • Er is besloten dat openbare discussies met kandidaten niet georganiseerd worden.
 4. Kunnen teams direct bij de stichting aankloppen voor ondersteuning, of via de raad?
  • Er is een ander voorstel gedaan door Leoquant:
   • Model stedehouder uit de openbare mailinglist: “Volgens mij is het nu zaak een samenwerkingsovereenkomst te sluiten tussen de stichting en gemeenschapsraad over de allocatie van de middelen (procedures, besluitvorming, verantwoording). Ik kan mij voorstellen (zou ik een voorstander van zijn) dat de gemeenschapsraad jaarlijks (edit: of halfjaarlijks) een plan met begroting voorlegt aan de stichting, met daarnaast ruimte voor onverwachte zaken.”
   • Gezien dit nieuwe voorstel enige overweging vraagt is besloten het agendapunt naar de volgende vergadering door te schuiven.
 5. Bestuur stichting als team in Ubuntu-NL, of buiten Ubuntu-NL?
  • Er is besloten het bestuur van de stichting geen team in Ubuntu-NL te laten zijn. Thomas zal het launchpad account onder Ubuntu-NL verwijderen.
  • De stichting mag wel gebruik blijven maken van de Ubuntu-NL wiki en mailinglijst.
  • Er wordt een overleg geplanned tussen gemeenschapsraad en stichting.
 6. Publiek deel vergadering toegankelijker maken.
  • Er wordt een poll gemaakt om gemeenschapsleden te vragen of er behoefte is aan een aparte maandelijkse meeting los van die van de gemeenschapsraad.

3. Wvttk.

 1. Wie gaat er over de vormgeving van de website?
  • Er zijn verschillende mogelijkheden om hier mee om te gaan. Thomas start een discussie draad op de mailinglijst van de raad, en plaatst een agendapunt voor de volgende bijeenkomst van de raad.
 2. Leoquant
  • Leoquant vind het vervelend dat hij niet bij IRL meetings aanwezig kan zijn. Wellicht de volgende irl meeting bij Leoquant thuis?

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen


2022-09-08 16:55