[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 24 juli 2011

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

Raadsdeel

Tijdens dit deel van de vergadering kunnen alleen gemeenschapsraadsleden praten.

agendapunt

beschrijving

ingebracht door

link

0

Mededelingen van de voorzitter.

Sense Hofstede

1

Actiepunten afvinken

Thomas de Graaff

2

Organisatie schema aanpassen

Gijsbert

Alleen gemeenschapsleden kunnen punten op de agenda zetten.

Toelichting agendapunten raadsdeel

agendapunt

toelichting

door

1

Iedere vergadering worden er actiepunten bijgehouden die een deadline krijgen. In dit punt worden actiepunten nagelopen om te kijken of deze uitgevoerd zijn. Is dat niet het geval, en is de deadline verlopen, dan wordt gekeken wat de reden is, en of er alsnog actie ondernomen dient te worden.

Thomas de Graaff

2

Ik was laats een beetje aan het rond kijken op de site, daar kwam ik een verouderd organisatie schema tegen. Ongetwijfeld zullen er meer verouderde zaken op staan. Welk team is hier verantwoordelijk voor? En is het de bedoeling dat dit op korte termijn aangepast wordt, i.v.m. de Loco reapproval?

Gijsbert

2

Goed punt. Ik heb inmiddels op de reapproval pagina een organisatieschema gezet.
https://wiki.ubuntu.com/DutchTeamApprovalApplication

Thomas de Graaff

Publiek deel

Dit is het openbare deel van de vergadering. Iedereen kan meepraten, maar de alleen de gemeenschapsraadsleden stemmen.

agendapunt

beschrijving

ingebracht door

link

1

Iedereen kan een punt aan de agenda toevoegen, maar het moet gesteund worden door een gemeenschapsraadslid.

Toelichting agendapunten Publiek deel

agendapunt

toelichting

Ingebracht door:

Gesteund door:

1

2

Notulen

Aanwezige raadsleden: Ronnie van den Crommenacker, Johan van Dijk, Gijsbert, Thomas de Graaff

Afwezige raadsleden: Sense Hofstede, Keimpe de Jong, leoquant

Raadsdeel

 1. Actiepunten afvinken, punten die niet afgerond zijn, dan wel toelichting verdienen:
  • Leoquant: Teams benaderen ivm. bijhouden voortgangsverslagen, overleg hierover. Lijst maken met verantwoordelijke teamleden hiervoor zodat deze voor de gemeenschapsraad te benaderen zijn.
   • Vooruitgeschoven naar de volgende meeting ivm. afwezigheid leoquant
  • Gijsbert: Na de vakantie een meeting plannen voor overleg gemeenschapsraad en beheerteam.
   • Doorgeschoven naar de volgende vergadering, er was nog geen duidelijke afspraak met de leden van het beheerteam dat ze aanwezig kunnen zijn op een bepaalde datum.
  • Ronnie: Afronden discussie op mailinglijst over weergave algemene verschillen tussen LTS en normale uitgave op site zodat gebruikers een goede keuze kunnen maken.
   • Ronnie neemt contact op met het webteam om te overleggen over het aanpassen van de website
  • Ronnie: Vragen bij Canonical of ze bezwaar hebben tegen het gebruik van de naam Stichting ondersteuning Ubuntu-NL.
   • gedaan, nog geen antwoord. Als er over twee weken nog geen antwoord is neemt Ronnie contact op via irc.
  • Ronnie: Regelen nieuwe LoCo reapproval datum.

   • Advies van JanC is om eerst informeel te polsen bij de community council alvorens op te gaan. Voorlopig is het aanvragen van de approval vooruitgeschoven naar 10 september.
 2. Organisatie schema aanpassen
  • Thomas neemt contact op met het webteam voor 10 september om te overleggen wat er mogelijk is om de website up to date te krijgen. Ook ivm. mankracht en taken webteam.

Wat er verder nog ter tafel kwam:

 1. Ronnie als nieuw LoCo contactpersoon, en Thomas als voorzitter vergaderingen ter vervanging van Sense

  • De gemeeschapsraad is akkoord dat Ronnie de positie als LoCo contactpersoon overneemt van Sense, en dat Thomas de taak als voorzitter van vergaderingen overneemt van Sense.

 2. Vervanging afwezige raadsleden Sense en Keimpe de Jong
  • Gijsbert neemt contact op met Keimpe de Jong om te polsen waarom hij afwezig is, en of/wanneer hij zijn taken als raadslid weer kan oppakken. De volgende vergadering wordt er gestemd over vervanging van Sense als raadslid, en eventueel als dat nodig is de vervanging van Keimpe.

Publieke deel

Geen agendapunten.

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen


2022-09-08 16:55