[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Meeting started by Thomas_de_Graaff at 18:00:52 UTC. The full logs are available at http://mootbot.libertus.co.uk/ubuntu-nl-meeting/2011/ubuntu-nl-meeting.2011-07-10-18.00.log.html .

Meeting summary

LINK: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Meetings/Meeting20110710/VoortgangTeams (Thomas_de_Graaff, 18:20:25) ACTION: Thomas_de_Graaff Ton Hafkamp benaderen ivm. bijhouden voortgang promotie team (Thomas_de_Graaff, 18:22:46)

ACTION: Thomas_de_Graaff gaat het opnemen in het organisatievoorstel oid. zodat het bewaard blijft. (Thomas_de_Graaff, 18:32:02) ACTION: Thomas geeft het verzoek van de gemeenschapsraad door aan Ronnie zodat hij dit neer kan leggen bij de juiste personen internationaal. (Thomas_de_Graaff, 18:34:45)

LINK: http://loco.ubuntu.com/meetings/ (leoquant, 18:36:32) ACTION: gijsbert gaat uitvoering geven aan het voorstel voor betrekken teams e.d. (Thomas_de_Graaff, 18:38:35) ACTION: Agenda irc meeting raad koppelen aan launchpad meetings (Thomas_de_Graaff, 18:41:46)

LINK: https://bugs.launchpad.net/ubuntu-nl-website/+bug/736045 (johanvd, 18:47:41) LINK: http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/nieuwe-server-ubuntu-nl/msg744546/#msg744546 (johanvd, 18:48:26) ACTION: gijsbert gaat klachten na, en bespreekt deze met het forumteam (Thomas_de_Graaff, 18:55:37)

LINK: https://launchpad.net/ubuntu-nl-website/ (leoquant, 19:00:05) LINK: http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/de-website-code-bugs-support-requests/ (leoquant, 19:00:17) ACTION: leoquant overlegt met het forumteam zodat rust voor het beheerteam er komt. (Thomas_de_Graaff, 19:04:14)

LINK: http://loco.ubuntu.com/events/global/1011/detail/ (Thomas_de_Graaff, 19:05:42) ACTION: RawChid plaatst oproep global jam (Thomas_de_Graaff, 19:09:34) ACTION: Thomas_de_Graaff neemt contact op met hackersclub Nijmegen (Thomas_de_Graaff, 19:09:54)

LINK: http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/community-server/ (leoquant, 19:19:08) LINK: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Meetings/ListMaandelijkseVoortgang (Thomas_de_Graaff, 19:31:31) LINK: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Meetings/Meeting20110110/VoortgangTeams?action=raw (RawChid, 19:37:41) ACTION: leoquant stuurt verantwoordelijken voor bijhouden voortgang teams maandelijks een bericht voor de vergadering. (Thomas_de_Graaff, 19:38:02) ACTION: Thomas_de_Graaff gaat voor de vergadering topics screenen of ze voorbesproken zijn op de discussielijst. Zo niet, verwijderen. (Thomas_de_Graaff, 19:41:54)

Meeting ended at 19:43:30 UTC.

Votes

Action items

Action items, by person

* **UNASSIGNED**

People present (lines said)

Full Log

  1 18:00:52 <Thomas_de_Graaff> #startmeeting
  2 18:00:52 <meetingology> Meeting started Sun Jul 10 18:00:52 2011 UTC. The chair is Thomas_de_Graaff. Information about MeetBot at http://wiki.ubuntu.com/AlanBell.
  3 18:00:52 <meetingology> Useful Commands: #topic #action #link #idea #voters #vote #chair #action #agreed #help #info #endmeeting.
  4 18:00:53 <gijsbert> Ok
  5 18:00:58 <Thomas_de_Graaff> #chair leoquant
  6 18:00:58 <meetingology> Current chairs: Thomas_de_Graaff leoquant
  7 18:01:13 <Thomas_de_Graaff> #topic 0 Mededelingen van de voorzitter.
  8 18:01:13 <meetingology> TOPIC: 0 Mededelingen van de voorzitter.
  9 18:01:23 <Thomas_de_Graaff> Welkom iedereen bij deze vergadering. Het eerste deel van de vergadering spreken alleen de raadsleden. Heb je dringend iets in te brengen dat niet kan wachten tot het publieke deel van de vergadering, en ben je geen raadslid, vraag dan netjes het woord.
 10 18:01:23 <Thomas_de_Graaff> Het publieke deel van de vergadering daar kan iedereen meepraten. Alleen de raadsleden stemmen, zowel in het raadsdeel als het publieke deel van de vergadering.
 11 18:01:38 <Thomas_de_Graaff> Laten we nu beginnen met het raadsdeel van de vergadering.
 12 18:01:38 <Thomas_de_Graaff> Kunnen alle aanwezige raadsleden even hun hand op steken?
 13 18:01:48 <Thomas_de_Graaff> o/
 14 18:01:51 <johanvd> o/
 15 18:01:54 <gijsbert> 0/
 16 18:01:58 <leoquant> o/
 17 18:02:11 <johanvd> \\o
 18 18:02:35 <Thomas_de_Graaff> we missen ronnie, undifined en sense?
 19 18:02:56 <gijsbert> ja
 20 18:02:58 <Thomas_de_Graaff> Ik ga even bellen..
 21 18:03:37 <Thomas_de_Graaff> of hebben er zich mensen afgemeld?
 22 18:04:01 <gijsbert> niet dat ik weet
 23 18:06:55 <Thomas_de_Graaff> ik loop even actielijst door met ronnie
 24 18:09:16 <Thomas_de_Graaff> Ok, undifined kan ik niet bereiken, en Ronnie was het vergeten.
 25 18:09:32 <Thomas_de_Graaff> Is er nog iemand met een dringende mededeling voordat we overgaan naar de agenda?
 26 18:09:50 <Thomas_de_Graaff> #topic 1 Actiepunten afvinken
 27 18:09:50 <meetingology> TOPIC: 1 Actiepunten afvinken
 28 18:10:00 <Thomas_de_Graaff> Geef het aan als je actiepunt afgevinkt mag, of hoe het er mee staat als deze niet afgevinkt kan worden.
 29 18:10:12 <Thomas_de_Graaff> Thomas: Contact opnemen met Dennis.
 30 18:10:12 <Thomas_de_Graaff> Afgerond?
 31 18:10:13 <Thomas_de_Graaff> Dennis gaf aan dat Sebastian het overzetten prima heeft gedaan, hij heeft de nieuwe server nog nagekeken, maar het was allemaal in orde. Dennis heeft ook toegang tot de server, mocht het nodig zijn, kan hij bijspringen.
 32 18:10:24 <Thomas_de_Graaff> Thomas: Wensen gemeenschap inventariseren project opstarten.
 33 18:10:24 <Thomas_de_Graaff> Afgerond?
 34 18:10:24 <Thomas_de_Graaff> Zodra er tijd voor is wordt dat opgepakt.
 35 18:10:32 <Thomas_de_Graaff> Ronnie: Afronden discussie op mailinglijst over weergave algemene verschillen tussen LTS en normale uitgave op site zodat gebruikers een goede keuze kunnen maken.
 36 18:10:32 <Thomas_de_Graaff> Afgerond?
 37 18:10:45 <Thomas_de_Graaff> Is niet gebeurt, wordt doorgeschoven naar de volgende keer.
 38 18:10:57 <Thomas_de_Graaff> Ronnie: Vragen bij Cannonical of ze bezwaren hebben tegen het gebruik van de naam "Stichting ondersteuning Ubuntu�-NL�.
 39 18:10:57 <Thomas_de_Graaff> Afgerond?
 40 18:11:23 <Thomas_de_Graaff> Niet afgerond, Ronnie moet eerst LoCo 'rechten' hebben internationaal om dingen namens Ubuntu-NL te regelen.
 41 18:11:34 <Thomas_de_Graaff> Gijsbert: Inventariseren afwezigheid tijdens de vakantie.
 42 18:11:35 <Thomas_de_Graaff> Afgerond?
 43 18:12:04 <Thomas_de_Graaff> ping gijsbert
 44 18:12:12 <leoquant> gijsbert ik heb geen overzicht
 45 18:12:35 <gijsbert> Nee, ik heb tot nu toe alleen van Thomas bericht gekregen, dus als de andere heren ook een mail sturen.
 46 18:12:59 <Thomas_de_Graaff> Ok, dan schuiven we dit actiepunt verder naar de volgende vergadering.
 47 18:13:10 <Thomas_de_Graaff> Ronnie: Regelen nieuwe LoCo reapproval datum.
 48 18:13:10 <Thomas_de_Graaff> Afgerond?
 49 18:13:27 <Thomas_de_Graaff> Niet afgerond. Idem, eerst LoCo vertegenwoordiger rechten nodig.
 50 18:13:38 <Thomas_de_Graaff> Thomas: Agendapunt plaatsen voor de gemeenschapsraad om de voortgangsverslagen van de teams na te lopen.
 51 18:13:38 <Thomas_de_Graaff> Afgerond?
 52 18:13:38 <Thomas_de_Graaff> Ja.
 53 18:13:47 <Thomas_de_Graaff> Leoquant: Teams benaderen ivm. bijhouden voorgangsverslagen, overleg hierover. Lijst maken met verantwoordelijke teamleden hiervoor zodat deze voor de gemeenschapsraad te benaderen zijn.
 54 18:13:48 <Thomas_de_Graaff> Afgerond?
 55 18:14:07 <leoquant> teams via forums aangeschreven
 56 18:14:22 <leoquant> -mwanzo, -forumteam klaar
 57 18:14:31 <leoquant> rest geen reacties
 58 18:14:58 <Thomas_de_Graaff> Ok, zullen we dat verder bespreken als punt dat verder ter tafel komt aan het einde?
 59 18:15:02 <leoquant> geen verantwoordelijke contactenpersonen gemaakt behalve voor mwanzo
 60 18:15:35 <leoquant> uh wacht
 61 18:15:44 <Thomas_de_Graaff> ja?
 62 18:15:47 <leoquant> promotie team ook aardig bij
 63 18:16:04 <Thomas_de_Graaff> Ok. :)
 64 18:16:13 <Thomas_de_Graaff> Thomas: Reapproval pagina updaten, hiervoor de juiste mensen benaderen.
 65 18:16:13 <Thomas_de_Graaff> Afgerond?
 66 18:16:13 <Thomas_de_Graaff> Ja: https://wiki.ubuntu.com/DutchTeamApprovalApplication
 67 18:16:15 <leoquant> maar er lopen 2 dingen door elkaar
 68 18:16:33 <leoquant> de reapproval en de voortgangsvetgaderingen per team
 69 18:16:53 <leoquant> het laatste dienst het eerste uiteraard
 70 18:16:58 <leoquant> -s
 71 18:17:17 <Thomas_de_Graaff> voortgangsrapporten maken bespreken we straks aan het einde nog. Daar moet wel iets mee gebeuren zodat het gebeurt.
 72 18:17:21 <Thomas_de_Graaff> Thomas: Contact opnemen met Jan Stedehouder ivm. advies doel gelden bij opheffing stichting.
 73 18:17:21 <Thomas_de_Graaff> Afgerond: Ja, Jan Stedehouder gaf als advies om niet een specifieke organisatie vast te leggen, maar om het doel meer algemeen te omschrijven. Bijvoorbeeld een Open Source gemeenschap. Dan kunnen bestuursleden bij opheffing invullen waar binnen deze grenzen de gelden dan heen kunnen.
 74 18:17:44 <Thomas_de_Graaff> Alle raadsleden: Alle raadsleden brengen Gijsbert op de hoogte van hun aan- dan wel afwezigheid gedurende vakantie.
 75 18:17:44 <Thomas_de_Graaff> Afgerond?
 76 18:17:52 <Thomas_de_Graaff> Niet dus, zie punt Gijsbert
 77 18:18:08 <Thomas_de_Graaff> Iedereen graag doorgeven voor de volgende keer!
 78 18:18:20 <gijsbert> Nee, alleen van jou bericht gehad.
 79 18:18:20 <Thomas_de_Graaff> Gijsbert: Na de vakantie een meeting plannen voor overleg gemeenschapsraad en beheerteam.
 80 18:18:20 <Thomas_de_Graaff> Afgerond?
 81 18:18:37 <leoquant> gijsbert, ik ben augustus weg.......
 82 18:18:56 <gijsbert> Nee, ik wil begin september een meeting plannen
 83 18:19:28 <Thomas_de_Graaff> Het lijkt me verstandig dat zo vlot mogelijk te doen, want voor je het weet zijn er mensen op vakantie..
 84 18:19:47 <gijsbert> Ok
 85 18:19:59 <Thomas_de_Graaff> Schrijf ik 'm op voor de volgende meeting weer.
 86 18:20:07 <gijsbert> goed
 87 18:20:16 <Thomas_de_Graaff> #topic 2 Langslopen voortgang van de verschillende teams
 88 18:20:16 <meetingology> TOPIC: 2 Langslopen voortgang van de verschillende teams
 89 18:20:25 <Thomas_de_Graaff> http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Meetings/Meeting20110710/VoortgangTeams
 90 18:20:50 <Thomas_de_Graaff> Iedereen even de voortgang doornemen....
 91 18:21:19 <Thomas_de_Graaff> Het forumteam is goed bezig. :)
 92 18:21:51 <Thomas_de_Graaff> Iemand nog iets op te merken over de voortgang?
 93 18:22:05 <johanvd> iets meer input van de verschillende teams graag :)
 94 18:22:07 <leoquant> oh, het irc team is ook niet benaderd door mij
 95 18:22:20 <leoquant> is dat er effectief?
 96 18:22:32 <Thomas_de_Graaff> Ik zal Ton Hafkamp benaderen ivm. bijhouden voortgang promotie team
 97 18:22:45 <leoquant> docu is stil ook
 98 18:22:46 <Thomas_de_Graaff> #action Thomas_de_Graaff Ton Hafkamp benaderen ivm. bijhouden voortgang promotie team
 99 18:22:46 * meetingology Thomas_de_Graaff Ton Hafkamp benaderen ivm. bijhouden voortgang promotie team
 100 18:23:02 <gijsbert> Vertaalteam?
 101 18:23:33 <Thomas_de_Graaff> Geen idee dus wat de andere teams hebben gedaan.
 102 18:23:38 <Thomas_de_Graaff> Verder dan maar.
 103 18:23:59 <Thomas_de_Graaff> #topic 3 Hoe in de toekomst om te gaan met leden met langdurige afwezigheid, onbereikbaarheid van leden met een kerntaak binnen Ubuntu-NL?
 104 18:23:59 <meetingology> TOPIC: 3 Hoe in de toekomst om te gaan met leden met langdurige afwezigheid, onbereikbaarheid van leden met een kerntaak binnen Ubuntu-NL?
 105 18:24:07 <leoquant> gijsbert ze zijn allemaal op de hoogte gebracht dus
 106 18:24:12 <Thomas_de_Graaff> Voorstel:
 107 18:24:12 <Thomas_de_Graaff> - Na een maand afwezigheid zonder overleg wordt er permanente vervanging gezocht.
 108 18:24:12 <Thomas_de_Graaff> - Is de afwezigheid in overleg, dan wordt bij afwezigheid tot 3 maanden tijdelijke vervanging gezocht, is iemand langer afwezig dan 3 maanden, dan wordt er permanente vervanging gezocht.
 109 18:24:32 <Thomas_de_Graaff> Wil iemand iets zeggen hierover? (graag!)
 110 18:24:57 <leoquant> moeilijk en gevoelig onderwerp
 111 18:25:17 <Thomas_de_Graaff> (ps. het gaat niet over Sense nu, zo'n voorstel is voor de toekomst!)
 112 18:25:39 <gijsbert> Lijkt mij goed, Thomas. Je kan toch niet blijven wachten.
 113 18:25:39 <leoquant> voor een organisatie heb je wel zoiets nodig
 114 18:25:45 <johanvd> die 3 maanden zou ik niet als harde grens stellen. in overleg moet iets langer ook mogelijk kunnen zijn
 115 18:26:11 <leoquant> alleen we zijn een vrijwilligersorganisatie
 116 18:26:14 <gijsbert> Tijdens overleg ok, Johanvd
 117 18:26:33 <leoquant> ik zou overleg over afwezigheid op prijs stellen
 118 18:26:36 <Thomas_de_Graaff> - Is de afwezigheid in overleg, dan wordt bij afwezigheid tot 3 maanden tijdelijke vervanging gezocht, is iemand langer afwezig dan 3 maanden, dan wordt er in overleg permanente vervanging gezocht.
 119 18:26:38 <Thomas_de_Graaff> Zo beter?
 120 18:27:20 <gijsbert> Vrijwillig ok, maar dat brengt ook verplichtingen met zich mee.
 121 18:27:28 <johanvd> Thomas_de_Graaff, prima
 122 18:27:29 <leoquant> Thomas_de_Graaff, sommige functies kunnen niet wachten feitelijk
 123 18:28:01 <Thomas_de_Graaff> Het zijn uitgangspunten, als de praktijk sneller ingrijpen nodig maakt, dan moet dat natuurlijk gebeuren.
 124 18:28:15 <leoquant> we hebben gelukkig een vice loco vertegenwoordiger
 125 18:28:29 <Thomas_de_Graaff> Zo'n regel heeft als bedoeling dat je niet oneindig gaat zitten wachten.
 126 18:28:41 <leoquant> prima Thomas_de_Graaff
 127 18:29:05 <Thomas_de_Graaff> Vice LoCo is in de praktijk wat lastiger dan in theorie. Ik begreep van Ronnie dat het internationaal niet zo makkelijk is om langs het LoCo contact heen dingen te regelen.
 128 18:29:44 <Thomas_de_Graaff> Ok, zullen we stemmen over het aangepaste voorstel (overleg bij langer dan drie maanden)?
 129 18:29:46 <leoquant> heeft het met "rechten" te maken las ik?
 130 18:30:40 <Thomas_de_Graaff> Nou, rechten is misschien wat zwaar, maar hij is niet officieel vice loco oid. Er wordt vanuitgegaan dat het LoCo bepaalde zaken regelt geloof ik. Maar Ronnie moet dat maar eens goed uitzoeken.
 131 18:31:08 <Thomas_de_Graaff> #vote Voorstel beperken afwezigheid leden met kerntaken aannemen.
 132 18:31:08 <meetingology> Please vote on: Voorstel beperken afwezigheid leden met kerntaken aannemen.
 133 18:31:08 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)
 134 18:31:12 <Thomas_de_Graaff> +1
 135 18:31:12 <meetingology> +1 received from Thomas_de_Graaff
 136 18:31:19 <leoquant> +1
 137 18:31:19 <meetingology> +1 received from leoquant
 138 18:31:21 <gijsbert> Als het Loco contact langere tijd niet beschikbaar is, moet hij/zij een ander voordragen?
 139 18:31:28 <gijsbert> +1
 140 18:31:28 <meetingology> +1 received from gijsbert
 141 18:31:32 <johanvd> +1
 142 18:31:32 <meetingology> +1 received from johanvd
 143 18:31:39 <Thomas_de_Graaff> #endvote
 144 18:31:39 <meetingology> Voting ended on: Voorstel beperken afwezigheid leden met kerntaken aannemen.
 145 18:31:39 <meetingology> Votes for:4 Votes against:0 Abstentions:0
 146 18:31:39 <meetingology> Motion carried
 147 18:31:46 <Thomas_de_Graaff> Ok, aangenomen.
 148 18:32:02 <Thomas_de_Graaff> #action Thomas_de_Graaff gaat het opnemen in het organisatievoorstel oid. zodat het bewaard blijft.
 149 18:32:02 * meetingology Thomas_de_Graaff gaat het opnemen in het organisatievoorstel oid. zodat het bewaard blijft.
 150 18:32:33 <Thomas_de_Graaff> Voor nu zou ik graag voorstellen dat de gemeenschapsraad internationaal Ronnie voordraagt om voorlopig de taken van Sense over te nemen.
 151 18:33:10 <Thomas_de_Graaff> #vote Internationaal verzoek Ronnie als voorlopige LoCo vertegenwoordiger aan te nemen door de gemeenschapsraad.
 152 18:33:10 <meetingology> Please vote on: Internationaal verzoek Ronnie als voorlopige LoCo vertegenwoordiger aan te nemen door de gemeenschapsraad.
 153 18:33:10 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)
 154 18:33:14 <Thomas_de_Graaff> +1
 155 18:33:14 <meetingology> +1 received from Thomas_de_Graaff
 156 18:33:16 <johanvd> +1
 157 18:33:16 <meetingology> +1 received from johanvd
 158 18:33:31 <gijsbert> +1
 159 18:33:31 <meetingology> +1 received from gijsbert
 160 18:34:09 <Thomas_de_Graaff> leoquant, ?
 161 18:34:12 <leoquant> +1
 162 18:34:13 <meetingology> +1 received from leoquant
 163 18:34:17 <Thomas_de_Graaff> #endvote
 164 18:34:17 <meetingology> Voting ended on: Internationaal verzoek Ronnie als voorlopige LoCo vertegenwoordiger aan te nemen door de gemeenschapsraad.
 165 18:34:17 <meetingology> Votes for:4 Votes against:0 Abstentions:0
 166 18:34:17 <meetingology> Motion carried
 167 18:34:45 <Thomas_de_Graaff> #action Thomas geeft het verzoek van de gemeenschapsraad door aan Ronnie zodat hij dit neer kan leggen bij de juiste personen internationaal.
 168 18:34:45 * meetingology Thomas geeft het verzoek van de gemeenschapsraad door aan Ronnie zodat hij dit neer kan leggen bij de juiste personen internationaal.
 169 18:34:57 <Thomas_de_Graaff> #topic 4 Publieke onderdeel vergadering meer prioriteit geven?
 170 18:34:57 <meetingology> TOPIC: 4 Publieke onderdeel vergadering meer prioriteit geven?
 171 18:35:08 <Thomas_de_Graaff> Het is belangrijk dat de gemeenschapsraad goed samenwerkt met de verschillende teams en de rest van de gemeenschap. In eerste instantie hebben we als gemeenschapsraad veel in het raadsdeel besproken. Dat is logisch, want het is makkelijker te managen als je met een kleinere groep overlegt. Nu we als raad wat steviger in onze schoenen staan is het misschien zaak om de andere teams en gemeenschap meer te betrekken.
 172 18:35:18 <Thomas_de_Graaff> Voorstel:
 173 18:35:18 <Thomas_de_Graaff> - Als uitgangspunt alle onderwerpen waarbij in de uitvoering samenwerking van belang is, op de publieke agenda plaatsen.
 174 18:35:18 <Thomas_de_Graaff> - Actief teams op welke de onderwerpen van betrekking zijn uitnodigen om de meetings bij te wonen.
 175 18:35:29 <Thomas_de_Graaff> Wat zeggen jullie daar van?
 176 18:35:36 <leoquant> goed idee
 177 18:35:55 <Thomas_de_Graaff> Nog toevoegingen, of wijzigingen?
 178 18:36:05 <Thomas_de_Graaff> Of kunnen we er over stemmen?
 179 18:36:07 <gijsbert> Als teams bertrokken zijn, zeker doen.
 180 18:36:15 <johanvd> goed idee
 181 18:36:28 <Thomas_de_Graaff> Ok, stemmen nog even voor de bot dan. ;)
 182 18:36:32 <leoquant> http://loco.ubuntu.com/meetings/
 183 18:36:39 <leoquant> er bij gezet daar
 184 18:36:45 <Thomas_de_Graaff> #vote Voorstel aannemen voor betrekken overige teams.
 185 18:36:45 <meetingology> Please vote on: Voorstel aannemen voor betrekken overige teams.
 186 18:36:45 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)
 187 18:36:47 <Thomas_de_Graaff> +1
 188 18:36:47 <meetingology> +1 received from Thomas_de_Graaff
 189 18:36:49 <leoquant> +1
 190 18:36:49 <meetingology> +1 received from leoquant
 191 18:36:50 <gijsbert> +1
 192 18:36:50 <meetingology> +1 received from gijsbert
 193 18:36:51 <johanvd> +1
 194 18:36:51 <meetingology> +1 received from johanvd
 195 18:36:55 <Thomas_de_Graaff> #endvote
 196 18:36:55 <meetingology> Voting ended on: Voorstel aannemen voor betrekken overige teams.
 197 18:36:55 <meetingology> Votes for:4 Votes against:0 Abstentions:0
 198 18:36:55 <meetingology> Motion carried
 199 18:37:28 <Thomas_de_Graaff> Wie wil dit op zich nemen als taak? (contact opnemen met teams als er topics die hun aangaan op de agenda komen)
 200 18:37:59 <Thomas_de_Graaff> En controleren of onderwerpen niet onterecht op het raadsdeel komen.
 201 18:38:06 <gijsbert> Wil ik wel doen
 202 18:38:12 <Thomas_de_Graaff> Ok, thx. :)
 203 18:38:20 <leoquant> Thomas_de_Graaff, zie http://loco.ubuntu.com/meetings/ en gijs
 204 18:38:31 <leoquant> men kan punten daar bijdragen
 205 18:38:35 <Thomas_de_Graaff> #action gijsbert gaat uitvoering geven aan het voorstel voor betrekken teams e.d.
 206 18:38:35 * meetingology gijsbert gaat uitvoering geven aan het voorstel voor betrekken teams e.d.
 207 18:39:32 <Thomas_de_Graaff> Idd.
 208 18:40:21 <Thomas_de_Graaff> Je bedoel dat je melding van punten kan maken op de agenda van de meetings van teams?
 209 18:40:49 <leoquant> ja de raad stond nooit op die lijst Thomas_de_Graaff
 210 18:41:04 <leoquant> nu is het enkel linken naar de goede agenda
 211 18:41:28 <Thomas_de_Graaff> Ok, daar ga ik wat aan doen.
 212 18:41:46 <Thomas_de_Graaff> #action Agenda irc meeting raad koppelen aan launchpad meetings
 213 18:41:46 * meetingology Agenda irc meeting raad koppelen aan launchpad meetings
 214 18:41:46 <leoquant> volgens mij is het zo gemaakt dat er punten toegevoegd kunnen worden
 215 18:41:55 <Thomas_de_Graaff> Volgende punt?
 216 18:42:17 <Thomas_de_Graaff> #topic 5 Promotie vacatures BIT akkoord?
 217 18:42:17 <meetingology> TOPIC: 5 Promotie vacatures BIT akkoord?
 218 18:42:27 <Thomas_de_Graaff> Op de mailinglijst heeft niemand bezwaar aangetekend, maar er is nog geen formeel besluit over genomen. Hierbij dus.
 219 18:42:36 <Thomas_de_Graaff> #vote Is het voorstel om door BIT gehoste banner door te linken naar vacaturepagina's van bit akkoord?
 220 18:42:36 <meetingology> Please vote on: Is het voorstel om door BIT gehoste banner door te linken naar vacaturepagina's van bit akkoord?
 221 18:42:36 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)
 222 18:42:39 <Thomas_de_Graaff> +1
 223 18:42:39 <meetingology> +1 received from Thomas_de_Graaff
 224 18:42:45 <gijsbert> +1
 225 18:42:45 <meetingology> +1 received from gijsbert
 226 18:42:47 <johanvd> +1
 227 18:42:47 <meetingology> +1 received from johanvd
 228 18:43:13 <leoquant> +1
 229 18:43:13 <meetingology> +1 received from leoquant
 230 18:43:20 <Thomas_de_Graaff> #endvote
 231 18:43:20 <meetingology> Voting ended on: Is het voorstel om door BIT gehoste banner door te linken naar vacaturepagina's van bit akkoord?
 232 18:43:20 <meetingology> Votes for:4 Votes against:0 Abstentions:0
 233 18:43:20 <meetingology> Motion carried
 234 18:43:39 <Thomas_de_Graaff> We zitten wat krap in de tijd.. dus we gaan even vaart maken als het nog sneller kan..
 235 18:43:48 <Thomas_de_Graaff> #topic 6 Bestuursleden stichting
 236 18:43:48 <meetingology> TOPIC: 6 Bestuursleden stichting
 237 18:43:56 <Thomas_de_Graaff> Er zijn vier kandidaten bestuurslid voor de nog op te richten stichting ter ondersteuning van Ubuntu-NL: Rob Snelders, Alex de Haan, Ton Hafkamp en Thomas de Graaff.
 238 18:43:57 <Thomas_de_Graaff> Als er niemand bezwaar heeft kunnen we wat mij betreft in een keer stemmen over alle vier kandidaten?
 239 18:44:16 <Thomas_de_Graaff> Of wil iemand nog meer informatie over de candidaten?
 240 18:44:22 <Thomas_de_Graaff> c=k
 241 18:44:41 <Thomas_de_Graaff> #vote De vier kandidaten zijn als toekomstig bestuurslid/oprichter akkoord.
 242 18:44:41 <meetingology> Please vote on: De vier kandidaten zijn als toekomstig bestuurslid/oprichter akkoord.
 243 18:44:41 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)
 244 18:44:44 <Thomas_de_Graaff> +1
 245 18:44:44 <meetingology> +1 received from Thomas_de_Graaff
 246 18:44:52 <leoquant> +1
 247 18:44:52 <meetingology> +1 received from leoquant
 248 18:44:56 <johanvd> +1
 249 18:44:56 <meetingology> +1 received from johanvd
 250 18:45:07 <gijsbert> +1
 251 18:45:07 <meetingology> +1 received from gijsbert
 252 18:45:13 <Thomas_de_Graaff> #endvote
 253 18:45:13 <meetingology> Voting ended on: De vier kandidaten zijn als toekomstig bestuurslid/oprichter akkoord.
 254 18:45:13 <meetingology> Votes for:4 Votes against:0 Abstentions:0
 255 18:45:13 <meetingology> Motion carried
 256 18:45:21 <Thomas_de_Graaff> #topic 7 Melding bij verwijdering posten en/of avatars
 257 18:45:21 <meetingology> TOPIC: 7 Melding bij verwijdering posten en/of avatars
 258 18:45:29 <Thomas_de_Graaff> Gijsbert: "Ik hoor van diverse mensen dat er zomaar posten of/en avatars verwijderd zijn zonder berichtgeving. Of iets terecht of terecht verwijderd word, is niet zozeer het probleem, maar wel dat er geen berichtje wordt gestuurd."
 259 18:45:29 <Thomas_de_Graaff> "Ik zou graag van het forumteam weten of deze klacht gegrond is of niet. En van de andere raadsleden of zij ook dit soort klachten vernemen.Dit betreft niet het splitsen van topics i.v.m. de server snelheid."
 260 18:45:30 <Thomas_de_Graaff> Gijsbert het woord:
 261 18:46:23 <Thomas_de_Graaff> gijsbert, ?
 262 18:46:28 <gijsbert> Ik vraag mij af of dit ook zomaar gebeurd, ik kan dit niet controleren.
 263 18:46:41 <johanvd> gijsbert, heb je voorbeelden?
 264 18:46:46 <Thomas_de_Graaff> Ok, is er iemand van het forumteam aanwezig die dit kan toelichten?
 265 18:46:56 <Thomas_de_Graaff> Of die er iets over kan zeggen?
 266 18:47:04 <johanvd> het is wat makkelijker uit te zoeken als we weten wanneer het ongeveer gebeurd is, welke leden het betreft en evt. welke topics
 267 18:47:14 <gijsbert> Het zou dan wel zo netjes zijn als er een berichtje gestuurd wordt bij verwijdering.
 268 18:47:34 <johanvd> er zijn in het verleden wel wat dingen verwijderd:
 269 18:47:41 <johanvd> https://bugs.launchpad.net/ubuntu-nl-website/+bug/736045
 270 18:47:44 <Thomas_de_Graaff> Is het wel standaard gebruik binnen het team dat er berichten worden gestuurd bij verwijdering?
 271 18:47:49 <johanvd> dat was in april
 272 18:48:21 <johanvd> en daarna
 273 18:48:26 <johanvd> http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/nieuwe-server-ubuntu-nl/msg744546/#msg744546
 274 18:48:39 <johanvd> dit was recent, en er zijn alleen avatars verplaatst
 275 18:48:42 <Thomas_de_Graaff> Ok, dat verklaard de verwijderde avatars. Maar niet dat er geen bericht is gestuurd?
 276 18:49:02 <Thomas_de_Graaff> Of zijn de avatars zonder bericht te sturen verwijderd?
 277 18:49:07 <johanvd> verwijderd zijn avatars van 0KB (lege dus), kapotte avatars (onbruikbare plaatjes) en avatars van verwijderde leden
 278 18:49:34 <Thomas_de_Graaff> Ok, dat kan dan niet de klachten verklaren.
 279 18:49:47 <johanvd> Thomas_de_Graaff, dat was maanden geleden dat Nunslaughter iets verwijderd heeft, en dat is ook algemeen op het forum gezet
 280 18:50:01 <Thomas_de_Graaff> Misschien kan Gijsbert verder informeren naar de klachten, en dit met het forum team bespreken?
 281 18:50:04 <johanvd> van de laatste tijd kan het alleen door de migratie komen
 282 18:50:51 <Thomas_de_Graaff> gijsbert, overleg jij daarover verder met het forumteam, en breng je ons dan op de hoogte volgende keer?
 283 18:50:53 <johanvd> alle normale avatars zouden het gewoon moeten doen, zo niet dan hoor ik het graag zodat het uitgezocht kan worden
 284 18:51:10 <heir4c> Leden kunnen rechtstreeks contact nemen met de moderators via PB of gemeld bericht. Waarom doen ze dat dan niet als er iets mis is of er een klacht is?
 285 18:51:38 <leoquant> tja als dat niet gebeurd....
 286 18:51:43 <gijsbert> Zoals eerder geschreven, het gaat er om of er een berichtje gestuurd wordt in de trend van, U bericht of avatar voldoet niet aan de forum regels etc.
 287 18:52:13 <gijsbert> Ternzij dit niet gebruikelijk is?
 288 18:52:17 <leoquant> bij wie is dit dan gebeurd?
 289 18:52:38 <heir4c> Als we iets verwijderen uit een bericht word daar ter plaatse een mededeling in geplaatst.
 290 18:52:46 <gijsbert> Een Avatar bij Arie bijv.
 291 18:53:24 <johanvd> arie is geband, dus al een hele tijd niet ingelogd. waarschijnlijk is om die reden de avatar ook meegenomen bij het opruimen
 292 18:53:37 <gijsbert> Duidelijk.
 293 18:53:47 <leoquant> na een aantal jaren verlopen veel dingen gijsbert
 294 18:54:05 <asfyxia> Als we een topic opschonen en diverse posten verwijderen, plaatsen we alleen een algemene mededeling. Degenen om wie het gaat weten wel waarom.
 295 18:54:22 <johanvd> het verwijderen van posts gebeurt ook af en toe, voornamelijk vanwege erg offtopic of omdat die vervelend zijn
 296 18:54:27 <gijsbert> Dat begrijp ik.
 297 18:54:35 <johanvd> meestal zetten we in het topic dat er wat opgeschoond is, soms via PB
 298 18:54:48 <johanvd> wat asfyxia zei dus
 299 18:55:06 <Thomas_de_Graaff> Het lijkt mij in ieder geval dat het forumteam probeert het zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ik krijg niet de indruk dat er systematisch niet wordt gemeld oid.
 300 18:55:18 <gijsbert> Ok, ik zal de andere "klachten" nog eens nakijken.
 301 18:55:33 <johanvd> gijsbert, graag :)
 302 18:55:37 <Thomas_de_Graaff> #action gijsbert gaat klachten na, en bespreekt deze met het forumteam
 303 18:55:37 * meetingology gijsbert gaat klachten na, en bespreekt deze met het forumteam
 304 18:55:51 <johanvd> als we er niks van horen, dan is het uitzoeken wat er niet goed zou zijn ook erg lastig
 305 18:56:04 <leoquant> idd
 306 18:56:05 <gijsbert> :-)
 307 18:56:05 <Thomas_de_Graaff> We horen volgende meeting wel hoe en wat er verder is met dit punt
 308 18:56:25 <Thomas_de_Graaff> Nu verder met het volgende punt.
 309 18:56:35 <Thomas_de_Graaff> #topic 8 Behoefte aan rust omtrent de server.
 310 18:56:35 <meetingology> TOPIC: 8 Behoefte aan rust omtrent de server.
 311 18:56:42 <Thomas_de_Graaff> Leoquant het woord:
 312 18:56:43 <leoquant> Behoefte aan rust omtrent de server. Het overzetten en later tweaken van de server en load kost tijd. Laat het serverteam voldoende tijd en ruimte om dit zonder ruis af te ronden. Dus oproepen te upgraden naar nieuwe versies, gevoelens omtrent de snelheid van de server zijn niet zo relevant nog. Zoals eerder op het forum is gemeld: "meten is weten", dat kan het beheerteam heel goed. Ik stel een periode van drie
 313 18:56:43 <leoquant> weken rust voor omtrent de server, daarna kunnen bugs gemeld worden de bekende kanalen. Discussies op het forum in dit stadium leiden tot onrust. Voorwaarde is wel dat het beheerteam is een topic ons op de hoogte houdt van relevante informatie.
 314 18:56:55 <leoquant> graag bugs melden op launchpad
 315 18:57:02 <leoquant> niet in forumdraadjes
 316 18:57:10 <leoquant> geen toevoegingen Thomas_de_Graaff
 317 18:57:20 <Thomas_de_Graaff> Lijkt mij goed, maar wij kunnen niet voor anderen bepalen wat ze op het forum willen bespreken toch?
 318 18:57:55 <leoquant> zeker kunnen we reguleren en aansturen
 319 18:58:07 <leoquant> maak een vastgezet topic
 320 18:58:14 <leoquant> en leg de zaak uit
 321 18:58:29 <johanvd> bugs melden kan altijd, zeker als het echte fouten zijn
 322 18:58:31 <leoquant> gezeur over forumupgrades etc
 323 18:58:37 <johanvd> meer organisatorische zaken moeten even wachten
 324 18:58:55 <leoquant> dat maakt het team wel uit, even rusdt in de tent
 325 18:59:27 <leoquant> bugs meldje niet in draadjes Thomas_de_Graaff
 326 18:59:40 <gijsbert> +1
 327 18:59:57 <gijsbert> leoquant
 328 19:00:05 <leoquant> https://launchpad.net/ubuntu-nl-website/
 329 19:00:17 <leoquant> http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/de-website-code-bugs-support-requests/
 330 19:00:41 <johanvd> hier dus: https://bugs.launchpad.net/ubuntu-nl-forum/+filebug
 331 19:00:45 <Thomas_de_Graaff> Daar ben ik het mee eens, het lijkt me goed om duidelijk te melden dat bugs op launchpad gemeld moeten worden. Maar het verbieden van discussies over het onderwerp server op het forum vind ik wat ver gaan.
 332 19:00:46 <leoquant> wat hebben we eraan te weten dat de 1 een forumupgrade wenst?
 333 19:00:49 <johanvd> of forum aapje ubuntu-nl.org
 334 19:00:52 <leoquant> en de ander niet?
 335 19:01:15 <johanvd> Thomas_de_Graaff, discussies mogen wel, alleen hebben we er nog niet zoveel aan.
 336 19:01:26 <leoquant> precies
 337 19:01:37 <johanvd> we kunnen simpelweg een hoop voorstellen gewoon niet uitvoeren zoals sommige leden dat willen
 338 19:01:42 <Thomas_de_Graaff> Dan lijkt het mij goed om dat duidelijk te maken.
 339 19:01:59 <gijsbert> Bij een nieuw draadje verwijzen en op slot
 340 19:02:06 <leoquant> juist
 341 19:02:53 <Thomas_de_Graaff> Ok, stemmen dan? (de drie weken rust, door slotjes afgedwongen + duidelijk maken dat bugs op launchpad gemeld moeten worden)
 342 19:03:01 <leoquant> yep
 343 19:03:20 <Thomas_de_Graaff> #vote drie weken rust, door slotjes afgedwongen + duidelijk maken dat bugs op launchpad gemeld moeten worden is akkoord
 344 19:03:20 <meetingology> Please vote on: drie weken rust, door slotjes afgedwongen + duidelijk maken dat bugs op launchpad gemeld moeten worden is akkoord
 345 19:03:20 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)
 346 19:03:23 <leoquant> +1
 347 19:03:23 <meetingology> +1 received from leoquant
 348 19:03:25 <gijsbert> +1
 349 19:03:25 <meetingology> +1 received from gijsbert
 350 19:03:25 <Thomas_de_Graaff> +1
 351 19:03:25 <meetingology> +1 received from Thomas_de_Graaff
 352 19:03:30 <Thomas_de_Graaff> #endvote
 353 19:03:30 <meetingology> Voting ended on: drie weken rust, door slotjes afgedwongen + duidelijk maken dat bugs op launchpad gemeld moeten worden is akkoord
 354 19:03:30 <meetingology> Votes for:3 Votes against:0 Abstentions:0
 355 19:03:30 <meetingology> Motion carried
 356 19:03:38 <leoquant> johanvd?
 357 19:03:45 <Thomas_de_Graaff> Wie gaat in overleg met het forumteam zodat de slotjes er ook komen?
 358 19:03:45 <leoquant> ok..
 359 19:03:56 <leoquant> ik
 360 19:03:57 <Thomas_de_Graaff> Ow, was ik te snel...
 361 19:04:09 <johanvd> even per situatie bekijken lijkt me het handigst
 362 19:04:14 <Thomas_de_Graaff> #action leoquant overlegt met het forumteam zodat rust voor het beheerteam er komt.
 363 19:04:14 * meetingology leoquant overlegt met het forumteam zodat rust voor het beheerteam er komt.
 364 19:04:19 <johanvd> voorstellen die haalbaar zijn in de toekomst mogen best
 365 19:04:21 <Thomas_de_Graaff> We zijn door de tijd heen..
 366 19:04:36 <leoquant> hmmm
 367 19:04:53 <Thomas_de_Graaff> punt 9 bespreken we als er op de publieke vergadering tijd over blijft.
 368 19:04:59 <gijsbert> Kunnen we nog stemmen over punt 9
 369 19:04:59 <Thomas_de_Graaff> Net als wvnttk
 370 19:05:18 <Thomas_de_Graaff> straks, nu eerst de publieke agenda, blijft er geen tijd over, dan de volgende vergadering punt 9
 371 19:05:26 <gijsbert> beetje traag ben ik
 372 19:05:33 <Thomas_de_Graaff> #topic 1 Ubuntu Global Jam
 373 19:05:33 <meetingology> TOPIC: 1 Ubuntu Global Jam
 374 19:05:42 <Thomas_de_Graaff> Rachid: "De komende Global Jam is in het weekend van vrijdag 2 september. Laten we rustig plannen maken en kijken wie, waar, wat wilt organiseren. Zelf wilde ik eerst in omgeving Nijmegen iets regelen, alleen ben ik erachter gekomen dat dit weekend mij ZEER slecht uitkomt. "
 375 19:05:42 <Thomas_de_Graaff> http://loco.ubuntu.com/events/global/1011/detail/
 376 19:05:42 <Thomas_de_Graaff> Rachid het woord:
 377 19:05:52 <johanvd> RawChid, dus
 378 19:05:54 <RawChid> Hallo
 379 19:05:54 <Thomas_de_Graaff> RawChid, ping
 380 19:06:00 <Thomas_de_Graaff> :)
 381 19:06:01 <RawChid> Nou, dus dat
 382 19:06:14 <Thomas_de_Graaff> Ik ben helemaal voor, vorige keer was het erg ok.
 383 19:06:28 <RawChid> Ik vond het de vorige keer ook heel erg leuk, alleen ik kan dit keer neits beloven
 384 19:06:40 <Thomas_de_Graaff> Wat doen we, gaan we wel voor het officiele weekeinde?
 385 19:06:41 <RawChid> Ik zou er misschien bij kunnen zijn, maar meer niet
 386 19:07:15 <RawChid> In eerste instantie zou dat wel cool zijn Thomas_de_Graaff. En ik ben wel benieuwd of er meer plekken zijn waar mensen wie willen/kunnen doen
 387 19:07:30 <RawChid> wie=die
 388 19:07:47 <Thomas_de_Graaff> Ok, dan proberen we dingen te doen op het officiele tijdstip van de jams internationaal
 389 19:07:48 <leoquant> ben benieuwd
 390 19:08:05 <RawChid> En misschien ene oproep doen
 391 19:08:10 <Thomas_de_Graaff> Idd.
 392 19:08:21 <Thomas_de_Graaff> Wie wil er zo'n oproep doen? RawChid misschien?
 393 19:08:37 <RawChid> Euh
 394 19:08:46 <RawChid> Nou, ik wil wel een eerste aanzet/bericht typen
 395 19:08:52 <RawChid> Maar ga er verder niet actief mee om dan
 396 19:08:57 <Thomas_de_Graaff> (Ik wil wel gaan kijken of ik iets in Nijmegen kan regelen met de hackersclub daar)
 397 19:09:00 <leoquant> dank alvast
 398 19:09:20 <Thomas_de_Graaff> Zo'n bericht is in principe de aanzet, de rest moet van de community komen toch.
 399 19:09:30 <leoquant> precies
 400 19:09:34 <Thomas_de_Graaff> #action RawChid plaatst oproep global jam
 401 19:09:34 * meetingology RawChid plaatst oproep global jam
 402 19:09:39 <Thomas_de_Graaff> thx. :)
 403 19:09:54 <Thomas_de_Graaff> #action Thomas_de_Graaff neemt contact op met hackersclub Nijmegen
 404 19:09:54 * meetingology Thomas_de_Graaff neemt contact op met hackersclub Nijmegen
 405 19:09:54 <RawChid> Is goed
 406 19:10:11 <Thomas_de_Graaff> Verder nog iemand idee�voor de global jam?
 407 19:10:59 <Thomas_de_Graaff> Verder nog iemand een punt voor de publieke agenda?
 408 19:11:14 <Thomas_de_Graaff> Dan gaan we verder met punt 9 van het raadsdeel
 409 19:11:26 <Thomas_de_Graaff> #topic 9 Wie maakt nu off. deel uit van het beheerteam?
 410 19:11:26 <meetingology> TOPIC: 9 Wie maakt nu off. deel uit van het beheerteam?
 411 19:11:30 <leoquant> Wie maakt nu off. deel uit van het beheerteam? Kan iedereen uit dit team rechten voor verschillende teams aanpassen/uitvoeren?
 412 19:11:35 <leoquant> punt van orde
 413 19:11:36 <Thomas_de_Graaff> Leoquant: "Graag meerdere personen die via de server rechten kunnen geven aan teamleden. One man's posities lijkt mij ongewenst binnen een organisatie."
 414 19:11:36 <Thomas_de_Graaff> Leoquant het woord:
 415 19:11:52 <leoquant> verder geen toevoegingen
 416 19:12:13 <Thomas_de_Graaff> johanvd, kan jij aangeven hoe het nu zit met rechten op de server?
 417 19:12:40 <gijsbert> Ik neem aan dat er overleg is tussen de teams hierover?
 418 19:13:07 <johanvd> SWAT, cees en ik hebben rootrechten, verder kan rachid de website-bestanden aanpassen
 419 19:13:13 <johanvd> zal even snel kijken wie nig meer
 420 19:13:17 <johanvd> nog*
 421 19:13:44 <johanvd> en undifined kan ook bij de website
 422 19:13:55 <leoquant> moeten jullie ook nog ingwerkt worden johanvd?
 423 19:14:15 <johanvd> niet echt denk ik
 424 19:14:26 <johanvd> het meeste zal toch wel in overleg gebeuren
 425 19:14:45 <leoquant> dus rechtenkwesties kan iedereen binnen het team oplossen
 426 19:15:00 <leoquant> zoals prikbord/webteam etc.
 427 19:15:08 <johanvd> ik kan niet in de database van het prikbord of de mailinglijsten
 428 19:15:17 <johanvd> in ieder geval niet zonder allerlei rare ingrepen
 429 19:15:34 <gijsbert> Maar wel rechten geven?
 430 19:15:35 <johanvd> dat soort dingen moeten nog verdeeld worden
 431 19:15:46 <johanvd> gijsbert, nee
 432 19:15:49 <leoquant> dat bedoel ik met inwerken
 433 19:16:01 <johanvd> dat moet nog gebeuren dan.
 434 19:16:14 <leoquant> ok
 435 19:16:21 <johanvd> nog een puntje voor de vergadering
 436 19:16:25 <Thomas_de_Graaff> Wat leoquant volgens mij graag zou zien is een streven naar een dusdanige verdeling zodat er voor alle taken meerdere mensen zijn die het kunnen uitvoeren.
 437 19:16:34 <johanvd> Thomas_de_Graaff, klopt
 438 19:16:42 <Thomas_de_Graaff> Dat is jullie streven dus?
 439 19:16:48 <leoquant> geen one mans taken meer
 440 19:16:51 <johanvd> nog een puntje: nieuw thema voor het forum en website/wiki
 441 19:17:17 <johanvd> voordat we over kunnen op een nieuwe forumversie moet het nieuwe thema wel klaar zijn
 442 19:17:24 <johanvd> en het werk daaraan lijkt stil te zijn gevallen
 443 19:17:34 <leoquant> testserver toestanden zijn dat toch?
 444 19:17:48 <johanvd> leoquant, gedeeltelijk denk ik
 445 19:17:50 <Thomas_de_Graaff> Ik denk dat dat wel wat meer vaart gaat krijgen zodra de communityserver er is
 446 19:17:51 <leoquant> vooral ons ronnie deed dat
 447 19:18:06 <johanvd> de laatste weken zijn er geen updates/veranderingen geweest aan het ontwerp
 448 19:18:09 <RawChid> Het forumthema staat los van testserver
 449 19:18:17 <leoquant> Thomas_de_Graaff, hij was wel de drijvende kracht
 450 19:18:19 <RawChid> MOet gewoon een groep komen die ermee aan de slag gaat, meer niet
 451 19:18:34 <Thomas_de_Graaff> RawChid, +1 zo'n groep zou goed zijn ja
 452 19:18:35 <leoquant> die groep wordt nu vormgegeven
 453 19:18:45 <Thomas_de_Graaff> Ik wil wel meewerken daaraan.
 454 19:19:03 <RawChid> Ik bedoel een groep die gaat zitten PHP-en en HTML-en. Ronnie heeft een groot deel al gedaan, en ik ook een klein beetje
 455 19:19:08 <leoquant> http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/community-server/
 456 19:19:26 <leoquant> ah een aparte art groep
 457 19:19:26 <leoquant> ?
 458 19:19:33 <johanvd> hierzo: http://forum.ubuntu-nl.org/artwork/nieuw-ubuntu-nl-org-thema-(forum)/
 459 19:19:41 <RawChid> What ever, gewoon een paar mensen die dit gaan doen
 460 19:19:55 <johanvd> even met ronnie overleggen over hoe en wat
 461 19:20:31 <Thomas_de_Graaff> Ronnie is er nu niet
 462 19:20:34 <RawChid> Ronnie heeft meerdere malen een oproep gedaan, maar het komt elke keer toch vooral op hem alleen ana
 463 19:20:54 <RawChid> En nu issie druk ;)
 464 19:21:52 <Thomas_de_Graaff> Hoe zie jij het dan dat er een groepje gevormt wordt? RawChid ?
 465 19:22:05 <RawChid> Mensen vinden die willen helpen
 466 19:22:13 <RawChid> De oplossing hiervoor heb ik nu niet
 467 19:22:15 <leoquant> een oproep op de planet?
 468 19:22:23 <leoquant> ubuntu-nl mailinglist?
 469 19:22:42 <leoquant> een groep die gaat zitten PHP-en en HTML-en.
 470 19:22:54 <Thomas_de_Graaff> Laten we eerst eens iemand zoeken die zich wil inzetten om zo'n groep te vormen?
 471 19:22:57 <leoquant> mwanzo talenten?
 472 19:23:00 <RawChid> Ik weet nu al wel 1 persoon die kan (en waarschijnlijk ook wel wilt) designen
 473 19:23:20 <RawChid> Een mwanzo-er :P ^
 474 19:23:37 <johanvd> zijn naam begint met een r en eindigt met achid?
 475 19:23:40 <leoquant> hehe
 476 19:24:04 <RawChid> Nee joh, ik heb de creatieve geest van een visstick
 477 19:24:12 <RawChid> Op ontwerpgebied
 478 19:24:16 <leoquant> kaptain iglo
 479 19:24:49 <leoquant> voorzitter
 480 19:24:55 <leoquant> ik had nog 1 punt
 481 19:25:35 <Thomas_de_Graaff> owkee, voorgangsverlagen?
 482 19:25:45 <RawChid> Laten we de voortang verlagen
 483 19:26:15 <leoquant> goed idee
 484 19:26:31 <leoquant> de termijnen
 485 19:26:52 <Thomas_de_Graaff> Wat bedoel je?
 486 19:27:06 <leoquant> nu maandelijks
 487 19:27:17 <leoquant> trimesters zou beter werken
 488 19:27:44 <leoquant> of mis ik iets?
 489 19:28:08 <Thomas_de_Graaff> Ik denk dat je dan het risico loopt dat men dan helemaal niet meer bijhoudt wat er gebeurt.
 490 19:28:22 <Thomas_de_Graaff> Plus dat je dan als raad pas erg laat weet als er niets gebeurd.
 491 19:28:40 <leoquant> 1 maandelijks is zooo, tja wordt een routine
 492 19:28:43 <Thomas_de_Graaff> Of er dingen gebeuren die je wel eerder wilt weeten.
 493 19:28:49 <leoquant> opmerkingen gemeenplaatsen
 494 19:29:22 <Thomas_de_Graaff> Ook de melding dat er niets interessants is gebeurd in een maand is goed om te weten toch?
 495 19:29:31 <leoquant> 
 496 19:29:51 <RawChid> Wat is het punt eigen;ijk?
 497 19:29:55 <RawChid> agendapunt that is
 498 19:30:11 <Thomas_de_Graaff> De voortgangsverslagen worden niet goed bijgehouden.
 499 19:30:16 <RawChid> Ahja
 500 19:30:34 <Thomas_de_Graaff> We weten niet goed hoe er voor te zorgen dat dit goed gebeurd. Een optie is minder frequent bijhouden. Dat bespreken we nu.
 501 19:30:47 <RawChid> Ik ben er zelf mee gestopt toen er geen voorziening (wiki-plek) meer was
 502 19:30:53 <RawChid> Sinds de komst van de gemeenschapsraad
 503 19:31:09 <asfyxia> Is het en idee om per team een verantwoordelijke hiervoor aan te wijzen?
 504 19:31:11 <Thomas_de_Graaff> Die wiki is er toch nog steeds?
 505 19:31:24 <RawChid> asfyxia, goed idee. Dat zou er eigenlijk allang moeten zijn
 506 19:31:26 <gijsbert> Een maand is wat mij betreft het uitereste.
 507 19:31:31 <Thomas_de_Graaff> http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Meetings/ListMaandelijkseVoortgang
 508 19:31:46 <leoquant> per team 1 persoon +1
 509 19:31:49 <RawChid> Ja, maar ze werden bij de meeting van de betreffende maand bijgehouden
 510 19:32:01 <leoquant> 2maandelijks?
 511 19:32:07 <Thomas_de_Graaff> Zo'n verantwoordelijke per team was actiepunt van leoquant o.a.
 512 19:32:13 <leoquant> klopt
 513 19:32:24 <asfyxia> de meeste teams hebben maandelijkse voortgangsbesprekingen. De highlights op de wiki zetten is een kwartiertje werk.
 514 19:32:25 <leoquant> ik heb enkel de teams aangesproken
 515 19:32:27 <RawChid> Dat had ik ook ooit als actiepunt gehad
 516 19:32:37 <Thomas_de_Graaff> RawChid, je bedoelt op de meeting pagina op de wiki ook de voorgang bijhouden?
 517 19:32:40 <RawChid> asfyxia, +1
 518 19:32:58 <RawChid> Thomas_de_Graaff, kijk naar de URL's van de link die je zelf net gaf
 519 19:33:04 <RawChid> Het was een subpagina
 520 19:33:35 <Thomas_de_Graaff> RawChid, kan jij er voor zorgen dat het weer een subpagina wordt dan?
 521 19:34:06 <Thomas_de_Graaff> (ik snap niet helemaal wat je bedoel, maar dat zie ik dan wel)
 522 19:34:10 <RawChid> Nou, ik heb ooit gevraagd hoe we dit nu zullen gaan doen, maar daar was nooit op gereageerd.
 523 19:34:28 <RawChid> Ik ben de motivatie dus een beetje verloren sinds ik het nut niet meer zag
 524 19:34:56 <Thomas_de_Graaff> De voortgang bijhouden is wel nuttig. Dus als je idee�hebt over hoe dat beter kan zijn ze denk ik bij iedereen welkom.
 525 19:35:55 <RawChid> Je kunt 1 fuhrer aanstellen om iedereen maandelijks achter hun broek aan te zitten, en te gaan schoppen als ze niet opschieten
 526 19:36:20 <asfyxia> Tsja, elk team heeft een Chief. En die kan een scribent aanstellen ;-)
 527 19:36:23 <Thomas_de_Graaff> We lopen nu als raad maandelijks de voorgang na, en als er dingen ontbreken, dan zullen we daar achter aan gaan.
 528 19:36:34 <leoquant> goed
 529 19:36:36 <Thomas_de_Graaff> leoquant, is daar mee bezig.
 530 19:36:40 <RawChid> Anders weet ik het ook niet, het is ook typisch iets dat makkelijk vergeten wordt
 531 19:36:46 <leoquant> blijf ik doen
 532 19:37:05 <Thomas_de_Graaff> Misschien een mail sturen naar de teams voor de meeting ook, ter herinnering?
 533 19:37:14 <gijsbert> Heeft ieder team dan geen teamleider die verslag doet?
 534 19:37:14 <leoquant> yep
 535 19:37:16 <Thomas_de_Graaff> (lees ipv. teams, de verantwoordelijke per team)
 536 19:37:35 <leoquant> kan me niet schelen gijsbert is aan de teams zelf
 537 19:37:41 <RawChid> http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Meetings/Meeting20110110/VoortgangTeams?action=raw
 538 19:37:57 <leoquant> ik moet zo weg
 539 19:37:57 <RawChid> In commentaar (beginnend met ##) zie je de verantwoordelijke per team
 540 19:38:02 <Thomas_de_Graaff> #action leoquant stuurt verantwoordelijken voor bijhouden voortgang teams maandelijks een bericht voor de vergadering.
 541 19:38:02 * meetingology leoquant stuurt verantwoordelijken voor bijhouden voortgang teams maandelijks een bericht voor de vergadering.
 542 19:38:03 <leoquant> ik heb nog 1 punt
 543 19:38:18 <leoquant> deze vergaderingen duren veeeel te lang
 544 19:38:33 <Thomas_de_Graaff> +1
 545 19:38:34 <leoquant> dat was niet de bedoeling
 546 19:38:43 <leoquant> 45 min. hooguit
 547 19:38:48 <leoquant> afhameren
 548 19:38:48 <RawChid> Sneller een punt afronden dan
 549 19:39:01 <gijsbert> Zet dan ook geen 9 punten erop :evil:
 550 19:39:12 <RawChid> Niet te veel inhoudelijke discussie
 551 19:39:15 <leoquant> dit trek ik niet erg lang eens per maand plus mwanzo
 552 19:39:29 <leoquant> wat! eens per twee weken!
 553 19:39:37 <Thomas_de_Graaff> Ok, zullen we vanaf nu geen besprekingen meer doen dan, alleen besluitpunten, en controlepunten?
 554 19:39:49 <gijsbert> meer voorbereiden?
 555 19:39:50 <leoquant> afhameren
 556 19:39:54 <johanvd> meer bespreken op de mailinglijst
 557 19:39:55 <Thomas_de_Graaff> Dus ieder punt moet voorbesproken op de discussielijst
 558 19:39:58 <leoquant> discussie mailinglist
 559 19:40:06 <Thomas_de_Graaff> Vergadering alleen besluiten e.d.
 560 19:40:16 <gijsbert> +1
 561 19:40:21 <leoquant> de raad zelf zal discussuepunten moeten aandragen
 562 19:40:21 <gijsbert> Thomas
 563 19:40:31 <leoquant> niet de leiding
 564 19:40:43 <Thomas_de_Graaff> Leiding is deel raad he. ;)
 565 19:40:49 <leoquant> zie stik sense hofstede
 566 19:41:05 <leoquant> niet enkel de leiding
 567 19:41:11 <leoquant> stik = stuk
 568 19:41:22 <Thomas_de_Graaff> link?
 569 19:41:40 <asfyxia> Even advocaat van de duivel spelen: als hier alleen hamerstukken afgehamerd worden, is de besluitvorming dan nog wel zo openbaar?
 570 19:41:54 <Thomas_de_Graaff> #action Thomas_de_Graaff gaat voor de vergadering topics screenen of ze voorbesproken zijn op de discussielijst. Zo niet, verwijderen.
 571 19:41:54 * meetingology Thomas_de_Graaff gaat voor de vergadering topics screenen of ze voorbesproken zijn op de discussielijst. Zo niet, verwijderen.
 572 19:41:54 <leoquant> de raad is het belangrijkste onderdeel van de organisatie
 573 19:42:06 <johanvd> asfyxia, de mailinglijst is ook openbaar
 574 19:42:20 <asfyxia> Ok, johanvd
 575 19:42:21 <leoquant> asfyxia, het openbare gedeelte blijft immer
 576 19:42:33 <leoquant> verder is de lijst openbaar
 577 19:42:46 <RawChid> asfyxia, opener zelfs, gezien op de lijst iedereen mag meepraten
 578 19:42:53 <leoquant> bedankt allen!
 579 19:42:57 <leoquant> doeg!
 580 19:42:57 <RawChid> Dus ik zeg +2
 581 19:43:02 <RawChid> truste leoquant
 582 19:43:16 <Thomas_de_Graaff> Ok, volgens mij zijn we wel klaar voor vandaag
 583 19:43:19 <gijsbert> bedankt iedereen
 584 19:43:24 <Thomas_de_Graaff> thx allen
 585 19:43:30 <Thomas_de_Graaff> #endmeeting

Generated by MeetBot 0.1.4 (http://wiki.ubuntu.com/AlanBell)


2022-09-08 16:55