[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 mei 2011

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

Raadsdeel

Tijdens dit deel van de vergadering kunnen alleen gemeenschapsraadsleden praten.

agendapunt

beschrijving

ingebracht door

link

0

Mededelingen van de voorzitter.

Sense Hofstede

1

Punten die vorige vergadering vooruitgeschoven waren bespreken.

Thomas de Graaff

2

Besluit nemen: tweewekelijks vergaderen?

Thomas de Graaff

3

Voorstel inventarisatie wensen gemeenschap, doen we dit?

Thomas de Graaff

4

Hoe functioneren we als gemeenschapsraad tot nu toe?

Thomas de Graaff

5

LTS of tussenversies aanbevelen?

Thomas de Graaff

http://forum.ubuntu-nl.org/index.php?topic=65894

6

Nederlandse documentatie op help.ubuntu.com

UndiFineD

https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-doc/2011-May/015761.html

7

opschoning forumleden ouder dan een maand zonder posts

UndiFineD

8

promotie vertalingen wegens 100% status, vragen om foutopsporing

UndiFineD

9

promotie nederlands ubuntu team

UndiFineD

http://forum.ubuntu-nl.org/promotie-40/irc-veragderingen-ubuntu-nl-promotiegroep/15/

10

promotie ubuntu bij overheid, gemeentes en instellingen

UndiFineD

http://www.mail-archive.com/ubuntu-uk@lists.ubuntu.com/msg28030.html

11

Ubuntero van de maand

UndiFineD

Alleen gemeenschapsleden kunnen punten op de agenda zetten.

Toelichting agendapunten raadsdeel

agendapunt

toelichting

door

1

1. Bijhouden actiepunten. Op de mailinglijst zijn de volgende opties voorgesteld:
a) odt document
b)wiki
c)automatisch bijhouden via irc
Hierbij heeft Sense aangegeven dat er eigenlijk op twee manieren omgegaan kan worden met een actielijst. Ten eerste als een statisch document slechts om te kijken op de vergaderingen wat er aan acties besloten is, en welke acties uitgevoerd zijn. Tussen de vergaderingen door wijzigt dit document niet. Ten tweede als een dynamisch document waar voortdurend mensen kunnen bijhouden waar ze mee bezig zijn, en of ze al klaar zijn zodat de samenwerking gestroomlijnd kan worden. Wat voor medium geschikt is voor een actielijst is tevens afhankelijk van wat er mee gedaan wordt, dus of het een statische, dan wel dynamische lijst zal zijn.

2. VPS, inmiddels heeft Ubuntu-NL een heel mooi aanbod van #!, Digitog.nl, een 10.04 server, VDSL+2 verbinding (100mbit?) + monitoring en onderhoud.Zie: http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/community-server/msg728847/#msg728847

3. Websitebeheer
De website van Ubuntu-NL is vrij statisch, ooit gemaakt, en eigenlijk nauwelijks gewijzigd. Het gevolg is dat deze op tal van vlakken niet meer up-to-date is. Er staat een vrij grote taak voor de deur, het updaten van de Ubuntu-NL site naar de huidige tijd en een integratie van de verschillende onderdelen in een logische structuur. Een praktisch probleem hierbij kan zijn dat er maar erg weinig mensen die vanwege hun werk ook nog vaak weinig tijd hebben toegang hebben tot de server waar Ubuntu-NL op draait. De reden hiervoor is dat op deze server naast de site van Ubuntu-NL ook nog andere sites draaien, en het daarom vrij kritiek is om mensen toegang te geven. Misschien is het een optie om te zoeken naar een nieuwe partij, sponsor die de website van Ubuntu-NL wil hosten waarbij er een server komt die speciaal voor Ubuntu-NL draait zodat toegang iets minder kritisch wordt?

Thomas de Graaff

2

Leoquant heeft op de mailinglijst voorgesteld om in eerste instantie tweewekelijks te vergaderen met de gemeenschapsraad om de nodige daadkracht te kunnen ontwikkelen om op gang te komen.

Thomas de Graaff

3

Er is voorgesteld om te inventariseren bij de gemeenschap wat de wensen zijn voor Ubuntu-NL, wat kan er beter. Dit voorstel gaat niet om een continue openstaan voor inbreng, maar om nu als begin (en wellicht later periodiek, jaarlijks) actief als gemeenschapsraad uit te reiken naar de gemeenschap om hun wensen te horen. Hierbij is voorgesteld om dit voor twee verschillende groepen apart te doen, teamleden en overige gemeenschapsleden. Tevens is er voorgesteld om dit gefaseerd te doen. Eerst inventariseren wat de wensen zijn, vervolgens inventariseren hoe groot het gewicht is dat aan de verschillende wensen wordt gehangen, hoe belangrijk zijn de verschillende wensen voor de gemeenschap, en tot slot als gemeenschapsraad evalueren welke punten (eerst) opgepakt worden rekening houdend met de mogelijkheden, middelen en mankracht die er zijn of verworven dienen te worden.

Thomas de Graaff

4

Even de mening van alle raadsleden peilen over hoe we als gemeenschapsraad op het moment functioneren. We zijn pas begonnen, en als er dingen zijn die niet lekker lopen moeten we ze aanpakken voordat het gewoonten worden.

Thomas de Graaff

5

Ik loop inmiddels al een tijdje mee, en vaak zijn de tussenreleases niet zo erg stabiel. Misschien is het goed om als Ubuntu-NL een standpunt te vormen over of we het advies van Canonical overnemen en beginnende gebruikers adviseren direct de laatste release te gebruiken, of dat we beginnende gebruikers adviseren vanaf de eerste punt uitgave de LTS versies te gebruiken, of wel de tussenreleases, maar pas vanaf een zekere periode na uitgave wanneer de meeste issues er al uit zijn adviseren?

Thomas de Graaff

6

Er word door het documentatie team voorgesteld om documentatie centraal te beheren op help.ubuntu.com zodat ook vertaalde documentatie daar aanwezig is. Dit lijkt mij uitstekend, maar ik weet niet hoe anderen daarover denken.

UndiFineD

7

Ik stel voor om de aangemelde forumleden ouder dan een maand zonder posts (automatisch) te verwijderen, zodoende krijgen we een meer realistsch beeld van ons leden aantal

UndiFineD

7

We verwijderen nu al leden na een jaar, als ze 0 posts hebben.

Johan (door Thomas hier neergezet)

8

Nu het vertaalteam 100% heeft behaald bij de vertalingen voor Natty, stel ik voor om voor hen promotie te maken en te vragen om foutopsporing

UndiFineD

9

Er is wel interesse voor een ubuntu-nl promotie team maar komt moeizaam van de grond, uiteraard een aantal belangrijke redenen zijn het ontbreken van de officiële status en promotie materiaal. Daarnaast zijn we geen officiele club, stichting of vereeniging, welke het makkelijker zou maken om gelden te mogen ontvangen en zo de promotie van ubuntu-nl te kunnen verbeteren.

UndiFineD

10

Hoe kunnen we Ubuntu-NL promoten bij overheid, gemeentes en andere instellingen. Nu is de tijd om toe te slaan en in te springen op al die bezuinigingen. Het heeft gewerkt in Engeland, vwaar de Overheid overgaat op Linux, dit betekent dat gemeentes en dus ook scholen spoedig zullen moeten volgen.

UndiFineD

11

Het is alweer een tijdje stil rondom Ubuntero van de maand. misschien moet het weer tot leven worden gewekt.

UndiFineD

Publiek deel

Dit is het openbare deel van de vergadering. Iedereen kan meepraten, maar de alleen de gemeenschapsraadsleden stemmen.

agendapunt

beschrijving

ingebracht door

link

1

Voortgang mailing lijst voor de gemeenschap

DooitzedeJong

geen

Iedereen kan een punt aan de agenda toevoegen, maar het moet gesteund worden door een gemeenschapsraadslid.

Toelichting agendapunten Publiek deel

agendapunt

toelichting

Ingebracht door:

Gesteund door:

1

Er is tijdens de vorige vergadering gesproken over een mailing lijst voor overleg binnen de gemeenschap i.p.v. de open IRC meeting. Men ging hiermee akkoord maar er is nog geen aangemaakt.

DooitzedeJong

2

Rechten op de wiki veranderen. Zodat leden ook buiten /community kunnen bewerken, zoals hun eigen homepage. Dit punt zijn we als documentatieteam al meer dan een half jaar mee bezig. We hebben meerdere malen overlegd met SWAT, maar er wordt steeds maar geen actie ondernomen. Kunnen jullie hier iets aan doen?

Rachid

Me, myself and I

Notulen

Log van de vergadering

Aanwezige raadsleden: Thomas de Graaff (voorzitter), Ronnie, Johan van Dijk, leoquant. Afwezige raadsleden: Sense Hofstede, Gijs, Keimpe de Jong.

Raadsdeel

 1. Doorgeschoven punten
  1. Geen besluit genomen, geen meerderheid voor of tegen. Wordt doorgeschoven naar de volgende meeting.

  2. Het mooie aanbod van !# is verwelkomt. Ronnie neemt contact op met !#, kijkt naar de mogelijkheden,

   • en brengt dit ter sprake bij de gemeenschapsraad zodat gekeken kan worden hoe hier verder mee te gaan.

  3. Johan van Dijk neemt contact op met het beheerteam om te kijken hoe de rechten op de website nu geregeld zijn, en

   • hoe het zo geregeld kan worden dat nodige wijzigingen makkelijker door meer mensen gedaan kunnen worden.
    Het resultaat van dit overleg kunnen we over een maand verwachten.

 2. De aanwezige leden waren vóór een tweewekelijkse vergadering, met de opmerking dat dan Johan niet altijd aanwezig kan zijn.

  • De stemmen van Sense, Keimpe en gijs zullen op de mailinglijst afgewacht worden. Keimpe is voor tweewekelijkse cyclus. Dus aangenomen.
 3. Inventarisatie wensen van leden voor Ubuntu-NL is door de aanwezige leden aangenomen. In welke

  • vorm dit precies gaat gebeuren wordt verder op de mailinglijst bekeken.
 4. Er zijn vier punten genoemd die bekeken moeten worden voor wat betreft het functioneren van de gemeenschapsraad

  • op dit moment. Op de mailinglijst zullen deze ter sprake worden gebracht.

   1. Stilte, er is behoefte aan de mening van iedereen over de besproken onderwerpen.

   2. Discussiëren via mailinglijsten vind niet iedereen prettig.

   3. Oppassen niet te beslissen voor andere teams

   4. Ongemelde afwezigheid bij vergaderingen

 5. Hoe om te gaan met de steeds wederkerende discussie over het adviseren van LTS, tussenrelease

  • of anders. Hierover is geen besluit genomen, meer discussie op de mailinglijst is nodig.
 6. Vanuit de internationale community is het idee gekomen om de Nederlandse documentatie op help.ubuntu.com te

  • plaatsen. Dit kan voordelen hebben ivm. vertalen documentatie e.d. Inmiddels is Cees op de hoogte hiervan, het wordt
   aan het documentatie team zelf over gelaten wat ze hier mee doen.

 7. Het forumteam regelt of er wel/niet leden verwijderd moeten worden. De de raad wil graag statistieken hebben zodat er

  • een beeld gevormt kan worden over de 'groei/voortgang/gezondheid' van het forum. Johanvd gaat uitzoeken hoe dit het beste te doen.
 8. Er was onduidelijkheid over dit punt. Als Undifined het de volgende vergadering wil bespreken kan het opnieuw op de

  • agenda gezet worden.
 9. De tijdelijk stopgezette oprichting van een rechtspersoon voor Ubuntu-NL wordt weer opgepakt. Thomas heeft

  • deze week contact hierover met Ertai die al veel voorwerk voor de oprichting van een stichting heeft gedaan.
   Via de mailinglijst zal hierover verder gesproken worden.

 10. Dit punt is doorgeschoven naar de volgende vergadering zodat Undifined het kan toelichten.
 11. Leoquant neemt contact op met Double12 ivm. de Ubuntero van de maand.
 12. Overige punten die nog ter tafel kwamen:

  1. Telefoonnr's raadsleden uitwisselen. O.a. voor bereikbaarheid bij onverwachte afwezigheid.

  2. Perken stellen aan ongemelde afwezigheid? Dit wordt op de vergadering van de volgende meeting gezet.

Publieke deel

 1. Er is vastgesteld dat er reeds een mailinglijst is aangemaakt. Wel is het zo dat er nu op deze lijst

  • aanmelding is. De vraag is of dit nuttig is aangezien alle leden op de lijst mogen posten.
 2. Johan neemt contact op met het beheerteam ivm. het regelen van rechten op zodat leden ook buiten /community

  • kunnen bewerken.


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen


2022-09-08 16:55