[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Is defragmentatie nodig voor u Ubuntu installeert?

Het is bekend dat een Windows schijfpartitie regelmatig gedefragmenteerd moet worden maar voorafgaand aan de installatie van Ubuntu op een eigen schijfpartitie naast Windows is het helemaal NIET nodig om eerst de Windows schijfpartitie te defragmenteren.

Wubi

Wubi is een Windows installatieprogramma voor Ubuntu. De Wubi installatie plaatst Ubuntu op de Windows schijf / partitie (om precies te zijn, in de map C:\ubuntu ). Voordat Ubuntu via Wubi geïnstalleerd wordt heeft schijfdegramentatie wel nut. De rest van dit artikel gaat over een Ubuntu installatie op een eigen schijfpartitie.

ntfsresize

Om tijdens de Ubuntu installatie een Windows schijfpartitie te verkleinen wordt gebruik gemaakt van de programma's partman en ntfsrezise. Engelstalige documentatie over ntfsrezise is te vinden in de man pages:

$ man ntfsresize
NTFSRESIZE(8)                          NTFSRESIZE(8)

NAME
    ntfsresize - resize an NTFS filesystem without data loss

SYNOPSIS
    ntfsresize [OPTIONS] --info DEVICE
    ntfsresize [OPTIONS] [--size SIZE[k|M|G]] DEVICE

DESCRIPTION
    The ntfsresize program safely resizes Windows XP, Windows Server 2003,
    Windows 2000, Windows NT4 and Longhorn NTFS filesystems without data
    loss. All NTFS versions are supported, used by 32-bit and 64-bit Win‐
    dows. Defragmentation is NOT required prior to resizing because the
    program  can relocate any data if needed, without risking data
    integrity.

De laatste zin ("Defragmentation is NOT required prior to resizing...") geeft aan dat defragmentatie niet nodig is. Hoewel het aanpassen van de partitie omvang altijd een zeker risico is, kan het Ubuntu installatieprogramma (lees: ntfsresize) hier veilig voor worden gebruikt.

Technet

Op de Microsoft Technet site is een artikel te vinden over de achtergrond van defragmentatie: The Truth about Defragmentation.

Volgens dit artikel is defragmentatie niet gericht op de schijfpartitie maar op de fragmentatie van de losse bestanden ("As a result, even after defragmentation, Windows will not show you a completely compacted set of file data at the front of the disk.").

Zie ook de afbeelding (Figure 1 en Figure 2) halverwege deze Technet pagina. In dit voorbeeld zijn door de defragmentatie meer gegevens aan het einde van de schijfpartitie (rechterdeel) geplaatst. Afhankelijk van de nieuwe partitieomvang moeten nu meer gegevens naar het linkergedeelte verplaatst worden om de omvang te verkleinen!

Dit artikel geeft geen reden om aan te nemen dat vooraf defragmenteren de installatietijd verkort. Als de tijd voor defragmentatie zelf wordt meegerekend zal het totale installatie waarschijnlijk langer duren.

Schijfcontrole

In tegenstelling tot defragmentatie is het soms wel nodig de Windows schijfpartitie op fouten te controleren. Als het Windows bestandssysteem fouten bevat kan er soms nog wel mee gewerkt worden maar kan de partitieomvang niet wijzigen. Het is dan nodig om eerst deze fouten te herstellen:

schijfcontrole.png

Klik op Ja om de schijfcontrole uit te voeren bij de volgende herstart van Windows:

schijfcontroleJa.png

Herstart nu eerst Windows voordat de Ubuntu installatie gestart wordt.

De schijfcontrole kan ook worden gestart met een Windows opdracht:

chkdsk /f /r C:

Engelstalig referenties


CategoryOverig

Attached Files

 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

2022-09-08 16:55