[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Brûk de oersetting fan dizze tabel altyd. Feroar allinnich nei berie.

Wannear in oersetting in striid is mei wat hjir stiet, dan is dat in brek!

Ingelsk

Frysk

bysûnderheden

abort

ôfbrekke

accelerator

fluchtoets

accept

akseptearje

access

tagong

accessibility

tagonklikens

a11y

account

akkount

actief

warber

add

tafoegje

adjust

oanpasse

administration

behear

advanced

wiidweidich

alarm

warskôging

alias

alias

align

rjochtsje

allow

tastean

app

tap

meartal: tappen

appear

ferskine

appearance

foarkommen

append

oanhingje

application

tapassing

apply

tapasse

archive

argyf

argument

argumint

arrange

oarderje

artwork

gearstalling

ascending

oprinnend

assign

takenne

attachment

taheaksel

audio

lûd

authenticate

identifisearje

authentication

identifikaasje

author

skriuwer

authorize

berjochtigje

available

beskikber

back

werom

background

eftergrûn

backspace

backspace

backup

reservekopy

binding

bining

bit

bit

bold

fet

bookmark

blêdwizer

boot, to

opstarte

bottom

ûnderkant

branch

tak

break

brekke

browse

blêdzje

browser

blêder

buffer

buffer

bug

brek

busy

dwaande

button

knop

byte

byte

cache

lytsûnthâld

calculator

rekkenmasine

calendar

kalinder

call

oproppe

technyske betsjutting, kin oars ek belje weze

cancel

ôfbrekke

cell

sel

center

sintrearre

change

feroarje

channel

kanaal

character set

tekenset

chat

petear

check

kontrolearje

child

bern

choose

kieze

class

klasse

clear

klear, klearje

click

klikke

client

klant

clipboard

klamboerd

close

slute

collumn

kolom

command

kommando

commandline

kommandorigel

comment

taljochting, taljochtsje

communicate

praate

community

mienskip

compare

ferlykje

comply

neikomme

component

komponint

compress

gearparsje

computer

kompjûter

configuration

konfiguraasje

configure

ynstelle

confirm

befêstigje

conflict

striid

connection

ferbining

content

ynhâld

continue

trochgean

control

beheare

coordinate

koördinaat

copy

kopiearje

copyright

skriuwersrjocht

create

oanmeitsje

credits

tanksizzingen

crop

bysnije

current

rinnend

cursor

rinner

custom

oanpast

customize

oanpasse

cut

knippe

dash

slyp

database

gegevensopslachpleats

debug

útbrekke

decode

ûntsiferje

decrease

ferlytsje

default

standert

delete

wiskje

deny

ûntsizze

dependency

ôfhinklikens

desktop

buroblêd

Yn de sin fan computer, dit betsjut: "fêste kompjûter"

destroy

ferneatigje

developer

ûntwikkelder

device

apparaat

directory

triemtafel

disable

útskeakelje

discard

fersmite

disconnect

ferbining ferbrekke

disk

skiif

dismiss

ôfwize

display

werjefte, werjaan

distribution

distribúsje

dock

dock

document

dokumint

domain

domein

done

ree

double click

dûbelklik

down

omleech

downgrade

delwurdearje

download

ynlading, ynlade

drag

slepe

draw

tekenje

drive

stasjon

driver

stjoerprogramma

drop

falle litte

duplicate

duplisearje

e-mail

e-mail

edge

râne

edit

bewurkje

eject

útsmite

embed

ynslute

empty

leech, leegje

enable

ynskeakelje

encode

fersiferje

encoding

kodearring

encryption

fersifering

enhance

ferbetterje

enter

jaan, enter

environment

omkriten

erase

útwiskje

error

flater

establish

beoarderje

example

foarbyld

exception

útsûndering

executable

útfierbere triem

execute

útfiere

exit

útgean

expand

úttine

export

fuortskriuwe

expression

útdrukking

extension

útgong

extract

útpakke

fallback

weromfal

false

net wier

favorite

blêdwizer

field

fjild

file

triem

De menunamme is net triem, mar bestân.

file manager

triembehearder

filesystem

triemsysteem

fill

opfolje

find

fine

finish

foltôgje

fixed

fêst

folder

map

font

lettertype

force

twinge

format

weryndiele, opmaak

forward

foarút

free software

frije software

frequency

frekwinsje

function

funksje

graph

figuer

hacker

ynkringer

handle

hânsel

hard disk

fêste skiif

height

hichte

help

help

hidden

ferburgen

highlight

markearje

history

skiednis

home

thús

home directory

thúsmap

home folder

thúsmap

home page

thússide

ignore

negearje

illegal

ûnrjochtlik

image

ôfbylding

import

ynfoegje

increase

fergrutsje

include

opnimme

verlyne tiid: "opnommen"

indent

ynspringe

inhibitor

ferbieder

initialization

tarieding

initiate

oangean

input

ynfier

install

ynstallearje

instant messages

direkte tyngen

interact

omgean

internet

ynternet

invalid

ûnjildich

invert

omkeare

invisible

ûnsichtber

italic

skean

job

taak

justify

útfolje

key

kaai, toets

keyboard

toetseboerd

keyring

slútring

keyword

kaaiwurd

kill

ôfbrekke

landscape

lizzend

language

taal

launch

starte

launcher

starter

layer

laach

layout

yndieling

learn more

mear ynformaasje

leave

ferlitte

length

lingte

lens

lins

part fan Unity

library

bibleteek

link

keppeling

list

list, op in rige sette

list: haadwurd, op in rige sette: tiidwurd

load

lade

local

pleatslik

location

lokaasje

lock

skoattelje

log

loch

login

oanmelde

logout

ôfmelde

look

sjen, uterlik

loop

luds

mail

mail

manage

beheare

wurdboek: 'beheare', NET 'behearje'

manual

hantlieding

margins

marzjes

match

oerienkomme

maximize

maksimalisearje

meeting

treffen

memory

ûnthâld

menu

menu

menubar

menu balke

merge

gearfoegje

message

tynge

MIME type

triemtype

minimize

minimalisearje

mirror

spegelbyld

miscellaneous

ferskaat/ferskate

mode

wize

meartal: wizen

modify

feroarje

monitor

byldskerm, monitor

mount

keppelje

mouse

mûs

move

ferpleatse

mute

dôvje

network

netwurk

next

folgjende

none

gjin

notice

opmerking

notification

kundskip

notify

tynge dwaan

oblique

skean

obsolete

oerstallich

offline

offline

online

online

opacity

dekking

opaque

net trochsichtich

open

iepenje

operating system

bestjoeringssysteem

operation

ferrjochting

optional

opsjoneel

options

opsjes

order

folchoarder, oarderje

orientation

oriïntearing

organize

oarderje

output

útfier

override

oerwâldzje

overview

oersjoch

overwrite

oerskriuwe

owner

eigener

pack

pakke

package

pakket

padding

folling

page

side

panel

paniel

parent

âlder

parse

ûntlede

partition

partysje

password

wachtwurd

paste

plakke

path

paad

pattern

patroan

pause

Skoftsje

peer

peer

pending

yn behanneling

permission

tastimming

performance

prestaasjes

personal

persoanlik

photo

foto

pick

nimme

pin

fêstsette

pixel

byldpunt

place

plak

play

ôfspylje

playlist

ôfspyllist

plug-in

ynstekker

policy

belied

port

poarte

portable

draachber

portrait

steand

post

pleatse

power management

enerzjybehear

preferences

foarkarren

prefix

foarheaksel

prepare

tariede

presentation

presintaasje

preview

foarbyld

previous

foarige

print

ôfdrukke

printer

drukker

priority

prioriteit

private

privee

privileges

rjochten

process

proses

profile

profyl

program

programma

progress

avensaasje

progress bar

avensaasjebalk

properties

eigenskippen

prompt

freegje

public

iepenbier

query

fersykje

queue

rige

quit

ôfslute

rate

skôgje

tiidwurd

rating

skôging

read

lêze

reboot

opnij starte

receive

ûntfange

recognize

weromkenne

recomend

oanriede

record

opnimme

recovery

ferhelp

redo

opnij

refresh

fernije

release

útjefte

in software-útjefte

remember

ûnthâlde

remote

ôfstân

remove

fuortsmite, ûntkeppelje

stasjon ûntkeppelje, triemen fuortsmite

rename

omneame

repeat

herhelje

replace

ferfange

reply

antwurdzje

request

fersykje

require

fereaskje

reset

resette

resize

grutte feroarje

resolution

resolúsje

resource

helpboarne

restart

opnij starte

restore

werstelle

results

fertuten

resume

ferfetsje

retrieve

ophelje

retry

nochris besykje

return

enter

revert

weromkeare

review

skôging

rotate

rotearje

row

rige

run

útfiere

sample

meunster

saturation

sêding

save

bewarje

save as

bewarje as

scale

skaal, skale

screen

skerm

screensaver

skermbefeiliging

scroll

skowe

scrollbar

skúfbalke

search

sykje

secure

feilich

security

befeiliging

select

selektearje

send

ferstjoere

sensitive

gefoelich

separator

ôfskieder

server

tsjinner

service

tjinst

session

sesje

set

stelle

setting

ynstelling

setup

opset

shade

skaad, skaadzje

share

diele

shell

skyl

shop

winkel

short cut

fluchtoets

show

sjen

shut down

ôfslute

signal

sinjaal

signature

hantekening

size

grutte

skip

oerspringe

slash

skean streek, slash

brûk slash wannear't de oersetting koart moat wêze

socket

hâlder

Software Centre

Software Sintrum

by 'Ubuntu Software Centre' => 'Ubuntu Software Sintrum'

sort

sortearje

source

boarne

space

spaasje

specification

spesifikaasje

specify

oantsjutte

spell checker

staveringshifker

splash screen

opstartskerm

spreadsheet

rekkenblêd

standard

standert

standby

wachtstân

start

begjinne

starting ...

... is oan it begjinne

startup

opstarte

state

steat

status

tastân

stick

kleve

store

winkel

storage

opslach

stream

stream

string

tekenrige

style

styl

subdirectory

ûndertafel

subject

ûnderwerp

submit

ferstjoere

suggest

suggerearje

support

stipe

suppress

ûnderdrukke

suspend

ûnderbrekke

switch

skeakelder, skeakelje

system

systeem

tab

ljepper

tap

tikje

task

opjefte

tearoff

ôfskuorre

template

sjabloan

terminal

terminal

test

teste

text

tekst

theme

tema

thumbnail

miniatuer

time format

tiidsopmaak

time out

wachttiid

timed out

wachttiid ferstriken

timeszone

tiidsône

title

titel

toggle

skeakelje

tool

-

meartal: ark

toolbar

arkbalke

tooltip

tekstballon

top

boppekant

topic

ûnderwerp

torrent

torrent

transfer

oerbringe

transient

tydlik

translate

oersette

transparent

trochsichtich

trash

jiskefet

tray

fak

tree

beam

trim

byknippe

true

wier

type

type

underline

ûnderstreekje

undo

ûngedien meitsje

uninstall

de-ynstallearje

unknown

frjemd

unload

ûntlade

unlock

ûntskoattelje

unmaximize

tebek maksimalisearje

unminimize

tebek minimalisearje

unmount

ûntkeppelje

unrecognized

net weromkend

untitled

sûnder namme

up

omheech

update

bywurking, bywurkje

upgrade

opwurdearing, opwurdearje

user

brûker

username

brûkersnamme

value

wearde

vendor

ferkeaper

verification

ferifikaasje

verify

ferifiearje

version

ferzje

video

fideo

view

werjefte, sjen, sjen litte

viewport

eachweid

virtal

firtueel

visit

besykje

volume

skiif, folume

skiif foar data, folume foar lûd

wait

wachtsje

wallpaper

eftergrûn

warning

warskôging

web page

webside

width

breedte

window

finster

workspace

wurkromte

write

skriuwe

zoom

seamje

zoom in

ynseamje

zoom out

útseamje


CategoryFrysk


2022-09-08 16:55