[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Nederlandstalige vertaling van de Code of Conduct

Gedragscode

Ubuntu is een Afrikaans concept aangaande 'menselijkheid naar anderen'.

Dit houdt het volgende in: 'het geloven in een universele band die elk menselijk handelen verbindt'. Dezelfde ideeën staan centraal in de manier waarop de Ubuntu-gemeenschap samenwerkt. Leden van de Ubuntu-gemeenschap moeten effectief samenwerken; deze gedragscode bevat de basisregels hiervoor.

We kozen voor Ubuntu als naam van ons besturingssysteem omdat we denken dat het perfect het samenwerken en delen aanmoedigt, welke het hart van de open-source-beweging vormt. In de vrije-software-wereld werken we samen op vrijwillige basis om software te creëren waar iedereen baat bij heeft. We verbeteren het werk van anderen, dat belangeloos aan ons verstrekt is, en delen dat ook weer belangeloos met anderen.

Deze samenwerking hangt af van goede relaties tussen de ontwikkelaars. Hiertoe hebben we de volgende gedragscode opgesteld om te definiëren hoe wij denken dat samenwerking zou moeten werken.

Als u de gedragscode wilt ondertekenen, onderteken de Engelstalige kopie van canonical online

Deze gedragscode heeft betrekking op ons gedrag als leden van de Ubuntu-gemeenschap op ieder forum, mailinglijst, wiki, website, Internet Relay Chat (IRC)-kanaal, installatieparty, publieke samenkomst en privé-correspondentie. Ubuntu-bestuursorganen zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de Ubuntu-gemeenschapsraad en zullen bemiddelen bij ieder geschil over het gedrag van een lid van de gemeenschap.

De Ubuntu-gedragscode is vrijgegeven onder de Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0-licentie. U mag de code hergebruiken voor uw eigen project en waar nodig aanpassen, maar ga accoord met hergebruik van uw aanpassingen door anderen en vermeld als bron het Ubuntu-project!

Mailinglijsten en webfora Mailinglijsten en webfora zijn een belangrijk onderdeel van het Ubuntu-gemeenschapsplatform. Deze gedragscode geldt ook voor uw gedrag in deze communicatiemiddelen. Volg alstublieft deze richtlijnen in aanvulling op de algemene gedragscode:

De technische raad neemt de uiteindelijke beslissingen over technische zaken. De gemeenschapsraad neemt de beslissingen over zaken die de gemeenschap aangaan.


2022-09-08 16:55