[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

In Aanbouw: Dit artikel is nog in aanbouw. Meer info...

Citadel Mailserver

Citadel MainPage

Op deze pagina vind je meer Engelstalige uitleg. En soms niet van toepassing voor ubuntu.

Uitleg

De Citadel Mailserver is een alleenstaand pakket, die compleet autonoom werkt van Ubuntu LAMP-server. Deze Mailserver kan zowel Lokaal- als Internetmail behandelen. Het best werkt hij met een Internet domein, hier verder genoemd als "MijnDomein.ext", wat zoveel wil zeggen als MijnDomein met bijhorende extensie. Ook worden alle commando's cursief wergegeven

Installatie

Gedurende de gehele installatie is het beter van volledige SUDO te zijn. Weliswaar zullen hier toch sudo+commando gebruiken. De beide manieren werken.

Upgraden

Eerst en vooral moeten we zeker zijn dat we de laatste nieuwe versie van UbuntuLampServer hebben. Daarvoor

sudo apt-get update sudo apt-get upgrade

Restanten van andere mailfuncties verwijderen

Dan verwijderen we alle restanten van de standaard mailprogramma's

rm sendmail fetchmail postfix

Installeren Citadel

Nu kunnen we beginnen met de daadwerkelijke installatie van Citadel.

sudo apt-get install citadel-suite citadel-webcit

We krijgen volgende scherm :

scherm01.jpg

De programmatuur wordt ingelezen, tevens moeten we Citadel configureren: In het eerste scherm moeten we aangeven naar welk IP-Adres Citadel moet luisteren. In ons geval(standaard) laten we de 0.0.0.0 ongewijzigd. Hiermee duiden we aan dat Citadel naar alle IP-Adressen moet luisteren. Met de <OK> knop bevestigen we onze keuze.

scherm02.jpg

Op de volgende pagina kiezen we de database van Citadel.

 1. Internal
  • Op deze wijze laten we Citadel zijn eigen database gebruiken. Dit heeft het voordeel dat de Ubuntu-users van het systeem volledig los staan van Citadel. Men moet slechts 1 Admin-user hebben voor het systeem; terwijl men in de Citadel Database vele (onafhankelijke) users kan instellen.
 2. Host
  • Hier kiezen we expliciet voor users die aangemaakt zijn in ons Ubuntu systeem.
 3. LDAP
  • Deze users halen we uit een LDAP database. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) is een netwerkprotocol dat beschrijft hoe gegevens uit directoryservices benaderd moeten worden over bijvoorbeeld TCP/IP.
 4. Active Directory;
  • Active Directory is een eigen implementatie door Microsoft van de directoryservice LDAP in combinatie met DNS en Kerberos voor het gebruik in Windows-omgevingen vanaf Windows 2000.

Voor de Citadel-mail server kiezen we voor de HOST installatie. Daardoor is Citadel volledig los van onze Ubuntu-LAMP-Server. Wij hoeven ons verder niets aan te trekken van rechten e.d., Citadel regelt dit voor ons.

scherm03.jpg

Administator of admin instalatie

In het volgende scherm moeten we de naam van de Administrator of superuser instellen. Omwille van de totale onafhankelijkheid, kiezen we hier voor admin.

scherm04.jpg

Vervolgens stellen we het ADMIN paswoord in. Uiteraard is dit uw persoonlijke keuze. Daarna moeten we ons ADMIN paswoord bevestigen.

Gebruikte Webserver

Citadel is te bereiken via internet. Daardoor moeten we een Webserver hebben. Onze Ubuntu-server heeft al een LAMP server. Wij kunnen dus hier kiezen voor Apache of Interenal. Omwille van de onafhankelijkheid kiezen we voor Internal.

 1. Apache;
  • We maken gebruik van de LAMP installatie; Alle applicaties draaien via LAMP.

2. Internal;

scherm05.jpg

Kiezen Taal

We moeten nu nog de taal kiezen van onze Citadel server. Wij kiezen hier voor het Nederlands (Dutch)

scherm06.jpg

Installatie

 1. Citadel installeert nu enkel zijn eigen applicaties nodig voor de correcte werking.
 2. De volgende instelling is het poortnummer waarop de Citadel moet runnen.
  • Omdat we reeds beschikken over een Ubuntu-LAMP-configuratie, kiezen we voor een andere poort:
   • Ik kies hier dan ook voor poort 8080.
   Uiteraard ligt deze keuze volledig vrij. Echter een vrije poort is aangewezen.

scherm07.jpg

Ditzelfde geldt voor de https-poort. Standaard van Citadel poort: 443 Consequent kies ik hier voor 8443. Alle poorten van Citadel op onze installatie dus met poort startend met “8”. We vullen dus in 8443 en drukken op OK.

 1. Opnieuw gaat Citadel verder met de eigen installatie en configuratie.
 2. We starten nu onze Citadel daemon op met volgend commando:

$ websit

 1. Onze Citadel Mailserver is klaar!

Inloggen op onze Citadel server

We kunnen nu inloggen op onze Citadel-mailserver via, FIREFOX (IExporer geeft geen goed beeldscherm weer) We surfen hiervoor naar ons IP-Adres waarop onze Ubuntu-Lamp werkt:

Http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080

We hebben poort 8080 ingesteld.

scherm10.jpg

Attached Files

 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

2022-09-08 16:55