• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Versie 8 sinds 2010-12-20 21:17:23

Bericht wissen

<< Beginpagina documentatieteam

Wat zijn labels?

Met een label kan een pagina gemarkeerd worden voor verder onderhoud. Hieronder staan de instructies voor het toevoegen van labels voor het onderhoud van een artikel.

Labels toevoegen

Een label kan worden toegevoegd door een van de Include opdrachten op te nemen. Plaats de labels bovenaan een pagina, nog voor de andere tekst.

Als een label wordt opgenomen moet deze worden voorzien van commentaar met een korte uitleg waarom het label is opgenomen.

<<Include(Label/GeenOndersteundeVersie)>>
## Commentaar: Beschrijving alleen voor 6.06

Plaats een relevante opmerking over het label in het veld Commentaar direct onder het wijzigingsscherm van de wiki.

Lijst van labels

Hieronder staan de huidige set van goedgekeurde labels voor gebruik op de Nederlandstalige Ubuntu wiki.

Kijk bij Voorstel nieuwe labels als je een nieuw label wil toevoegen.

Voldoet niet aan de richtlijnen

Dit artikel moet worden onderhouden. Dit artikel moet worden onderhouden om te voldoen aan de wiki richtlijnen. Meer info...

 • Het artikel voldoet niet aan de Richtlijnen die zijn opgesteld voor de wiki. Bijvoorbeeld:
  • Slechte spelling of grammatica
  • Verwarrende of ongeschikte structuur
  • Te veel structuur (veel kleine secties)
 • Om dit label toe te voegen:

  <<Include(Label/RichtLijnen)>>
  ## Commentaar: 
 • Lijst van pagina's met dit label.

Uitbreiding nodig

Uitbreiding nodig: Dit artikel is onvolledig en moet worden uitgebreid. Meer info...

 • Het artikel geeft onvoldoende gedetailleerde informatie over het onderwerp.
 • Het artikel is nog niet afgerond
 • Om dit label toe te voegen:

  <<Include(Label/UitbreidingNodig)>>
  ## Commentaar: 
 • Lijst van pagina's met dit label.

Kandidaat om te wissen

Kandidaat om te wissen: Dit artikel is ongeschikt voor deze wiki en kan worden gewist. Meer info...

 • Pagina's over onderwerpen die niet (meer) thuis horen op de Nederlandstalige Ubuntu wiki (deze wiki). Bijvoorbeeld:
  • Spam of advertentie materiaal.
  • Verwijzingen naar foute bestanden of ongepaste websites.
  • Informatie die dusdanig is verouderd zodat deze niet meer van toepassing is op huidige Ubuntu versies
  • Pagina's waar lange tijd niet aan is gewerkt, maar nog steeds incompleet zijn (#Uitbreidingnodig)

  • Pagina's die nutteloos zijn voor Ubuntu gebruikers.
 • Als dit label wordt opgenomen moet een duidelijk commentaar worden opgenomen met de reden om dit label te plaatsen.
 • Om dit label toe te voegen:

  <<Include(Label/TeWissen)>>
  ## Commentaar: 
 • Lijst van pagina's met dit label.

Geen ondersteunde versie

Geen ondersteunde Versie: Dit artikel betreft een niet ondersteunde versie van Ubuntu. Meer info...

 • Als het artikel alleen voor een oude versie van Ubuntu geschikt is.

 • Gebruik dit label niet als zowel ondersteunde als niet (meer) ondersteunde versies worden beschreven.

 • Om dit label toe te voegen:

  <<Include(Label/GeenOndersteundeVersie)>>
  ## Commentaar: 
 • Lijst van pagina's met dit label.

Voorstel nieuwe labels

Als je van mening bent dat bepaalde labels ontbreken neem dan gerust contact op het het Documentatie team.

Afgekeken van https://help.ubuntu.com/community/Tag/

<< Beginpagina documentatieteam