[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) installeren met de Alternate CD en gescheiden home schijfpartitie

Geschikt voor:

Ubuntu, GNOME

Versie:

8.04 LTS

Inleiding

Dit artikel beschrijft hoe Ubuntu versie 8.04 LTS (Hardy Heron) vanaf een Alternate CD geïnstalleerd kan worden op een pc. Deze installatie is niet grafisch maar menu gestuurd. Als u nog niet eerder geprobeerd heeft om Ubuntu te installeren, dan is het aan te raden dat u het eerst probeert met de Live-CD.

Opstarten van de CD

Plaats de Alternate CD-ROM speler en herstart de computer vanaf deze CD.

taalkeuze.png

Het bovenstaande scherm krijgt u te zien zodra de computer opnieuw gestart is.

Na de keuze voor de Nederlandse taal verschijnt het volgende menu:

opstart_menu.png

Controleer de CD op fouten

Als eerste moet gecontroleerd worden of de CD goed gebrand is. Kies met de pijltjestoetsen de optie "Controleer de cd op fouten" en druk op enter.

Nu wordt de installatie-CD gecontroleerd. Indien de CD in orde is ziet u (na enige tijd) het volgende scherm:

cd_controle.png

Druk op enter en het systeem zal opnieuw opstarten.

Beginnen met installeren

Kies de optie: "Installeer Ubuntu".

opstart_menu.png

Als eerste zal gevraagd worden naar de locatie:

landkeuze.png

In het volgende scherm geeft u aan wat de naam van de computer moet worden. Deze naam is zichtbaar voor andere computers in een netwerk.

computernaam.png

Hier kunt u zelf een naam verzinnen, zolang het maar één woord is. Spaties of andere leestekens zullen voor problemen zorgen en zijn dus niet de bedoeling. Een koppelteken "-" is geen probleem.

Hierna moet de schijfruimte ingedeeld worden.

Het indelen van de schijfruimte

Kies in het volgende scherm voor "Schijfindeling handmatig bepalen":

schijfindeling_handmatig.png

Kies een schijf voor de installatie (indien er meerdere schijven aanwezig zijn):

schijfindeling_kies.png

In dit voorbeeld staat de harde schijf aangegeven als SCSI schijf. Dit kan ook een IDE of SATA schijf zijn.

Harde schijven worden in Ubuntu aangegeven met de aanduiding sdX of hdX. Bij de eerste schijf is X a, bij de tweede b enzovoort. De eerste partitie op de eerste schijf zal aangegeven worden als sda1, de derde partitie op de tweede schijf als sdb3.

In het volgende scherm, staat de indeling van de harde schijven vermeld. Bij het maken van dit artikel was de schijf nog helemaal leeg.

schijfindeling_lege_schijf.png

Druk op enter en het volgende scherm zal verschijnen:

schijfindelingstabel.png

Bevestig met "Ja" als eventueel aanwezige partities gewist kunnen worden.

Instellen van de root schijfpartitie

De "root" schijfpartitie is de basis voor het systeem. De minimumgrootte voor een root partitie is 3.5 GB. De optimale grootte is tussen de 5 en 10 GB. De grootte hangt af van hoeveel ruimte u heeft en hoeveel programma's u wilt installeren.

vrije_ruimte.png

Kies in dit scherm de regel met "VRIJE RUIMTE".

In het scherm wat hierop volgt, selecteert u "Een nieuwe partitie aanmaken".

nieuwe_partitie_maken.png

Hierna moet u aangeven hoe groot de root partitie moet worden.

nieuwe_partitie_grootte.png

In dit artikel is gekozen voor een "primaire" partitie aan het begin van de schijf en een grootte van 10 GB.

nieuwe_partitie_primair.png

nieuwe_partitie_begin.png

Nu krijgt u de gegevens te zien van de root partitie die u net gemaakt heeft.

root_partitie_instellingen.png

Controleer de gegevens en kies "Klaar met instellen van partitie".

Instellen van de swap partitie

De volgende stap is een swap partitie aanmaken. De vuistregel voor de omvang van deze schijfpartitie is:

In dit artikel kiezen we voor een omvang van 1 GB.

Kiest u voor de regel met "VRIJE RUIMTE".

root_partitie_klaar.png

Kies voor het aanmaken van een nieuwe partitie en vul 1 GB in.

swap_partitie_grootte.png

Het type van deze partitie kan zowel "primair" als "logisch" zijn. Hier kiezen we voor "primair", aan het begin van de vrije ruimte.

Kies vervolgens "Gebruiken als" en wijzig deze instelling in "Wisselgeheugen (swap area)".

swap_gebruiken als.png

swap_partitie_indeling.png

Kies in het volgende scherm "Klaar met instellen van partitie".

swap_partitie_instellingen.png

Instellen van de home partitie

swap_partitie_klaar.png

Kies weer voor de regel met "VRIJE RUIMTE" en in het volgende scherm voor "Een nieuwe partitie aanmaken".

We willen alle vrije ruimte die nu nog over is gebruiken voor de home map. We kiezen ook weer voor "primair".

home_partitie_instellingen.png

Controleer de instellingen en kies voor "Klaar met instellen van partitie".

Als het allemaal goed is gegaan, dan zult u nu een scherm zien waarin alle partities staan die u zojuist heeft opgegeven.

schijfindeling_klaar.png

Ga nu met de pijltjestoetsen helemaal naar beneden, en kies "Schijfindeling afsluiten & veranderingen naar schijf schrijven".

Controleren en uitvoeren van de schijfindeling

Controleer dat alle partities goed zijn opgegeven. De volgende partities worden aangemaakt:

Kies "Ja" als alle instellingen goed zijn.

schijfindeling_controleren.png

Vanaf nu gaat de computer uw harde schijf indelen. Dit kan even duren.

Instellen van gebruikersgegevens

Er wordt gevraagd naar de volledige naam van de 1e gebruiker.

gebruikersnaam.png

Hierna wordt gevraagd om een gebruikersnaam om in te loggen op uw computer.

gebruikersnaam2.png

Er volgen twee schermen om een wachtwoord in te vullen.

wachtwoord.png

Info <!> kies een veilig wachtwoord van minimaal 8 letters en cijfers. Met dit wachtwoord logt u in in uw computer en met dit wachtwoord kunnen ook systeeminstellingen gewijzigd worden.

De installatie

Om de laatste beveiligingsupdates van internet op te halen wordt om een proxy adres gevraagd. In thuissituaties zal normaal gesproken een directe verbinding mogelijk zijn en kan deze regel leeg worden gelaten.

proxy.png

Er zal gevraagd worden of u de taalondersteuning voor Nederlandse programma's wilt installeren. Als u een werkende internetverbinding heeft, kiest u "Ja".

taalondersteuning.png

Vanaf dit moment gaat de computer beginnen met de daadwerkelijke installatie. Dit kan enige tijd duren.

installeren.png

Als afronding van de installatie wordt gevraagd of de interne klok op UTC is ingesteld. Dit is niet gebruikelijk bij computers die ook Windows draaien. Omdat dit een systeem wordt dat alleen voor Ubuntu gebruikt wordt, kunt u wel "Ja" aangeven. Let er dan wel op dat de tijd in de BIOS niet de locale tijd weer moet geven, maar de UTC tijd. Dit kan later nog aangepast worden.

interne_klok.png

Afronden van de installatie

De installatie is voltooid.

installatie_klaar.png

Verwijder de Alternate CD-ROM en druk op Enter om de computer te herstarten.


CategoryInstallatie

Attached Files

 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

2022-09-08 16:54