[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) "dual-boot" installeren met de Alternate CD

Geschikt voor:

Ubuntu, GNOME

Versie:

8.04 LTS

Inleiding

Dit artikel beschrijft hoe Ubuntu vanaf de Alternate CD geïnstalleerd kan worden op een pc naast een bestaande (windows) installatie. Een zogenaamde "dual-boot" installatie. Deze installatie is niet grafisch maar menu gestuurd. Als u nog niet eerder geprobeerd heeft om Ubuntu te installeren, dan is het aan te raden dat u het eerst probeert met de Live-CD.

Waarschuwing
De stappen in dit artikel zijn niet zonder risico! Maak vooraf een goede back-up.

Opstarten van de CD

Plaats de Alternate CD-ROM speler en herstart de computer vanaf deze CD.

taalkeuze.png

Het bovenstaande scherm krijgt u te zien zodra de computer opnieuw gestart is.

Na de keuze voor de Nederlandse taal verschijnt het volgende menu:

opstart_menu.png

Controleer de CD op fouten

Als eerste moet gecontroleerd worden of de CD goed gebrand is. Kies met de pijltjestoetsen de optie "Controleer de cd op fouten" en druk op enter.

Nu wordt de installatie-CD gecontroleerd. Indien de CD in orde is ziet u (na enige tijd) het volgende scherm:

cd_controle.png

Druk op enter en het systeem zal opnieuw opstarten.

Beginnen met installeren

Kies de optie: "Installeer Ubuntu".

opstart_menu.png

Als eerste zal gevraagd worden naar de locatie:

landkeuze.png

In het volgende scherm geeft u aan wat de naam van de computer moet worden. Deze naam is zichtbaar voor andere computers in een netwerk.

computernaam.png

Hier kunt u zelf een naam verzinnen, zolang het maar één woord is. Spaties of andere leestekens zullen voor problemen zorgen en zijn dus niet de bedoeling. Een koppelteken "-" is geen probleem.

Hierna moet de schijfruimte ingedeeld worden.

Het indelen van de schijfruimte

Waarschuwing
Het her-indelen van een schijfpartitie is niet zonder risico! Maak vooraf een goede back-up.

In dit voorbeeld staat de harde schijf aangegeven als SCSI schijf. Dit kan ook een IDE of SATA schijf zijn.

Harde schijven worden in Ubuntu aangegeven met de aanduiding sdX of hdX. Bij de eerste schijf is X a, bij de tweede b enzovoort. De eerste partitie op de eerste schijf zal aangegeven worden als sda1, de derde partitie op de tweede schijf als sdb3.

Kies in het volgende scherm voor de schijfindelingsmethode: "De grootte van ...(de bestaande windows partitie?)... aanpassen".

schijfindeling_aanpassen.png

Er wordt om een bevestiging gevraagd of de bestaande partitie aangepast kan worden.

schijfindeling_bevestig_aanpassen.png

Daarna komt de vraag hoe groot de nieuwe schijfpartitie moet worden. Voor dit artikel kiezen we voor een gelijke verdeling (50%).

Een andere verdeling is natuurlijk ook mogelijk. Voor de Ubuntu installatie moet minimaal 4GB vrij worden gemaakt. Voor een volledig gebruik van Ubuntu is een omvang van 12GB aan te bevelen. Afhankelijk van de persoonlijke gegevens kan een grotere schijfpartitie nodig zijn!

schijfindeling_verhouding50.png

De partitie grote wordt aangepast. Het volgende scherm toont de berekende nieuwe indeling van de schijfpartities.

schijfindeling_controleren.png

Bevestig met "Ja" om dit voorstel te accepteren.

Vanaf nu gaat de computer uw harde schijf indelen. Dit kan even duren.

Instellen van gebruikersgegevens

Er wordt gevraagd naar de volledige naam van de 1e gebruiker.

gebruikersnaam.png

Hierna wordt gevraagd om een gebruikersnaam om in te loggen op uw computer.

gebruikersnaam2.png

Nu volgen twee schermen om een wachtwoord in te vullen.

wachtwoord.png

Info <!> kies een veilig wachtwoord van minimaal 8 letters en cijfers. Met dit wachtwoord logt u in in uw computer en met dit wachtwoord kunnen ook systeeminstellingen veranderd worden.

De installatie

Om de laatste beveiligingsupdates van internet op te halen wordt om een proxy adres gevraagd. In thuissituaties zal normaal gesproken een directe verbinding mogelijk zijn en kan deze regel worden leeg gelaten.

proxy.png

Er zal gevraagd worden of u de taalondersteuning voor Nederlandse programma's wilt installeren. Als u een werkende internetverbinding heeft, kiest u "Ja".

taalondersteuning.png

Vanaf dit moment gaat de computer beginnen met de daadwerkelijke installatie. Dit kan enige tijd duren.

installeren.png

Als afronding van de installatie wordt gevraagd of de interne klok op UTC is ingesteld. Dit is niet gebruikelijk als u ook Windows draait. Kies in dat geval dus "Nee".

interne_klok.png

Afronden van de installatie

De installatie is voltooid.

installatie_klaar.png

Verwijder de Alternate CD-ROM en druk op Enter om de computer te herstarten.

Na een herstart zal er een "dual-boot" keuzemenu getoond worden. Kies hier voor Ubuntu of Windows.

boot_grub.png


CategoryInstallatie

Attached Files

 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

2022-09-08 16:54