[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Informatie verzamelen

Geschikt voor:

Ubuntu, GNOME Kubuntu, KDE Xubuntu, XFCE

Versie:

8.04 LTS, 8.04 KDE 4 Remix, 8.10, 9.04

Iedereen loopt wel eens tegen een probleem aan waar hij/zij niet zelf een oplossing voor kan vinden. Een vraag op een forum is zo gesteld, maar een goede vraag stellen is moeilijker dan het lijkt. De helft van een goede vraag bestaat uit het geven van relevante informatie over uw systeem. Op deze pagina vind u informatie over het zoeken en krijgen van deze informatie.

Informatie verzamelen

Veel informatie kunt u verzamelen met behulp van commando's in een terminal en via bestanden. Om output van al deze bestanden en commando's bij elkaar te krijgen zijn de volgende trucjes wel handig:

mijn_commando 2>&1 > output.txt
mijn_commando 2>&1 >> output.txt

Dit plaatst de uitvoer van het commando mijn_commando in het bestand output.txt. Met een enkele > overschrijft u het bestand, met een dubbele >> voegt u de nieuwe uitvoer achteraan het bestand toe.

Als u de uitvoer van het commando wilt bekijken en tegelijkertijd aan een bestand wil toevoegen, gebruikt u

mijn_commando 2>&1 | tee output.txt
mijn_commando 2>&1 | tee -a output.txt

De -a parameter zorgt er in dit geval voor dat het bestand niet overschreven wordt.

Om makkelijk de inhoud van een bestand aan het output.txt bestand toe te voegen gebruikt u:

cat extra_bestand >> output.txt

Hieronder volgt een lijst met commandos en bestanden die u kunnen helpen informatie op te vragen over uw systeem.

Systeeminformatie in logboeken

Veel systeemprogramma's gebruiken een logboek om verslag te doen. Er zijn meerdere logboeken met verschillende functies.

In de terminal

Een eenvoudig hulpprogramma om een logboek (of een andere tekstbestand) met een terminal te bekijken is 'less'.

Less kan gebruikt worden met een paar toetsen:

Systeemlogboeken staan in de map /var/log, bijvoorbeeld:

less /var/log/syslog

less /var/log/messages

Een ander handig programma in de terminal is tail. Hiermee kunt u de laatste regels van een logbestand zichtbaar maken. Ook kunt u real-time logbestanden volgen. Zodra er een regel wordt toegevoegd aan het bestand, verschijnt die ook op uw scherm. Dat doet u met het volgende commando:

tail -f /var/log/messages

In plaats van /var/log/messages kunt u natuurlijk ook een ander logbestand volgen.

Grafisch

Er is ook een handig grafisch programma waarmee u een aantal logbestanden in de gaten kunt houden. Dit programma kunt u openen door te klikken op Systeem>Beheer>Systeemlogboek Met dit programma kunt u ook in real-time bijhouden welke regels er bijgeschreven worden in een logboek. Standaard staan de belangrijkste logboeken al aan, maar u kunt natuurlijk ook zelf extra bestanden toevoegen.

Ubuntu-versie

Geef de versie van Ubuntu weer:

lsb_release -a

Hardware

geef alle pci apparaten weer:

lspci

geef gedetailleerde informatie over de hardware:

sudo lshw

maak in uw persoonlijke map een bestand aan met de naam hardware.html met daarin overzichtelijke, gedetailleerde informatie over uw hardware:

sudo lshw -html > hardware.html 

geef alle aangesloten usb apparaten weer:

lsusb

geef alle partities weer:

sudo fdisk -l

geef informatie over het huidige geheugen gebruik:

cat /proc/meminfo

geef informatie over de centrale verwerkings eenheid, cve (engels: central processor unit, cpu):

cat /proc/cpuinfo

geef informatie over de schijfpartities:

cat /proc/partitions

Drivers

geef de drivers die geladen zijn:

lsmod

Er wordt een apart logboek voor gebruikt:

less /var/log/kern.log

Geluid

geef informatie over de geluidskaart:

amixer info

geef informatie over de instellingen van de geluidsmixer:

amixer

Beeld

De instellingen van het grafische systeem:

cat /etc/X11/xorg.conf

Informatie over de grafische mogelijkheden van de videokaart:

glxinfo

Of verkort, om te kijken of de 3D functionaliteit goed werkt:

glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes

Meer informatie over een grafische kaart van ATI of AMD geeft:

fglrxinfo

Er wordt een eigen logboek gebruikt:

less /var/log/xorg.0.log

Netwerk

De huidige staat van het netwerk kunt u opvragen met het ifconfig commando. Voor wireless netwerken, sudo iwconfig en sudo iwlist scan kunnen meer informatie geven. De netwerkconfiguratie staat in het bestand /etc/network/interfaces

Diskgebruik

Een totaal overzicht van aangekoppelde bestandssystemen:

df

Gebruik eventueel de -h optie voor een weergave in Mega en Gigabytes:

df -h

Voor het diskgebruik per directory kan de opdracht du gebruikt worden, eventueel weer met de -h optie en/of de -c optie voor een totaaltelling:

du -hc /home/user

In de Ubuntu desktop kan gebruik worden gemaakt van de menukeuze Toepassingen --> Hulpmiddelen --> Schijfgebruik. Dit start het programma Baobab dat een grafische weergave van het diskgebruik geeft.

Fouten bij software installeren


CategoryOverig


2022-09-08 16:54