• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Een Grub opstartdiskette maken

Oorspronkelijk artikel van CoreyBurger2

Inleiding

GRUB is de GRand Unified Bootloader, de boot manager die standaard geïnstalleerd wordt in (X/K)Ubuntu. Het is de boot manager die de meeste besturingssystemen ondersteunt. GRUB zorgt ervoor dat u bij het opstarten kunt kiezen tussen de geïnstalleerde besturingssystemen op uw computer.

Het maken van een boot-floppy

Hier volgt een beschrijving van het maken van een boot-floppy, die een reeds geïnstalleerd besturingssysteem kan starten, maar ook middels een commando regel directe opdrachten ondersteunt. We gaan ervan uit, dat we de boot-floppy maken in Ubuntu.

Eerst maken we onszelf root:

sudo -i
  • Belangrijk: Bent u klaar met deze opdrachten, typ dan exit om niet meer als root te werken.

Formatteer de floppy met het ext2 filesysteem:

mke2fs /dev/fd0

Hierna moeten we de floppy mounten (aan Linux vertellen dat we er mee mogen werken).

mount /dev/fd0 /media/floppy

De directories aanmaken.

mkdir /media/floppy/boot
mkdir /media/floppy/boot/grub

Hierna gaan we naar de map op onze harde schijf waar GRUB staat.

cd /boot/grub

Dan de files naar de floppy kopiëren.

cp stage1 stage2 /media/floppy/boot/grub

Wanneer u het besturingssysteem wilt starten van waaruit u de floppy hebt gemaakt, dan dient u ook de files /boot/grub/menu.lst en /boot/grub/device.map te kopiëren.

cp menu.lst /media/floppy/boot/grub/
cp device.map /media/floppy/boot/grub/

Vertel Linux dat we klaar zijn met de floppy.

umount /dev/fd0

Start dan GRUB op in de commando mode door alleen grub in te toetsen. U ziet dan de prompt (grub >), waar u de volgende commando's moet invoeren.

device (fd0) /dev/fd0
root (fd0)
setup (fd0)
quit

U hebt nu een boot-floppy. Wanneer u de files, zoals hierboven genoemd, ook hebt gekopieerd, dan krijgt u bij het booten van deze floppy hetzelfde scherm als bij het booten van uw harde schijf.

Een backup maken van of herstellen van de MBR

Wanneer u bang bent de MBR (master boot record) van uw harde schijf kwijt te raken (door het installeren van b.v. Windows kan dit gebeuren), dan kunt u een kopie van uw MBR ook op deze floppy zetten.

Stel dat de MBR op partitie hda staat en dat u deze als file wilt kopiëren naar boot.mbr, dan:

dd if=/dev/hda of=/media/floppy/boot.mbr bs=512 count=1

Om de MBR weer terug te zetten gebruiken we het commando andersom:

dd if=/media/floppy/boot.mbr of=/dev/hda bs=512 count=1


CategoryOverig

GrubBootfloppy (laatst bewerkt op 2010-11-26 14:53:57 door PetervanderWaal)