• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages
Verschillen tussen versies 1 en 2
Versie 1 sinds 2008-08-22 19:40:10
Grootte: 206
Commentaar:
Versie 2 sinds 2008-12-31 11:58:10
Grootte: 98
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 1: Regel 1:
#acl Known:read,write UbuntuNlGroup:read,write,delete AdminGroup:read,write,delete,revert,admin All:read

CategoryVerouderd (laatst bewerkt op 2008-12-31 11:58:10 door DennisKaarsemaker)